Quỹ tín dụng nhân dân Điện Dương tổ chức Đại hội Đại biểu thành viên thường niên năm 2021.
Tác giả: Tấn Minh .Ngày đăng: 19/03/2022 .Lượt xem: 660 lượt.
Sáng ngày 16/3/2022, Quỹ tín dụng nhân dân Điện Dương đã tổ chức Đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2021. Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo các phòng chuyên môn tại Chi nhánh; đại diện lãnh đạo Đảng uỷ, UBND, UBMTTQVN phường Điện Dương, cùng 192 đại biểu đại diện thành viên và cán bộ tại Quỹ tín dụng.

   Trong năm 2021, Quỹ tín dụng nhân dân Điện Dương luôn bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, duy trì thường xuyên hoạt động huy động vốn và cho vay giúp các thành viên có vốn đầu tư sản xuất để phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao đời sống góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn hoạt động là phường Điện Dương và Điện Nam Đông.


   Tính đến 12/2021, Quỹ tín dụng nhân dân Điện Dương có 2.643 thành viên, tăng 138 thành viên so với năm 2020. Tổng nguồn vốn hoạt động là 152 tỷ 040 triệu đồng, tăng 3 tỷ 877 triệu đồng so với năm 2020. Công tác cho vay được Quỹ tín dụng nhân dân Điện Dương đặc biệt quan tâm, hầu hết các món cho vay đều đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích, được kiểm tra quá trình sử dụng vốn và khi đến hạn được thu hồi vốn lãi đúng hạn. Đối tượng cho vay chủ yếu là cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể; như cho vay để phát triển nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, mua sắm tàu thuyền ngư lưới cụ đánh bắt thủy hải sản, nông cụ sản xuất và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn,.. 

Đại hội đã nghe ý kiến của đại biểu, lãnh đạo UBND phường Điện Dương về những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động của Quỹ như: việc phê duyệt danh sách thành viên theo quy định, phương án chuyển tiếp thực hiện theo Thông tư 21.


   Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Phạm Trọng - Phó Giám đốc phụ trách Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Nam đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Quỹ tín dụng trong năm 2021, đánh giá cao vai trò của Quỹ trong việc cho vay tương trợ thành viên phát triển kinh tế, góp phần hạn chế tín dụng đen trên địa bàn. Đồng thời chỉ đạo Quỹ phát huy kết quả đã đạt được, hoạt động đúng tôn chỉ, mục tiêu là tương trợ cộng đồng không vì mục tiêu lợi nhuận, phấn đấu tăng dư nợ, tạo điều kiện cho thành viên vay vốn để tháo gỡ những khó khăn trong đại dịch Covid 19 và thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án củng cố và phát triển Quỹ TDND định hướng đến năm 2030, hoạt động đúng tôn chỉ Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân.  

Đại hội cũng đã bầu bổ sung các vị trong Ban quản trị; thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng ban Kiểm soát và Kiểm soát viên chuyên trách. Nhân dịp này, Quỹ tín dụng nhân dân Điện Dương đã khen thưởng cho các thành viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với Quỹ tín dụng trong năm 2021.