Thông báo số 224/TB-UBND ngày 20/5/2022 về việc tiếp nhận công chức về làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã Điện Bàn
Tác giả: Bùi Phước Tùng .Ngày đăng: 20/05/2022 .Lượt xem: 913 lượt.
Thông báo số 224/TB-UBND ngày 20/5/2022 về việc tiếp nhận công chức về làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã Điện Bàn
Download Thông báo số 224-2022-TB- UBND.signed.pdf