Một số quy định pháp luật về Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
Tác giả: Kim Tuyến .Ngày đăng: 24/01/2022 .Lượt xem: 352 lượt.
Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã Điện Bàn phổ biến một số quy định pháp luật về Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia: