Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Điện Thọ tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Tác giả: Lê Trung Kiên .Ngày đăng: 14/04/2022 .Lượt xem: 936 lượt.
Sáng ngày 14/4, Đoàn Thanh niên xã Điện Thọ đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2022 – 2027, tham dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Đinh Quang Vĩnh – Bí thư Thị đoàn Điện Bàn, đ/c Lê Hữu Ái – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Điện Thọ.

Thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Điện Thọ chung tay xây dựng Nông thôn mới”, năm năm qua Đoàn xã Điện Thọ đã chủ động đảm nhận các công trình, phần việc như: Phát động xây dựng mô hình “Chi đoàn Nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2017-2019; 2020-2022”; xây dựng mô hình “Chi đoàn 03 có-03 không”; xây dựng các “Tuyến đường thanh niên tự quản Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn” gắn với việc tổ chức các hoạt động ra quân làm đẹp cảnh quan môi trường, định kỳ tổ chức các phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tình nguyện tại chỗ và các đợt tình nguyện cao điểm không ngừng mở rộng về quy mô, nội dung, hình thức, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.


   Đoàn xã đã triển khai có hiệu quả các hoạt động giới thiệu việc làm cho thanh niên thông qua các ngày hội việc làm, các hoạt động tư vấn nghề và hướng nghiệp, phối hợp mở các lớp đào tạo nghề cho đoàn viên thanh niên… Đồng thời, khuyến khích và vận động thanh niên chủ động tự tạo việc làm, giúp nhau lập nghiệp, góp vốn và liên kết trong kinh doanh, sản xuất. Phối hợp với các đoàn thể hỗ trợ tích cực cho thanh niên được tiếp cận vay vốn tín dụng để xây dựng và mở rộng mô hình sản xuất, kinh doanh


   Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao góp phần từng bước đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của TTN, vừa là phương thức có hiệu quả trong đoàn kết tập hợp thanh niên, góp phần phát hiện và bồi dưỡng nhân tố cho các hoạt động VHVN-TDTT của xã;

Với chủ trương chỉ đạo xuyên suốt tập trung cho Chi đoàn, nâng cao chất lượng Chi đoàn. Đoàn xã đề ra biện pháp củng cố, xây dựng tổ chức Chi đoàn. Hiện nay, toàn xã có 12 Chi đoàn, tỷ lệ Chi đoàn khá, xuất sắc những năm qua tăng, năm sau cao hơn năm trước. Bên cạnh đó, Đoàn xã đã xây dựng được lực lượng thanh niên nòng cốt sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.


   Đại hội đã bầu BCH Đoàn xã khóa XXVI gồm 15 thành viên, bầu BTV gồm 5 thành viên, bầu trực tiếp anh Nguyễn Quốc Công giữ chức danh Bí thư Đoàn xã và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Điện Bàn lần thứ XVII gồm 7 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Cũng tại Đại hội, BTV Đoàn xã đã khen tặng 5 tập thể và 5 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2022.