Tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính, công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý trật tự đô thị.
Tác giả: Phạm Lộc .Ngày đăng: 20/01/2022 .Lượt xem: 347 lượt.
Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thị xã vừa tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý trật tự đô thị cho đội ngũ cán bộ quản lý trật tự xây dựng các xã và Tổ quy tắc đô thị các phường. Tham gia buổi tập huấn còn có Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, phường.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được hướng dẫn quy trình các bước trong công tác xử lý vi phạm hành chính; Các văn bản liên quan đến quản lý hoạt động xây dựng, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, giao thông đường bộ,… Đồng thời cũng đã triển khai chi tiết Quy chế phối hợp ban hành kèm theo Quyết định số: 16223/QĐ-UBND, ngày 27/9/2021 của UBND thị xã Điện Bàn.

Thông qua buổi tập huấn, cán bộ công chức, viên chức và người lao động các xã, phường trên địa bàn thị xã nắm bắt các quy định của pháp luật về công tác xử lý vi phạm hành chính; quản lý trật tự xây dựng, quản lý đô thị… góp phần để Điện Bàn ngày càng phát triển mạnh mẽ theo hướng đô thị hiện đại, văn minh.