UBMTTQVN thị xã Điện Bàn tổ chức tọa đàm “Phát huy vai trò của thành viên MTTQ Việt Nam trong công tác nắm bắt dư luận xã hội; tập hợp, tổng hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân với Đảng, Nhà nước”.
Tác giả: VP UBMTTQVN thị xã .Ngày đăng: 28/06/2022 .Lượt xem: 292 lượt.
Chiều ngày 27/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn tổ chức tọa đàm với nội dung “Phát huy vai trò của thành viên MTTQ Việt Nam trong công tác nắm bắt dư luận xã hội; tập hợp, tổng hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân với Đảng, Nhà nước” dưới sự chủ trì của ông Phan Ngọc Hải – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã và bà Trần Thị Hà – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã.

Tham dự buổi tọa đàm có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Thị ủy, Trưởng, phó các Ban Tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, các tổ chức chính trị - xã hội thị xã, đội ngũ cộng tác viên nắm bắt dư luận xã hội thị xã cùng các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 20 xã, phường.

Thực hiện Đề án số 01/ĐA-MTTW-BTT ngày 05/5/2015 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”. Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên các cấp trên địa bàn thị xã đã thường xuyên thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương qua nhiều kênh tuyên truyền như: chuyên mục đại đoàn kết trên sóng truyền thanh, trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội: Facebook, zalo, trang Fanpage facebook của địa phương, thông qua hội nghị, họp dân, các hội nghị tiếp xúc cử tri, hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân, diễn đàn lắng nghe ý kiến Nhân dân…Bên cạnh đó, công tác nắm bắt dư luận xã hội, tập hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân cũng được Mặt trận Tổ quốc, ccá tổ chức thành viên chú trọng.  Hiện nay, đội ngũ cộng tác viên nắm bắt dư luận xã hội trên địa bàn toàn thị xã có 289 cộng tác viên và thường xuyên được củng cố, kiện toàn và hoạt động hiệu quả. Tâm tư, ý kiến, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân được Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên và đội ngũ cộng tác viên nắm bắt và phản ảnh đến cấp ủy Đảng, chính quyền.


Thời gian qua, các địa phương trên địa bàn thị xã đã linh hoạt, sáng tạo nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả như phát động mô hình “Hòm thư tố giác tội phạm” (Điện Ngọc), Hòm thư nắm bắt DLXH và tuyên truyền pháp luật tại KDC (Điện Phước), phát phiếu thu thập ý kiến Nhân dân trong TXCT, diễn đàn đối thoại, diễn đàn lắng nghe ý kiến Nhân dân (Điện Nam Bắc, Điện Quang, Điện Phước…); nhất là trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 phức tạp, hình thức phát phiếu thu thập ý kiến đã phát huy rất hiệu quả và vẫn đảm bảo được an toàn. Hiện nay, hình thức phát phiếu thu thập ý kiến vẫn được Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường áp dụng vì mang lại hiệu quả cao, người dân trao đổi cởi mở, không bị e dè và thu thập được nhiều ý kiến rất xác thực.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng nhìn nhận công tác nắm bắt dư luận xã hội; tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân vẫn còn một số tồn tại, hạn chế và khó khăn nhất định như: Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội chưa quan tâm đúng mức đến việc chỉ đạo, thực hiện công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và cung cấp thông tin cho Nhân dân để định hướng dư luận xã hội. Việc tổng hợp, báo cáo có lúc chưa kịp thời; đội ngũ cộng tác viên hoạt động chưa thực sự hiệu quả. Việc giải quyết các ý kiến cử tri của các ngành, các cấp chậm trễ, chưa giải quyết nhu cầu thoả đáng của Nhân dân. Việc theo dõi, giám sát kết quả giải quyết ý kiến cử tri sau tiếp xúc cử tri, đối thoại… chưa được chú trọng; việc thông tin kết quả giải quyết ý kiến cử tri của các cấp, các ngành cho Nhân dân chưa đầy đủ, kịp thời; công tác tập hợp Nhân dân tham gia hội họp, đối thoại...gặp nhiều khó khăn do số lượng Nhân dân tham gia ít dẫn đến chất lượng một số diễn đàn, đối thoại… chưa đảm bảo.

Từ những thực trạng, kết quả, tồn tại, hạn chế như đã nêu, hội nghị đã thảo luận, tham gia nhiều ý kiến, chia sẻ cách làm của các địa phương để nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền thông tin, nắm bắt dư luận xã hội, tập hợp, tổng hợp ý kiến Nhân dân. Sau hội nghị, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã sẽ tổng hợp các ý kiến, giải pháp tại toạ đàm và ban hành thông báo kết luận để chỉ đạo các các tổ chức thành viên, MTTQ xã, phường thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác tuyên truyền thông tin, nắm bắt DLXH; tập hợp, tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân, góp phần xây dựng, hoàn thiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo đồng thuận trong xã hội.