Điện Bàn - Giải ngân chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP về chương trình, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
Tác giả: Phạm Lộc .Ngày đăng: 30/04/2022 .Lượt xem: 1342 lượt.
Sáng 29.4.2022, tại xã Điện Thọ, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Điện Bàn tổ chức giải ngân những món vay đầu tiên của chương trình hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị quyết số 11/NQ-CP về chương trình, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.

Trên cơ sở rà soát, tổng hợp và đăng ký nhu cầu vốn của các đối tượng thuộc 3 chương trình tín dụng này,  Phòng giao dịch NHCSXH thị xã đã tổ chức giải ngân đối với các trường hợp đã hoàn tất đầy đủ hồ sơ, thủ tục của chương trình cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Theo đó, mỗi hộ được vay vốn từ số tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng và chỉ trong một buổi đã giải ngân được số tiền 1,3 tỷ đồng cho các hộ vay.


   Theo ông Nguyễn Hữu Chương, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Điện Bàn, hiện nay đơn vị được phân bổ 24,7 tỷ đồng để thực hiện 3 chương trình tín dụng là: Cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập; cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội.

Dự kiến, việc giải ngân nguồn vốn  thuộc chương trình theo Nghị quyết 11 của Chính phủ  sẽ hoàn tất trong tháng 5.2022. Đối với chương trình cho vay cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê, mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội sẽ giải ngân sau khi đối tượng vay vốn thực hiện các thủ tục và khởi công xây dựng nhà ở theo quy định.