Thông báo tạm ngừng tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và tiếp công dân
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 24/04/2022 .Lượt xem: 1154 lượt.
Thông báo số 12/TB-VP ngày 20/4/2022 của Văn phòng HĐND&UBND thị xã Điện Bàn về việc tạm ngừng tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và tiếp công dân
Tải về: 12-2022-TB-VP.PDF