Nội dung chi tiết

Giải pháp trọng tâm, đột phá cho Điện Bàn trong năm đến
Tác giả: Phan Minh Dũng - Bí thư Thị ủy .Ngày đăng: 31/01/2022 .Lượt xem: 402 lượt. [In bài]
Một mùa xuân mới về trên quê hương Điện Bàn. Năm qua, trong bối cảnh đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, kéo dài, tác động đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội. Tuy vậy, với sự đồng lòng, chung sức của cả Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị xã, chúng ta đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXIII bước đầu đạt được kết quả đáng khích lệ.

   Kinh tế giữ được tốc độ tăng trưởng, tổng giá trị sản xuất đạt gần 21 nghìn tỷ đồng. Hạ tầng đô thị, nông thôn được đầu tư nâng cấp. Trong năm nhiều công trình trọng điểm được triển khai khởi công như: Trung tâm Thể dục thể thao Bắc Quảng Nam, đường ĐH7, nâng cấp, mở rộng trục chính qua trung tâm thị xã (đoạn qua xã Điện Minh), cải tạo khu ven hồ sen Trung tâm hành chính, Khu dân cư nam Điện An, công viên Mẹ Thứ, đường trục chính đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, nâng cấp vỉa hè, thoát nước đường Trần Nhân Tông, công viên Trung tâm thị xã...Các công trình điện thắp sáng, cây xanh, các khu dân cư đô thị, khu phố chợ, hạ tầng các cụm công nghiệp tiếp tục được đầu tư hoàn thiện. Diện mạo đô thị, nông thôn mới Điện Bàn ngày càng khởi sắc.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế đạt được những kết quả tích cực. Năm 2021 là năm dịch bệnh Covid-19 kéo dài, vì vậy, công tác đảm bảo an sinh xã hội luôn được chăm lo và quan tâm chú trọng, thực hiện hiệu quả, kịp thời các chương trình, chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn; nhờ đó, đời sống nhân dân cơ bản ổn định. Nhân dân tin tưởng, an tâm đối với chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước.

          

  Trên lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mặc dù là địa bàn có nhiều nhân tố tác động phức tạp đến an ninh trật tự nhưng trong năm qua, Điện Bàn vẫn tiếp tục giữ vững được môi trường bình yên cuộc sống. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng- quân sự địa phương.

          Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Đảng bộ thị xã xác định là nhiệm vụ then chốt, với nhiều biện pháp xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào sự phát triển của thị xã trong năm qua. 

          Trong năm đến, đứng trước những thời cơ, vận hội lớn và cả những thách thức đan xen, với những thành tựu đã đạt được trong năm đầu thực hiện Nghị quyết, cùng với sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm chính trị, sự đồng thuận cao từ trong Đảng bộ đến nhân dân, cộng với sự hỗ trợ tích cực, hiệu quả của tỉnh, sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp trong đầu tư phát triển sẽ là nguồn sức mạnh to lớn và là động lực để Điện Bàn vượt qua khó khăn tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”- vừa phòng chống dịch, vừa đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ duy trì phát triển kinh tế- xã hội.

Trước hết, tập trung thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid với phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, quyết tâm ngăn chặn, khống chế, đẩy lùi dịch bệnh, tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc, huy động cả hệ thống chính trị và Nhân dân cùng chung sức, đồng lòng tích cực tham gia phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe, tính mạng Nhân dân.

          Thứ hai, thực hiện phát triển đồng bộ các ngành kinh tế, chú trọng kết hợp giữa công nghiệp, dịch vụ và phát triển nông nghiệp bền vững gắn với ưu tiên thu hút các dự án đầu tư thân thiện với môi trường, đảm bảo mối quan hệ hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa.

Đối với công nghiệp - Điện Bàn xác định công nghiệp là thế mạnh, chiếm cơ cấu lớn trong toàn nền kinh tế; trong những năm đến, sẽ tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng cụm công nghiệp, nâng cao năng lực sản xuất, sức cạnh tranh của các cụm công nghiệp, khôi phục phát triển các ngành nghề truyền thống, ngành nghề mới. Năm 2022, tập trung giải quyết, tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ. Triển khai tốt các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân ứng dụng và chuyển giao công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh; đồng thời, hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và thực hiện các phương án sản xuất "thích ứng an toàn với dịch Covid-19".

Đối với dịch vụ - Là lĩnh vực chịu ảnh hưởng lớn nhất do dịch bệnh, song với tiềm năng phát triển thương mại- dịch vụ- du lịch, Điện Bàn tập trung phát triển nhanh ngành dịch vụ, tạo bước phát triển toàn diện cả về quy mô và chất lượng, đưa ngành dịch vụ trở thành ngành kinh tế quan trọng, chiếm tỷ trọng cao về giá trị và cơ cấu lao động. Năm đến, thực hiện khuyến khích, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để các thành phần kinh tế đầu tư kinh doanh thương mại- dịch vụ, kêu gọi đầu tư siêu thị, trung tâm thương mại. Xây dựng sản phẩm du lịch cộng đồng Làng Cẩm Phú- xã Điện Phong, đầu tư dự án Khu công viên di tích Dinh trấn Thanh Chiêm, hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng Điện Bàn.


   Đối với nông nghiệp
- Đầu tư phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXIII và hiện nay trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn đến các ngành, các lĩnh vực thì ngành nông nghiệp đóng vai trò trụ cột để giữ vững sự ổn định và là nền tảng trong phát triển của nền kinh tế thị xã. Trong năm đến, Điện Bàn tiếp tục đầu tư hạ tầng nông nghiệp, huy động sự tham gia, đồng hành của doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư phát triển sản xuất, nhất là liên kết tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Hỗ trợ và tạo điều kiện đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, tiến tới hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung. Xây dựng, duy trì, nâng cao chất lượng nông thôn mới, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tạo diện mạo thật sự mới cho nông thôn Điện Bàn.

Thứ ba, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột phá của cấp ủy, chính quyền trong năm 2022. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng và cảnh quan của đô thị.

Thứ tư, thực hiện chuyển đổi số, đặc biệt xây dựng chính quyền số là nhiệm vụ cần thiết và có ý nghĩa quan trọng đối với sự xây dựng, phát triển bền vững lâu dài của Thị xã. Trong năm đến tập trung phát triển ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng chính quyền số trên cả 3 nội dung: hạ tầng kỹ thuật, nhân lực và ứng dụng, với các nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh, phát triển ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng CNTT trên các lĩnh vực, các ngành nhằm tạo nền tảng để Điện Bàn trở thành đô thị loại 3 theo mục tiêu Nghị quyết của Đại hội XXIII đã đề ra.

Thứ năm, tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh lực. Chú trọng công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống.


   Thứ sáu,
xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, củng cố niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội sẽ là những nhân tố quyết định cho sự phát triển của thị xã. Điện Bàn sẽ tiếp tục các biện pháp thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp; phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ và giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, tiếp tục nâng cao ý thức, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể theo hướng mạnh hoạt động về cơ sở.

Năm cũ - Tân Sửu 2021 qua đi mặc dù với nhiều biến động, thách thức, Điện Bàn chúng ta đã hết sức phấn đấu để từng bước vươn lên. Năm mới - Nhâm Dần 2022 lại đến với niềm tin và dự cảm tốt lành, toàn đảng toàn dân toàn quân tiếp tục dồn sức cho các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, ra sức thi đua để đạt mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Lãnh đạo phường Điện Ngọc thăm, chúc mừng đại lễ Vu lan báo hiếu 2022 – Phật lịch 2566 tại chùa Long Phước
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Điện Trung tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ 2019-2024.
Trao quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Vĩnh Điện
Đoàn khảo sát liên ngành Trung ương làm việc với Quảng Nam về thành lập 5 phường
Chương trình thiện nguyện “Gió hạ trên nóc Tắc lẻ”
Phường Điện Ngọc tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
Hội Chữ thập đỏ xã Điện Minh và xã Điện Trung đến thăm và tặng quà cho Trung tâm dưỡng lão huyện Hiệp Đức.
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Điện Quang tổ chức tập nghiệp vụ công tác Hội và vốn vay năm 2022.
Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình chính sách tại khối phố Viêm Đông – phường Điện Ngọc
Hội LHPN xã Điến Tiến tổ chức Hội nghị tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp.
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Điện Bàn - Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần
UBMTTQVN xã Điện Trung trao quà “Xuân yêu thương”
Phường Điện Nam Trung tổ chức chương trình “Tết ấm áp – Xuân yêu thương”.
Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã tổ chức gặp mặt cán bộ thôn, khối phố nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022.
Đảng bộ phường Điện Ngọc tổ chức Lễ trao huy hiệu Đảng đợt 03/02/2022
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ thị xã Điện Bàn lần thứ VII (nhiệm kỳ 2021-2026)
Điện Phương tổ chức tuần lễ cao điểm thực hiện Nghị quyết 05 của Đảng ủy xã
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã tổ chức chương trình Xuân yêu thương năm 2022
“Xuân yêu thương” cho các cụ già neo đơn
Các doanh nghiệp, cá nhân tặng quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Điện Thắng Bắc
    
1   2   3   4   5  
    

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm