Điện Thọ tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội Người cao tuổi các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Tác giả: Lê Trung Kiên .Ngày đăng: 18/05/2022 .Lượt xem: 785 lượt.
Sáng ngày 17/5, Hội Người cao tuổi xã Điện Thọ tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội Người cao tuổi các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tham dự và báo cáo tại Hội nghị có ông Nguyễn Phước Mười – Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi thị xã Điện Bàn.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Phước Mười đã thông tin những điểm mới, nội dung cốt lõi, định hướng trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2021-2026). Quán triệt Nghị quyết Hội nghị đại biểu Hội người cao tuổi tỉnh Quảng Nam lần thứ V, trọng tâm là 3 nhiệm vụ của công tác Hội được Hội nghị đại biểu Hội NCT tỉnh quyết định.


   Đồng thời quán triệt Nghị quyết Hội nghị Ban Đại diện Hội người cao tuổi thị xã Điện Bàn, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong đó tập trung vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, các hoạt động chăm sóc người cao tuổi, như: Chăm sóc về sức khỏe, tinh thần lẫn vật chất cho người cao tuổi, hoạt động phát huy vai trò người cao tuổi trong gia đình và xã hội gắn với phogn trào thi đua yêu nước “Tuổi cao – gương sáng” để động viên người cao tuổi, các thế hệ con cháu trong việc phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, tộc họ văn hóa, xây dựng Nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương.