Điện lực Điện Bàn tích cực vệ sinh bảo dưỡng nguồn lưới điện phục vụ công tác diễn tập năm 2022
Tác giả: Duy Sơn .Ngày đăng: 30/04/2022 .Lượt xem: 1190 lượt.
Trong các ngày cuối tháng tư vừa qua thị xã Điện Bàn tổ chức diễn tập năm 2022. Là một trong các đơn vị đầu tiên diễn tập trong năm 2022 và được diễn ra trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vừa mới được kiểm soát cơ bản, hơn nữa công tác chuẩn bị gấp rút nên tạo nhiều áp lực cho các đơn vị phục vụ điều kiện cơ sở vật chất cho cuộc diễn tập.

Để đảm bảo cấp điện an toàn liên tục cho cuộc diễn tập với thời gian diễn ra liên tục trong 3 ngày và tại nhiều địa điểm khác nhau, Công ty Điện lực Quảng Nam đã chỉ đạo cho Điện lực Điện Bàn phối hợp với Điện lực Đại Lộc lập phương án cấp điện ưu tiên cho các vị trí tổ chức diễn tập. Với thời gian chuẩn bị gấp rút nhưng Điện lực Điện Bàn đã chỉ đạo cho các nhóm quản lý tăng cường nhân lực khẩn trương phát quang hành lang tuyến lưới điện với 1,72 km đường dây trung áp và 2,58 km đường dây hạ áp được phát quang hành lang tuyến và 14 vị trí khiếm khuyết trên lưới điện và 3 TBA cấp điện đến các Sở chỉ huy thường xuyên, Khu Căn cứ chiến đấu mô phỏng và Khu thực binh bắn đạn thật. Tại các khu vực trọng điểm yêu cầu cấp điện liên tục đơn vị cũng đã bố trí 03 máy phát điện dự phòng và 02 ca trực máy và xử lý sự cố, xe nâng, xe thùng cũng được đơn vị bố trí đúng theo yêu cầu đề ra trong phương án cấp điện diễn tập khu vực phòng thủ.

Theo Ông Trần Phước Một – Phó Giám đốc phụ trách Điện lực Điện Bàn nhận định đợt diễn tập lần này có quy mô lớn nên cần tập trung cao cho công tác cấp điện ổn định xuyên suốt không để sự cố mất điện xảy ra ảnh hưởng đến công tác diễn tập.
Tại buổi họp rút kinh nghiệm, Điện lực nhận được sự đánh giá rất cao từ Sở chỉ huy khu vực phòng thủ, lãnh đạo Thị ủy Điện Bàn đã góp phần cùng với địa phương hoàn thành nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2022.