28/TB-BQL Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất đối với 130 lô đất ở thuộc Khu dân cư Nam Điện An tại phường Điện An và phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .Ngày đăng: 09/05/2022 .Lượt xem: 649 lượt.
Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thị xã Điện Bàn thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở Khu dân cư Nam Điện An tại phường Điện An và phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn như sau:
Download Thông báo số 28/TB-BQL