Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Điện An tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027
Tác giả: Viết Trung .Ngày đăng: 31/03/2022 .Lượt xem: 775 lượt.
Sáng Ngày 31/3, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Điện An đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhằm tổng kết đánh giá hoạt động công tác và phong trào Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ vừa qua và triển khai nhiệm vụ công tác Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ 2022-2027.

Tham dự có ông Nguyễn Thành Nhân - PBT Thị đoàn; bà Nguyễn Thị Minh Châu - Thị uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ phường; các đồng chí trong Cấp uỷ, Chính quyền, Mặt trận đoàn thể ở phường; cùng 92 đoàn viên thanh niên xuất sắc đại diện cho đoàn viên thanh niên ở 14 Chi đoàn cơ sở.


   Tổng kết đánh giá phong trào đoàn trong 5 năm qua, Đoàn Thanh niên phường Điện An có nhiều cố gắng thực hiện tốt công tác tập hợp thanh thiếu niên trên địa bàn phường. Thi đua xung kích, sáng tạo, nâng cao, đổi mới công tác Đoàn, Đội và thanh thiếu niên ở địa phương. Gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng phường văn minh đô thị. Theo đó, qua 5 năm, Đoàn phường tổ chức 3 phong trào thanh niên tình nguyện, 5 công trình thanh niên, 50 hoạt động đến ơn đáp nghĩa, 213 đợt tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống. Mở 8 lớp tập huấn phòng chống thiên tai, đuối nước. Tín chấp và quản lý 2 Tổ vay vốn cho 30 thanh niên vay với số tiền gần 2 tỷ đồng. Trong phong trào hiến máu nhân đạo, đã hiến 135 đơn vị máu cứu người và xây dựng 1 Câu lạc bộ ngân hàng máu sống với 60 thành viên tham gia và nhiều mô hình hoạt động phong trào khác. Về tổ chức đoàn đã tổ chức 16 đợt tập huấn về Đoàn, Hội, Đội. Kết nạp 254 đoàn viên mới, 18 đoàn viên danh dự. Giới thiệu 22 đoàn viên tú kết nạp vào Đảng.

Tại Đại hội, sau khi triển khai thông qua Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn phường đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân xuất sắc; Bầu 11 đồng chí vào BCH Đoàn Thanh niên phường và bầu 5 đại biểu đi dự Đại hội Đoàn Thanh niên thị xã sắp đến.