Điện Phước tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri
Tác giả: Ngọc Yến .Ngày đăng: 17/04/2022 .Lượt xem: 443 lượt.
Sáng ngày 14/04/2022, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Điện Phước tổ chức toạ đàm về “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng TXCT trước và sau mỗi kỳ họp HĐND xã khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026”.

Tham dự toạ đàm có đ/c Đặng Bảo Hiếu – Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thị xã Điện Bàn, Đ/c Huỳnh Đức Hồng –TUV- Bí thư Đảng uỷ xã, cùng các đ/c trong BTV Đảng uỷ, HĐND-UBND, các vị đại biểu HĐND xã khoá XII.


Để có cơ sở tổ chức buổi toạ đàm, trước đó, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Điện Phước đã tiến hành phát phiếu khảo sát trong nhân dân với các nội dung về lý do cử tri ít tham gia tiếp xúc cử tri và một số kiến nghị, đề xuất để nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri tại địa phương nhằm qua đó xây dựng báo cáo đề dẫn và làm cơ sở đưa ra toạ đàm để hội nghị cùng nhau thảo luận. Kết quả Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã phát ra 130 phiếu và thu về kết quả của việc cử tri ít tham gia TXCT:

1. Do ý kiến ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết: 112/130 phiếu

2. Cử tri ít quan tâm đến việc tham dự TXCT: 68/130 phiếu

3. Đại biểu HĐND chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm là Đại biểu dân cử: 85/130 phiếu

4. Người dân không nhận được thông báo: 49/130 phiếu

5. Thời gian TXCT chưa hợp lý: 94/130 phiếu.

Trên cơ sở đã được thu thập, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã xây dựng báo cáo đề dẫn đưa ra hội nghị thảo luận. Với tinh thần dân chủ, cởi mở nhằm đánh giá sát đúng về thực trạng, chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND xã trong giai đoạn hiện nay, nhất là hoạt động tiếp xúc cử tri tại địa phương. Đồng thời tại buổi toạ đàm cùng nhau thảo luận, phân tích làm rõ những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, trao đổi những phương pháp hay, sáng tạo, phù hợp trong việc tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri. Qua đó nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp.

Tại buổi toạ đàm các đại biểu đã có nhiều phát biểu tập trung trao đổi, thảo luận đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra tồn tại, hạn chế trong công tác TXCT cụ thể như sau:

Thứ nhất: Hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND xã tuy có đổi mới về hình thức tiếp xúc như: Tiếp xúc chuyên đề, tiếp xúc đối tượng cụ thể ở địa bàn dân cư nhưng chưa nhiều chủ yếu tập trung hình thức tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp. Việc trực tiếp gặp gỡ, đối thoại để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri và những vấn đề cử tri quan tâm chưa được nhiều đại biểu thực hiện nên kết quả các cuộc tiếp xúc cử tri còn nhiều hạn chế. Nội dung các cuộc tiếp xúc chủ yếu là thông qua các văn bản còn dài.

Thứ hai: Một số điểm tiếp xúc cử tri tham dự còn quá ít nhất là tiếp xúc sau kỳ họp nên việc nắm bắt, thu thập ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, phổ biến các nghị quyết, chế độ chính sách.... bị hạn chế. Việc tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri thiếu cập nhật, đối chiếu sàng lọc đối với ý kiến đã tổng hợp được UBND xã giải trình, trả lời... nên có sự trùng lắp (cấp xã tổng hợp gửi về cho cấp thị xã). Một số đại biểu dân cử vẫn chưa thực hiện hết quyền và nghĩa vụ của mình đối với cử tri, chưa tích cực tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri, có đại biểu chưa thật sự đại diện cho cử tri, chưa khéo léo lắng nghe ý kiến phản ảnh của cử tri; một số điểm tiếp xúc không có lãnh đạo đại diện UBND xã tham dự nên không giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri có liên quan.

Thứ ba: Sau các cuộc tiếp xúc cử tri, công tác tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri có lúc, có nơi còn chậm, chưa đầy đủ. Việc giải quyết một số kiến nghị cử tri gửi đến các kỳ họp HĐND xã thuộc trách nhiệm của một số ban, ngành chưa được giải quyết dứt điểm, thấu đáo; một số ý kiến có thời hạn giải quyết nhưng đến thời hạn vẫn chưa giải quyết xong. Có những vấn đề được cử tri nêu đi nêu lại trong nhiều cuộc tiếp xúc cử tri nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng từ cơ quan chức năng nên chưa đáp ứng được mong muốn và sự hài lòng của cử tri. Công tác thông tin, tuyên truyền về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa thực sự hiệu quả, một số cơ quan được giao giải quyết ý kiến, kiến nghị chưa thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời kết quả giải quyết đến địa phương, đơn vị có ý kiến, kiến nghị để tuyên truyền đến người dân.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng thời gian tổ chức TXCT chưa hợp lý, nhiều ý kiến tham gia chưa được giải quyết thoả đáng, nhiều người dân không có nguyện vọng nên không tham dự, công tác tuyên truyền vận động của các chi hội đoàn thể chưa cao; điều quan trọng trong hoạt động công tác TXCT là các vị đại biểu chưa thật sự trách nhiệm dành thời gian nên chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình trên cương vị là người đại biểu dân cử. Giải pháp đưa ra trong thời gian đến song song việc tổ chức TXCT trực tiếp với nhân dân, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã sẽ thực hiện thêm hình thức là phát phiếu thu thập ý kiến nhân dân, vừa đảm bảo lắng nghe nhiều hơn ý kiến nhân dân, đảm bảo công tác phòng chống dịch trong giai đoạn hiện nay.Bên cạnh đó tại buổi toạ đàm đưa ra nhiều giải pháp sát với tình hình thực tế địa phương:

