Hội LHPN xã Điện Hòa tổ chức quán triệt Kết luận 21-KL/TW của BCH TW Đảng khóa XIII.
Tác giả: Bá Quốc .Ngày đăng: 20/05/2022 .Lượt xem: 530 lượt.
Sáng ngày 19/5/2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Điện Hòa đã tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu quán triệt Kết luận 21-KL/TW của BCH TW Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Cũng tại Hội nghị, Hội LHPN xã đã phát động mô hình "Heo đất nhân ái" tiết kiệm 1.000đ hỗ trợ phụ nữ yếu thế; tham gia buổi học tập và phát động mô hình có 115 chị đại diện cán bộ hội viên phụ nữ 11 Chi hội. Tại buổi phát động đã có 115 con heo đất được nuôi.


   Qua buổi phát động, Hội LHPN xã sẽ phối hợp với 11 Chi hội phát động rộng rãi trong toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ toàn xã. Dự kiến nhân dịp 20/10 Hội LHPN xã sẽ tổ chức mổ heo diện rộng thực hiện chương trình mô hình “Heo đất nhân ái” theo kế hoạch đề ra.