Đại hội Công an hưu trí thị xã Điện Bàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 -2024.
Tác giả: Phan Thanh Hồng .Ngày đăng: 18/01/2022 .Lượt xem: 383 lượt.
Sáng ngày 18/01/2022, Câu lạc bộ Công an hưu trí thị xã Điện Bàn đã tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 -2024.

Tham dự Đại hội có các đồng chí trong Ban Chủ nhiệm CLB Công an hưu trí thị xã; đại diện CLB hưu trí Công an tỉnh và toàn thể thành viên của CLB Công an hưu trí thị xã Điện Bàn. Đại tá Lê Trung Hai - Trưởng Công an thị xã Điện Bàn phát biểu chỉ đạo Đại hội.


   Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ đã khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, CLB đã và đang hoạt động rất tích cực và hiệu quả. Dưới sự chỉ đạo của Ban Chủ nhiệm, CLB Công an hưu trí thị xã đã thực hiện tốt nội dung nhiệm vụ đề ra với nhiều hoạt động thiết thực, trong đó hoạt động tình nghĩa, hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình hội viên gặp khó khăn; thăm hỏi, phúng viếng hội viên khi ốm đau, từ trần, được coi là một trong những hoạt động quan trọng và thường xuyên của CLB. Các thành viên của CLB luôn đi đầu gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, giữ vai trò nòng cốt, tham gia tích cực, có hiệu quả các phong trào của địa phương, đặc biệt là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; góp phần củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Các ý kiến tham luận thể hiện vai trò của CLB thật sự là nơi củng cố, thắt chặt mối quan hệ đồng chí, đồng đội giữa cán bộ Công an hưu trí với cán bộ chiến sĩ đang công tác, gắn bó tình cảm, tăng cường đoàn kết, động viên giúp đỡ nhau trong cuộc sống; tích cực tham gia phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc; góp phần củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương. Tại Đại hội đã bầu ra Ban Chủ nhiệm CLB nhiệm kỳ 2021-2024.


   Phát biểu chúc mừng Đại hội, Đại tá Lê Trung Hai, Trưởng Công an thị xã mong muốn thời gian tới các hội viên CLB tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân; thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin về tình hình an ninh trật tự, để chuyển tải cho Nhân dân hiểu đúng, hiểu đủ về tình hình ANTT; quan tâm sâu sát đến lực lượng Công an xã chính quy; tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đóng góp uy tín, kinh nghiệm của mình cho công tác đảm bảo ANTT ở địa phương. Đồng thời, CLB là nơi để các đồng chí cán bộ hưu trí đóng góp ý kiến, cống hiến sức lực của mình nhằm góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương, xây dựng lực lượng Công an thị xã Điện Bàn ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại./.