Đảng ủy phường Điện Nam Trung tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Kết luận 21-KL/TW của Trung ương Đảng khóa XIII
Tác giả: Văn Hùng .Ngày đăng: 15/06/2022 .Lượt xem: 488 lượt.
Sáng ngày 15/6/2022, Đảng ủy phường Điện Nam Trung tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai kết luận 21-KL/TW của Trung ương và báo cáo nhanh kết quả hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp Hành Trung ương Đảng khóa XIII, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ, toàn thể cán bộ, đảng viên của 10 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Điện Nam Trung.


 Tại buổi hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo viên Đinh Thị Bé – Phó Ban Tuyên giáo Thị ủy Điện Bàn quán triệt các văn bản liên quan đến công tác xây dựng Đảng như Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 kết luận hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". và báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp Hành Trung ương Đảng khóa XIII, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng khóa XIII

Việc triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương lần này nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung các văn bản của Trung ương, tạo sự thống nhất về nhận thức và tổ chức thực hiện nghiêm túc trong toàn Đảng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian tới.