Bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng Công an cơ sở - Năm 2022
Tác giả: Phan Thanh Hồng .Ngày đăng: 23/05/2022 .Lượt xem: 539 lượt.
Công an tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp với Công an thị xã Điện Bàn tổ chức lớp bồi dưỡng cho 94 Công an viên thôn bán chuyên trách năm 2022.

Các học viên được cập nhật thông tin, cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo ANTT, về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an xã, về kỹ năng công tác vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo chứ năng nhiệm vụ Công an xã bán chuyên trách; Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại cơ sở, công tác đảm bảo an ninh trật tự xây dựng nông thôn mới; Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan với tội phạm công nghệ cao, các vấn đề về an ninh nông thôn đối với các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở; Công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Qua đó từng bước kiện toàn, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các lực lượng nòng cốt tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.


   Đặc biệt 94 học viên Công an xã bán chuyên trách và 40 cán bộ chiến sĩ Công an 20 xã, phường cũng được nghe các báo cáo viên hướng dẫn công tác bảo vệ hiện trường ban đầu, tổ chức thực nghiệm hiện trường các vụ án trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích… trao đổi thảo luận kinh nghiệm trong công tác bảo vệ hiện trường, nâng cao hiệu quả công tác điều tra xử lý tội phạm./.