Công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trên địa bàn thị xã.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 11/04/2022 .Lượt xem: 521 lượt.
Trong thời gian qua, tình hình tai nạn đuối nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nói chung và thị xã Điện Bàn nói riêng đang diễn biến rất phức tạp. Để kịp thời tăng cường các biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế tối đa tai nạn đuối nước xẩy ra trên địa bàn thị xã. Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu:
 Tải về: CV_TangCuongPhongChongDuoiNuoc.pdf
1. Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã
- Tiếp tục hướng dẫn công tác tuyên truyền nhằm nâng nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và địa phương về phòng, chống tai nạn đuối nước. Tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên dạy bơi, nhân viên cứu hộ tại các bãi tắm, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, ban quản lý các hồ bơi trên địa bàn thị xã.
- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát đảm bảo điều kiện hoạt động tại các bãi biển, các địa điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ bơi, các hồ bơi trên địa bàn thị xã để kịp thời hướng dẫn, nhắc nhở và xử lý các cơ sở không đảm bảo các điều kiện hoạt động.
2. Phòng Giáo dục - Đào tạo thị xã
Hướng dẫn các trường học trên địa bàn thị xã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh về phòng, chống tai nạn đuối nước và chỉ đạo các trường có hồ bơi tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động tại hồ bơi.
3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã
Chủ trì phối hợp với các cơ quan, ban, ngành của thị xã tổ chức tháng hành động vì trẻ em gắn với phát động phong trào toàn dân tập bơi phòng, chống đuối nước.
4. Trung tâm VH-TT&TT-TH thị xã
Tăng cường đưa tin bài tuyên truyền về công tác phòng, chống đuối nước trên hệ thống Đài truyền thanh thị xã. Xây dựng chương trình phát thanh, truyền hình về công tác phòng, chống đuối nước.
5. Ủy ban nhân dân phường Điện Dương và phường Điện Ngọc
Chỉ đạo Ban quản lý các bãi tắm, các doanh nghiệp kinh doanh bãi tắm tại địa phương tăng cường công tác quản lý, điều hành, cứu hộ tại các bãi biển, trang bị đầy đủ trang thiết bị dụng cụ cứu hộ, các bảng nội quy, bảng hướng dẫn, cảnh báo nguy hiểm, khu vực cấm, đồng thời chỉ đạo Đài truyền thanh tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống tai nạn đuối nước cho nhân dân.
6. Ủy ban nhân dân các xã, phường
Chỉ đạo Đài truyền thanh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống đuối nước trên hệ thống loa truyền thanh. Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động tại các bến đò, các phương tiện vận chuyển đường thủy, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, các hồ bơi nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình hoạt động.
7. Đề nghị Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn thị xã
Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh.