Ban Tuyên giáo Đảng ủy phường Điện Dương tổ chức Hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2022
Tác giả: Thanh Cư .Ngày đăng: 26/05/2022 .Lượt xem: 286 lượt.
Sáng ngày 25/5/2022, tại hội trường UBND phường, Ban Tuyên giáo Đảng ủy phường Điện Dương đã tổ chức Hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2022.

Tham dự hội thi có Đ/c Phạm Thị Ngọc – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy Điện Bàn, Đ/c Trần Minh Hoàng – Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức hội thi; cùng các đồng chí lãnh đạo địa phương, trưởng ban ngành, đoàn thể, Bí thư, Phó Bí thư 18 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường, đặc biệt là sự hiện diện của 15 thí sinh tham gia hội thi. 


   Thực hiện Kế hoạch số 18-KH/BTGTU ngày 11/2/2022 của Ban Tuyên giáo Thị ủy về công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên năm 2022, Ban Tuyên giáo Đảng ủy phường xây dựng Kế hoạch tổ chức hội thi báo cáo viên và tuyên truyền viên năm 2022. Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn phường những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Điện Dương khóa XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025, qua đó, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. .Thông qua Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi giúp cấp ủy đảng các cấp nhận thức đầy đủ hơn về công tác Báo cáo viên, Tuyên truyền viên và hoạt động tuyên truyền miệng; về vị trí, vai trò của đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; từ đó, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có chuyên môn nghiệp vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đây cũng là dịp để các đồng chí Báo cáo viên, Tuyên truyền viên được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên trên địa bàn phường.

Dịp này, Ban tổ chức Hội thi đã trao giải Nhất cho đơn vị khối phố Hà Quảng Đông, giải Nhì cho đơn vị khối Hà My Đông B, 2 giải ba cho đơn vị Công an phường và trường Hồ Văn Biển, 3 giải khuyến khích cho các đơn vị trường Lê Ngọc Giá, trường Văn Thanh Tùng và khối phố Tân Khai.