Đảng bộ phường Điện An sinh hoạt chuyên đề Nâng cao văn hoá chính trị của cán bộ đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tác giả: Viết Trung .Ngày đăng: 24/06/2022 .Lượt xem: 416 lượt.
Đảng bộ phường Điện An vừa tổ chức cho gần 300 cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, sinh hoạt chuyên đề về nâng cao văn hoá chính trị của cán bộ đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Buổi sinh hoạt do Phó Giáo sư, Tiến sĩ - Lâm Quốc Tuấn - Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thông tin và truyền đạt.


   Đây cũng là buổi sinh hoạt nhằm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, về việc tiếp tục thực hiện theo Chỉ thị 05 về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Giúp cho mỗi cán bộ đảng viên trong Đảng bộ có nhận thức sâu sắc về giá trị tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, một nhân cách lớn trong mọi thời đại và là danh nhân văn hoá thế giới. Đồng thời tích cực học tập, tu dưỡng rèn luyện, thể hiện tốt vai trò trách nhiệm của người Đảng viên. Gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực chính trị và đời sống xã hội và thực hiện nghiêm các quy định về đảng viên không được làm, góp phần xây dựng phường Điện An ngày càng văn minh, phát triển.