Vĩnh Điện tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021
Tác giả: Quốc Chính .Ngày đăng: 18/01/2022 .Lượt xem: 247 lượt.
Sáng ngày 18/01/2022, tại Hội trường cơ quan, UBND phường Vĩnh Điện đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021 và 03 báo cáo tham luận gồm: Hội Liên hiệp Phụ nữ về công tác “Vận động tập hợp hội viên tham gia các phong trào ở địa phương”; khối phố 5 tham luận về “các giải pháp vận động nhân dân hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng năm 2021”, Trạm Y tế phường tham luận về “Công tác phòng chống Dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn”, Hội nghị cũng đã biểu dương, khen thưởng cho 43 tập thể và 50 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021.


   Tại hội nghị, đồng chí Ngô Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022 và nêu rõ cần tập trung đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực, huy động tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực để triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng trưởng kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, đảm bảo an sinh xã hội. Gắn phong trào thi đua yêu nước với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác thi đua để công tác thi đua là đòn bẩy thúc đẩy các phong trào cách mạng của quần chúng trên tất cả các lĩnh vực và ký giao ước thi đua năm 2022.