Công nhận kết quả tiếp nhận vào làm viên chức tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .Ngày đăng: 16/04/2022 .Lượt xem: 750 lượt.
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn thông báo công nhận kết quả tiếp nhận vào làm viên chức tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn đối với đối với 01 thí sinh trúng tuyển, cụ thể như sau:
Download Thông báo