UBND thị xã Điện Bàn phát động tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022
Tác giả: Phòng Tư pháp thị xã .Ngày đăng: 04/05/2022 .Lượt xem: 776 lượt.
Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022”, do Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam tổ chức, đợt 1 diễn ra từ ngày 26/4/2022 đến hết ngày 26/5/2022.

        Với mục đích ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân tiếp cận, tìm hiểu và nắm bắt các văn bản pháp luật mới ban hành, có liên quan mật thiết đến đời sống xã hội như: Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản có liên quan; Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020; Luật Cư trú 2020; Luật trẻ em 2016; Nghị định số 130/2021/NĐ-CP, ngày 31/12/2021 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em.

        

   Nhằm tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022 do Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam tổ chức, Uỷ ban nhân dân thị xã Điện Bàn đã có ban hành Công văn số 728/UBND ngày 25/4/2022, đề nghị các phòng, ban, ngành của thị xã, UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn thị xã hiểu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung Cuộc thi. Đồng thời, phát động và tạo điều kiện toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương mình hưởng ứng tham gia cuộc thi nghiêm túc và đạt kết quả.

     Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi thông qua hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến. Cách thức tham gia cuộc thi, cơ cấu giải thưởng, thể lệ cuộc thi, tài liệu cuộc thi được đăng tải tại địa chỉ: timhieuphapluatquangnam.vn hoặc truy cập vào Trang thông tin điện tử của Phòng Tư pháp địa chỉ: tuphapdienban.gov.vn (vào banner “Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022”)