Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất ở đối với 09 lô đất tại Khu tái định cư thôn Kỳ Lam, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn
Tác giả: Trung tâm Phát triển quỹ đất .Ngày đăng: 13/04/2022 .Lượt xem: 699 lượt.
Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung phối hợp Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Điện Bàn đại diện làm chủ đầu tư thông báo đấu giá tài sản như sau:
    Tải về: ThongBaoDauGiaDat_DienTho.pdf

1. Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất ở đối với 09 lô đất tại Khu tái định cư thôn Kỳ Lam, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn do Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn đại diện làm chủ đầu tư. Thông tin chi tiết từng lô đất như sau:  

Stt

Thửa đất

Tờ bản đồ

Mặt cắt đường

Diện Tích (m²)

Hệ số

Đơn giá (đồng/m²)

Thành tiền (đồng/m²)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

1

1005

2

Đường bê
tông 5,5m
+ vỉa hè
3m x 2

200

1

2.050.000

410.000.000

82.000.000

30.000.000

2

1006

2

200

1

2.050.000

410.000.000

82.000.000

30.000.000

3

1007

2

200

1

2.050.000

410.000.000

82.000.000

30.000.000

4

1008

2

200

1

2.050.000

410.000.000

82.000.000

30.000.000

5

1009

2

200

1

2.050.000

410.000.000

82.000.000

30.000.000

6

1010

2

200

1

2.050.000

410.000.000

82.000.000

30.000.000

7

1011

2

200

1

2.050.000

410.000.000

82.000.000

30.000.000

8

1012

2

150

1

2.050.000

307.500.000

61.000.000

30.000.000

9

1013

2

150

1

2.050.000

307.500.000

61.000.000

30.000.000

Tổng Cộng

1.700

 

 

3.485.000.000

696.000.000

 

- Tổng giá trị khởi điểm 09 lô đất là: 3.485.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, bốn trăm tám mươi lăm triệu đồng chẵn)

       (Giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định)

2. Phí tham gia đấu giá: 200.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01 lô đất (Hai trăm ngàn đồng/hồ sơ)

3. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

- Các cá nhân tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại Điều 38 – Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

4. Đơn vị có tài sản: Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Điện Bàn

5. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

6. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, nộp tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá và xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: trong thời hạn 02 ngày 14/04/2022 và 15/04/2022 (trong giờ hành chính)

- Thời gian bán hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết 11h00 ngày 06/05/2022.

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký, phiếu nộp tiền đặt trước và phiếu trả giá (trong giờ hành chính): từ 08h00 đến 16h30 ngày 06/05/2022.

- Địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ:

+ Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn (Địa chỉ: 451 Trần Hưng Đạo, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) do Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung bán hồ sơ.

+ Trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung (Địa chỉ: Số  06 Hà Huy Giáp, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)

- Địa điểm nộp hồ sơ, bỏ phiếu trả giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn

   - Địa điểm nộp tiền đặt trước: Khách hàng tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặc trước vào tài khoản số 56210002133953 mở tại Ngân hàng TMCP đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Quảng Nam của Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung.

- Địa điểm xem tài sản: Nơi tài sản tọa lạc (thôn Kỳ Lam, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn).

7. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá (Dự kiến): Vào lúc 08h30 ngày 09/05/2022, tại Hội trường Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung, ĐT: Chị Liên - 0869 143999 hoặc Vương 0935 080646  và Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn, Anh Thụy: 0937.888.444