BCH Quân sự phường Điện Ngọc chuẩn bị công tác ra quân huấn luyện năm 2022
Tác giả: Huỳnh Bá Biện .Ngày đăng: 19/02/2022 .Lượt xem: 859 lượt.
Cùng với nhiệm vụ tuyển quân năm 2022, từ sau tết Nhâm Dần đến nay, cán bộ, chiến sĩ BCH Quân sự phường Điện Ngọc đã tham mưu triển khai tập trung chuẩn bị tất cả nội dung để phục vụ cho công tác ra quân huấn luyện năm 2022 với quyết tâm cao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Theo đó, BCH Quân sự phường đã họp phân công nhiệm vụ đến từng cán bộ chiến sĩ tiến hành xây dựng kế hoạch huấn luyện, tiến trình biểu, soạn thảo giáo án theo quy định của cấp trên. Tiến hành sửa chữa, làm mới mô hình học cụ và sáng kiến cải tiến để phục vụ trong công tác huấn luyện cũng như xây dựng thao trường huấn luyện đảm bảo cho lực lượng dân quân.

Tổng lực lượng dân quân phường Điện Ngọc năm 2022 là 122 đồng chí, 100% quân số luôn có tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác xác định rõ nhiệm vụ. Hiện nay đã được chẩn bị sẵng sàng và đang chờ ngày khai mạc huấn luyện. Ngoài ra BCH quân sự phường còn chuẩn bị các điều kiện để tham gia huấn luyện các lực lượng khác tại cụm vùng đông phường Điện Dương.