Thứ nhất: Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND xã với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, trong đó đảm bảo đầy đủ thành phần gồm đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN. Đồng thời, có thể phối hợp giải thích, giải quyết, trả lời ngay một số ý kiến cử tri phản ánh góp phần mang lại hiệu quả cao cho buổi tiếp xúc và mang lại niềm tin của cử tri đối với cơ quan dân cử. Thực tế cho thấy nơi nào phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam, Tổ đại biểu HĐND thì nơi đó thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri.

Thứ hai: Đối với từng đại biểu Hội đồng nhân dân trước khi tiếp xúc cử tri cần kiểm tra, rà soát những ý kiến, kiến nghị và những vấn đề được cử tri quan tâm nêu tại cuộc tiếp xúc cử tri trước đã được UBND giải quyết đến đâu, còn vướng mắc, ách tắc khâu nào, nguyên nhân vì sao chưa giải quyết, đồng thời cập nhật những thông tin, tài liệu cần thiết về tình hình kinh tế xã hội của địa phương để thông tin đến cử tri. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND báo cáo ngắn gọn, đầy đủ trước cử tri về tình hình kinh tế xã hội của cấp mình, kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của các cơ quan chức năng có liên quan đối với những kiến nghị được nêu ra tại kỳ tiếp xúc cử tri trước, thông báo nội dung kỳ họp tới; định hướng, gợi mở những vấn đề cần cử tri phát biểu. Đối với những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thị xã thì đại biểu Hội đồng nhân dân yêu cầu đại diện UBND cùng cấp trả lời ngay hoặc nhận trách nhiệm giải quyết trước cử tri, đối với kiến nghị của cử tri liên quan đến nguồn lực ngân sách của tỉnh mà chưa thể giải quyết trong thời điểm hiện nay thì đại biểu Hội đồng nhân dân báo cáo để cử tri chia sẻ những khó khăn chung của địa phương.

Thứ ba: Cần mở rộng hình thức tiếp xúc cử tri, trong đó tăng cường tiếp xúc cử tri theo chuyên đề. Nếu thực hiện tốt hình thức này sẽ mang lại hiệu quả cao giúp đại biểu có thêm nhiều thông tin khi tham gia quyết định các chủ trương, chính sách của địa phương phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi cao.

Thứ tư: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Ban công tác Mặt trận các khu dân cư nơi tổ chức tiếp xúc - với tư cách là chủ trì buổi tiếp xúc cử tri cần quan tâm năng lực tổ chức, điều hành, biết gợi ý, hướng cử tri tham gia phát biểu có trọng tâm trọng điểm; thực hiện báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cần phải bám sát nội dung trọng tâm, bức xúc, nhất là những vấn đề quan tâm của đông đảo cử tri, phản ánh kịp thời; phân loại theo từng lĩnh vực, đồng thời xác định rõ thẩm quyền giải quyết thuộc cấp, ngành nào để chuyển tới đúng địa chỉ để giải quyết.

Thứ năm: Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND xã và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc các ban ngành có liên quan giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; có thể tổ chức giám sát việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời cung cấp đầy đủ những thông tin về tình hình, kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri cho các vị đại biểu HĐND trước các đợt tiếp xúc cử tri. Cần giải quyết những ý kiến của cử tri cũng như của đại biểu tại các kỳ họp HĐND để tránh tình trạng những ý kiến, kiến nghị của đại biểu cũng như của cử tri kiến nghị nhiều lần mà không được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

 Thứ sáu: MTTQ và các tổ chức thành viên MTTQ với ban ngành có liên quan, đại biểu dân cử quan tâm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri và công tác thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân 4 cấp đầy đủ, kịp thời thông tin đến nhân dân về kết quả các kỳ họp, ý kiến trả lời cơ quan thẩm quyền đối với kiến nghị của cử tri.

Buổi toạ đàm được tổ chức thực sự mang ý nghĩa phù hợp trong điều kiện thực tế hiện nay, tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa HĐND-UBND trong việc giải quyết những vấn đề vướng mắc trong nhân dân, đồng thời nâng cao hoạt động TXCT, phát huy vai trò người đại biểu dân cử, vì dân, phục vụ nhân dân, nghe dân nói, nói dân hiểu và làm dân tin.