Điện Hồng tổ chức Tọa đàm “nâng cao số lượng và chất lượng Tộc họ văn hóa, phát động xây dựng Tộc văn Hóa tiêu biểu” năm 2022
Tác giả: Thúy Liễu .Ngày đăng: 13/05/2022 .Lượt xem: 393 lượt.
Sáng ngày 12/5/2022, UBMTTQVN xã Phối hợp với UBND xã Điện Hồng tổ chức Tọa đàm “nâng cao số lượng và chất lượng Tộc họ văn hóa, phát động xây dựng Tộc văn hóa tiêu biểu” năm 2022.

Đến dự buổi Tọa đàm có bà Trần Thị Hà – PCT UBMTTQVN thị xã Điện Bàn, cùng các đ/c lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, các đồng chí trưởng các ban, ngành, hội đoàn thể của xã. các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng BND, Ban CTMT 13 thôn và đại biểu đại diện các tộc họ tham dự.


Điện Hồng là vùng đất giàu truyền thống văn hóa và cách mạng, trong cuộc kháng chiến đã đóng góp sức người, sức của rất lớn để góp phần giải phóng dân tộc, giải phóng quê hương. Sau 47 năm giải phóng đến nay, Điện Hồng đã có sự phát triển vượt bậc cả phát triển kinh tế - xây dựng phát triển văn hóa - xã hội,  vấn đề đặt ra là xây dựng đời sống văn hóa, tộc họ  văn hóa, gia đình văn hóa góp phần phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng làm cho Điện Hồng có bước phát triển vững chắc hơn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị - kinh tế -  văn hóa. Qua kết quả khảo sát, trên địa bàn toàn xã 23 họ, có 94 tộc. Trong đó có 62 nhà thờ Tộc và 16 nhà thờ phái được xây dựng trong đó có 12 Tộc đã xây dựng tộc ước văn hóa, trong thời gian đến các Tộc họ còn lại sẽ xây dựng quy ước tộc văn hóa và đề nghị UBND xã ra Quyết định công nhận.

Tại buổi Tọa đàm, đại diện các Tộc họ đã nêu lên những thành công, bài học kinh nghiệm và chia sẻ những thuận lợi cũng như khó khăn về các hoạt động của Tộc họ cùng tham gia vào việc xây dựng đời sống văn hóa tại mỗi thôn. Đồng thời có những đề xuất, kiến nghị với các cấp về những nội dung hoạt động của “Tộc văn hóa”.

Sự trao đổi đầy trách nhiệm, tâm huyết của các Tộc tại buổi Tọa đàm là một trong những cơ sở để Ban Thường trực Ủy Ban MTTQVN và Ban Chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa xã đề xuất với UBND xã có phương thức, cách chỉ đạo phù hợp để hoạt động của “Tộc văn hóa” tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp của văn hóa dòng họ, gia tộc, đồng thời cùng với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư.