Đoàn phường Điện Ngọc tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Tác giả: Huỳnh Bá Biện .Ngày đăng: 14/06/2022 .Lượt xem: 728 lượt.
Sáng ngày 12/6/2022, BTV Đoàn phường Điện Ngọc đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về giáo dục thanh niên vừa “hồng” vừa “chuyên” theo di chúc Hồ Chí Minh và một số nội dung quan trọng khác.

 Đ/c Nguyễn Thành Nhân - Phó Bí thư Thị đoàn; Đ/c Huỳnh Đức Khánh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường và BCH các Chi đoàn trên địa bàn phường đã về tham dự.

          

   Tại hội nghị Đ/c Huỳnh Đức Khánh – Phó Bí thư Đảng ủy phường đã quán triệt chuyên đề, đề cập lại lời căn dặn của Bác trước lúc đi xa trong di chúc là “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên, đào tạo họ trở thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là việc làm quan trọng và rất cần thiết. Đối với Đoàn phường trong thời gian đến cần chú trọng công tác tập hợp, giáo dục đoàn viên thanh niên có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, kiên định lý tưởng, độc lập dân tộc và CNXH. Có phẩm chất đạo đức, có văn hóa, có sức khỏe, ý thức chấp hành pháp luật, vì cuộc sống cộng đồng.

          

   Đ/c Nguyễn Thành Nhân – Phó Bí thư Thị đoàn và Thường trực Đoàn phường đã tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ Đoàn – Hội ở các Chi đoàn. Tuyên truyền sử dụng có hiệu quả mạng xã hội Facebook và hưởng ứng chương trình “Tình nguyện Online – Xây nhà tình nghĩa” do Tỉnh đoàn phát động.