Phường Điện Ngọc tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải cơ sở năm 2022.
Tác giả: Huỳnh Bá Biện .Ngày đăng: 20/06/2022 .Lượt xem: 733 lượt.
Sáng ngày 17/6/2022, UBND phường Điện Ngọc đã tổ chức buổi hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở trên địa bàn phường năm 2022.

  Tham dự hội nghị có đại diện Phòng Tư pháp thị xã, đại diện lãnh đạo UBND phường, các ban ngành, hội đoàn thể phường, cán bộ công chức phường; Trưởng khối, Trưởng ban CTMT  và thành viên 13 Tổ hòa giải khối phố.

          

   Tại chương trình, bà Nguyễn Thị Thùy Hương - Trưởng phòng Tư pháp thị xã – thành viên Hội đồng Tư vấn phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã đã triển khai 1 số nội dung của Luật hòa giải có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014. Trong đó gồm: Nội dung, kỹ năng hòa giải đối với 1 hòa giải viên cần có, các trường hợp được hòa giải, không được hòa giải. Nguyên tắc phạm vi tổ chức hoạt động hòa giải, tiêu chuẩn của hòa giải viên, thủ tục bầu, công nhận hòa giải viên. Quyền và nghĩa vụ của hòa giải viên, chế độ thù lao theo vụ việc, quyền, nghĩa vụ các bên trong hòa giải.

          

   Ngoài ra, qua trao đổi xử lý tình huống trực tiếp đã giúp các hòa giải viên dễ hiểu, nắm chắc nội dung để áp dụng trong việc hòa giải tại cơ sở đúng pháp luật, khách quan, công bằng, thấu tình, đạt lý, tôn trọng phong tục, tập quán, sự tự nguyện các bên, không ép buột, áp đặt các bên trong hòa giải. Làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở là góp phần giảm bớt lượng đơn, thư vượt cấp không cần thiết phải chuyển lên cấp trên.