Nội dung chi tiết

Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Điện Phước tham gia công tác bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2027.
Tác giả: Ngọc Yến .Ngày đăng: 31/03/2022 .Lượt xem: 775 lượt. [In bài]
Năm 2022 là năm tổ chức cuộc bầu cử trưởng thôn, khối phố nhiệm kỳ 2022-2027. Nhiệm kỳ đầu tiên kéo dài 5 năm so với các nhiệm kỳ trước là 2,5 năm. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước diễn ra sau thành công cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội và HĐND các cấp, là đợt sinh hoạt dân chủ trực tiếp và sâu rộng của Nhân dân để bầu chọn người tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. Từ đầu năm 2022 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Điện Phước chủ động, tích cực triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nội dung quan trọng trong quá trình chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2027 trên địa bàn xã vào ngày 03/04/2022.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với UBND thành lập Ban chỉ đạo bầu cử và các tổ bầu cử bảo đảm cơ cấu, thành phần theo quy định. Toàn xã có 8 tổ bầu cử tại 08 KDC trên địa bàn xã, mỗi tổ bầu cử gồm 7 thành viên theo quy đảm bảo xuyên suốt quá trình bầu cử. Việc chủ động cử đại diện tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử nhằm bảo đảm công tác bầu cử được thực hiện dân chủ, khách quan, công bằng, có sự giám sát chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên. Một trọng những nhiệm vụ quan trọng trong công tác bầu cử là việc hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2027 được BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã tiến hành dân chủ, khách quan, công khai và đảm bảo theo đúng theo quy định.

Về Tiêu chuẩn Trưởng thôn:

Trưởng thôn phải là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm. Có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao. Trên cơ sở tiêu chuẩn trưởng thôn nhiệm kỳ, UBND xã chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN xã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức triển khai kế hoạch bầu cử đến Chi bộ, BND, BCTM và các thành viên Ban chỉ đạo bầu cử vào ngày 07/03/2022.

Hội nghị cử tri thảo luận tiêu chuẩn và danh sách người ứng cử trưởng thôn

 Thực hiện theo hướng dẫn số 42 của BBT Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Điện Phước về hướng dẫn quy trình 3 bước hội nghị hiệp thương, từ ngày 11/03 đến 19/03/2022. 8KDC trên địa bàn xã đã tiến hành tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để dự kiến nhân sự bầu cử trưởng thôn và hội nghị cử tri thảo luận về tiêu chuẩn nhân sự trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2027. Hội nghị cử tri nơi cư trú được tổ chức bảo đảm dân chủ, cởi mở, công bằng; cử tri tham dự bảo đảm số lượng (nơi nhiều nhất là trên 100 người, nơi ít nhất là 70 người), đúng thành phần, tích cực tham gia phát biểu ý kiến nhận xét, đánh giá những người ứng cử một cách chân tình và xây dựng. Phần lớn cử tri đánh giá, nhận xét tốt về người ứng cử, khẳng định có đủ tiêu chuẩn và điều kiện tham gia ứng cử bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ này. 

Từ ngày 23/3 đến ngày 27/03, 8 KDC tiến hành hội nghị bước 3 ấn định danh sách, 8 KDC đề thống nhất giới thiệu 01 người để đưa ra bầu cử trưởng thôn vào ngày 03/04/2022. Đến ngày 29/3/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã hoàn thành các bước hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ra bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2027. Quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được tổ chức chặt chẽ, công khai, minh bạch, dân chủ đúng quy trình quy định của pháp luật.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất tại thôn Nông Sơn 1, xã Điện Phước

Đồng thời với nhiệm vụ trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thực hiện các nội dung tuyên truyền theo hướng dẫn Mặt trận Thị xã nhằm tạo không khí phấn khởi trong toàn dân, tạo sự thống nhất, đồng bộ giữa nhiệm kỳ chi uỷ với nhiệm kỳ trưởng thôn, nhằm đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt của cấp uỷ chi bộ với hoạt động trưởng thôn, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành của chi uỷ, trưởng thôn và trưởng ban công tác mặt trận ở địa bàn dân cư. Đồng thời giúp cho mọi công dân tham gia tự giác, tích cực, chủ động để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội toàn dân.

Tuyên truyền, công tác chuẩn bị bầu cử trưởng thôn được tiến hành công khai, dân chủ, đúng quy định pháp luật và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xác định với tầm quan trọng ý nghĩa như vậy, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Điện Phước chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền bầu cử thông qua hình thức trang trí pa nô tuyên truyền, phối hợp các hội đoàn thể cho xe tuyên truyền lưu động trên các trục đường ở 8 KDC, tập trung các nội dung về ngày bầu cử và công tác phòng chống dịch covid trong ngày bầu cử, đồng thời tuyên truyền thêm về ý nghĩa lá phiếu, lựa chọn người có đức, có tài…..Đồng thời xây dựng một số ba nô hình ảnh tuyên truyền bầu cử ngay trụ sở UBND xã và một số tuyến đường chính trên trục đường 609 của thôn. Ngoài ra qua hội nghị cử tri tại các Khu dân cư, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã lồng ghép tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của ngày hội, ngày bầu cử trưởng thôn 03/04/2022 sắp đến.


    Tuyên truyền trực quan tại nhà văn hóa thôn Nhị Dinh 3, xã Điện Phước - điểm bầu cử của xã

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam luôn chú trọng đến hoạt động giám sát trong bầu cử, đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát thường xuyên về công tác bầu cử tại Uỷ ban bầu cử xã và các tổ bầu cử trên địa bàn xã. Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Điện Phước kêu gọi toàn thể bà con cử tri trên địa bàn xã tham gia bầu cử vào ngày 03/04, chủ nhật sắp đến. Để ngày bầu cử thật sự ngày hội của toàn dân.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Điện Hồng bàn giao nhà đại đoàn kết
Phường Điện Nam Bắc chăm lo đời sống Nhân dân Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Phường Điện Dương, xã Điện Phong tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân năm 2022
Trao phương tiện sinh kế, hỗ trợ sửa chữa nhà đại đoàn kết năm 2022
Điện Phương tổ chức liên hoan văn nghệ các tổ chức tôn giáo năm 2022
Điện Bàn: Ký kết Chương trình phối hợp thực hiện và giám sát
Điện Bàn tổ chức Diễn đàn Nhân dân góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Điện Bàn
Điện Hồng sơ kết công tác Mặt trận quý 3 năm 2022
Điện Ngọc triển khai xét các danh hiệu văn hóa và Ngày hội đại đoàn kết năm 2022
Điện Trung tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Điện Thọ tổ chức đối thoại với hộ nghèo, cận nghèo năm 2022
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Điện Nam Bắc tổ chức hội nghị giao ban quý I năm 2022
Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn tổ chức giao ban công tác mặt trận quý I, ký kết giao ước thi đua năm 2022
Điện Phước trao quà cho các hộ khó khăn
Điện Hồng vận động hỗ trợ quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn
Thăm hỏi, động viên gia đình ngư dân bị tai nạn trên biển
Điện Phương tổ chức chương trình trao quà “Nghĩa tình tháng ba”
Điện Phương triển khai công tác bầu cử trưởng thôn
Điện Quang hỗ trợ vật dụng y tế điều trị người nhiễm Covid-19 điều trị tại nhà
Điện Phong triển khai chương trình hoạt động và ký kết giao ước thi đua công tác mặt trận năm 2022.
    
1   2   3   4   5  
    
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm