Hội nghị tập huấn, hướng dẫn về hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Tác giả: Mỹ Nguyễn .Ngày đăng: 04/04/2022 .Lượt xem: 750 lượt.
Thực hiện kế hoạch số 1093/CCTKV-TTTBTK ngày 16/3/2022, trong các ngày từ 28/3 đến 31/3/2022, Chi cục Thuế Khu vực Điện Bàn – Duy xuyên đã tổ chức các buổi hội nghị tập huấn áp dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính cho các tổ chức, doanh nghiệp và hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai trên địa bàn thị xã Điện Bàn và huyện Duy Xuyên.

Đây là hoạt động nhằm kịp thời thông tin, tuyên truyền những quy định về áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính đến mọi tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thị xã Điện Bàn và huyện Duy Xuyên được biết để thực hiện theo đúng quy định.

Theo đó, để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, Chi cục Thuế tổ chức tập huấn cho người nộp thuế tại thị xã Điện Bàn từ ngày 28/3 đến 30/3 và ngày 31/3/2020 tập huấn cho người nộp thuế tại huyện Duy Xuyên.

Ông Võ Như Chánh - Phó Chi cục trưởng chủ trì hội nghị, tại các hội nghị đại diện Chi cục Thuế Khu vực Điện Bàn – Duy Xuyên đã truyền đạt những quy định mới về áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC; Đồng thời đại diện cơ quan thuế cũng thông báo kế hoạch chuyển đổi từ hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử theo Thông tư 32 sang hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC trên địa bàn tỉnh Quảng Nam bắt đầu từ tháng 4/2022 theo quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để doanh nghiệp, tổ chức, hộ kê khai được biết để chuẩn bị cơ sở hạ tầng nhằm đáp ứng điều kiện để chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC.


Ông Võ Như Chánh - Phó Chi cục trưởng chủ trì hội nghị

Tại các buổi tập huấn, Chi cục Thuế Khu vực Điện Bàn – Duy Xuyên cũng đã mời bốn nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử là Viettel, Mobifone, VNPT và Misa đến để giới thiệu và hỗ trợ cho người nộp thuế trong việc chuẩn bị để chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC.

Qua các buổi tập huấn, đã có rất nhiều những vướng mắc về áp dụng hình thức sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định mới và cả những boăn khoăn của các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh nêu ra khi áp dụng hình thức sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC được đại diện Cơ quan Thuế giải đáp, hướng dẫn và tháo gỡ tháo đáo.


Quang cảnh tại một buổi tập huấn

Ông Võ Như Chánh đại diện lãnh đạo Chi cục Thuế ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp của người nộp thuế và cam kết Cơ quan Thuế tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp, tổ chức và hộ kinh doanh ở hai địa bàn thị xã Điện Bàn và huyện Duy Xuyên trong việc hỗ trợ tốt nhất để người nộp thuế chuyển đổi áp dụng sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định mới và thực hiện đúng chính sách, pháp luật về thuế./.