Ban chỉ đạo Diễn tập thị xã Điện bàn Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm và khen thưởng đợt diễn tập khu vực phòng thủ thị xã năm 2022
Tác giả: Quốc Hải .Ngày đăng: 12/06/2022 .Lượt xem: 608 lượt.
Chiều ngày 10/6, Ban chỉ đạo Diễn tập ĐB-22 đã tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm và trao thưởng cho các tập thể và cá nhân trong đợt diễn tập khu vực thị xã Điện Bàn năm 2022.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Hải Vân – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Điện Bàn; đồng chí Trần Úc – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn; các thành viên trong Ban chỉ đạo Diễn tập thị xã Điện Bàn. Đồng chí Phan Minh Dũng – Bí thư Thị ủy Điện Bàn chủ trì hội nghị.


   Diễn tập chiến đấu phòng thủ thị xã năm 2022 diễn ra từ ngày 25/4 đến ngày 27/4 là đợt diễn tập nhằm củng cố, nâng cao nhận thức cấp ủy, chính quyền và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng, hoạt động trong khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong đợt diễn tập lần này, Ban chỉ đạo Diễn tập thị xã đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thị xã nghiên cứu các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và BCĐ Diễn tập tỉnh, tham mưu kịp thời cho Ban Thường vụ Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo soạn thảo văn bản hệ thống văn kiện theo quy định, phù hợp với ý định diễn tập; xây dựng video thể hiện cơ chế xử lý A2 và thực thi các biện pháp thiết quân luật có chất lượng và tính học tập cao.

Ban chỉ huy Quân sự và Công an thị xã đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động, tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thị xã trong thực hiện các nội dung diễn tập, tạo sự thống nhất, khẩn trương và bám sát theo đúng kế hoạch. Các đồng chí Bí thư Thị ủy, Phó bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND đã thể hiện tốt vai trò trung tâm lãnh đạo trong các hoạt động của địa phương, điều hành hội nghị và thông qua kế hoạch luôn bám sát tình hình, chỉ đạo phù hợp với thực tiễn, kết luận gọn, rõ ràng, giải quyết được các tình huống đặt ra kịp thời, linh hoạt.


   Quá trình luyện tập, huấn luyện và thực hành diễn tập, đặc biệt là trong thực binh bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí trang bị, qua đó góp phần vào sự thành công chung của cuộc diễn tập, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, xử lý tình huống trong từng trạng thái của cấp ủy, chỉ huy các đơn vị; khả năng sẵn sàng chiến đấu và sẵn sàng cơ động xử trí các tình huống xảy ra, đồng thời bồi dưỡng, bổ sung lý luận và thực tiễn về khả năng tác chiến của cán bộ, chiến sỹ trong tác chiến phòng thủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại Hội nghị, Ban chỉ đạo Diễn tập thị xã Điện Bàn đã khen thưởng cho 6 tập thể và 23 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tham gia diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Điện Bàn năm 2022.