Thông báo về việc tiếp nhận công chức về làm việc tại UBND thị xã Điện Bàn (Lần 2)
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 17/04/2022 .Lượt xem: 793 lượt.
Trên cơ sở chỉ tiêu biên chế công chức hiện có tại thị xã/biên chế được giao và nhu cầu tiếp nhận công chức để giải quyết công việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã, UBND thị xã thông báo nhu cầu tiếp nhận công chức cụ thể như sau:
Tải về: 152-2022-TB-UBND.signed.pdf