Phường Vĩnh Điện tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử Khối trưởng nhiệm kỳ 2022-2027
Tác giả: Quốc Chính .Ngày đăng: 05/03/2022 .Lượt xem: 645 lượt.
Chiều ngày 04/3, Đảng ủy - UBND - UBMTTQVN phường Vĩnh Điện đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử Khối trưởng nhiệm kỳ 2022-2027. Dự Hội nghị có lãnh đạo Đảng uỷ, UBND, UBMTTQVN, các hội, đoàn thể phường; Bí thư, Khối trưởng, Trưởng ban CTMT ở các khối phố. Ông Ngô Thanh Hải - Chủ tịch UBND phường và bà Lê Thị Phượng - Chủ tịch UBMTTQVN phường đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Đảng ủy phường đã quán triệt Thông báo số 219-TB/TU ngày 18/01/2022 ý kiến của Ban Thường vụ Thị ủy về bầu cử Trưởng thôn ( khối phố)  nhiệm kỳ 2022-2027; Công văn số 272-CV/TCTU ngày 25/02/2022 của Ban Tổ chức Thị ủy về tổ chức bầu cử Trưởng thôn ( khối phố) nhiệm kỳ 2022-2027; Đảng ủy đã triển khai Công văn số 86-CV/ĐU ngày 28/02/2022 của Đảng ủy về lãnh đạo công tác bầu cử khối trưởng nhiệm kỳ 2022-2027.


   Uỷ ban nhân dân phường cũng đã quán triệt, triển khai Kế hoạch số: 33/KH-UBND ngày 24/02/2022 của UBND thị xã Điện Bàn về việc Tổ chức bầu cử Trưởng thôn (Khối phố) nhiệm kỳ 2022-2027 toàn thị xã Điện Bàn; UBMT TQ phường triển khai Kế hoạch liên tịch số: 01/KH-UBND-UBMT ngày 24/02/2022 của UBND- UBMT phường về việc Tổ chức bầu cử khối trưởng nhiệm kỳ 2022-2027 (05 năm) của phường Vĩnh Điện vào Chủ nhật, ngày 03/4/2022;

Các nội dung công tác chuẩn bị bầu cử đã được Đảng ủy - UBND - UBMT TQVN phường triển khai đồng bộ để góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử trên địa bàn toàn phường.