Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Hội Nông dân trong giai đoạn mới.
Tác giả: Hồng Hoa .Ngày đăng: 17/01/2022 .Lượt xem: 466 lượt.
Vừa qua, tại Hội trường UBMTTQVN thị xã đã tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Hội Nông dân trong giai đoạn mới”. Với sự tham dự của các đồng chí phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của Hội Nông dân 20 xã, phường.

Nhìn nhận kết quả thời gian qua

Theo kết quả đánh giá, trong thời gian qua, Uỷ Ban kiểm tra (UBKT) Hội Nông dân thị xã Điện Bàn đã thực hiện tốt chức năng tham mưu Ban thường vụ, Ban chấp hành hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và Chương trình công tác phối hợp kiểm tra, giám sát hằng năm theo Quyết định 217, 218 của Bộ chính trị, đặc biệt đối với các nội dung kiểm tra, giám sát về việc thực hiện Kết luận 61 của Ban bí thư.

Cùng với đó, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo- 81/CP về tăng cường phối hợp giải quyết khiếu nại tố cáo của Nông dân theo Quyết định 81/2014 của Thủ tướng Chính phủ; tham mưu Ban Thường vụ Hội Nông dân Thị xã phân công cán bộ tham gia tiếp công dân định kỳ và đối thoại trực tiếp với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở giải quyết khiếu nại của công dân trong việc tranh chấp đất đai, giải tỏa đền bù, tái định cư; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, các chủ trương chính sách, pháp luật của nhà nước nâng cao nhận thức trong nông dân; thực hiện tốt công tác hòa giải cơ sở, hạn chế thấp nhất tranh chấp, khiếu kiện góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.


   Bà Võ Thị Thủy, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT Hội Nông dân thị xã Điện Bàn cho biết: Hoạt động của UBKT Hội Nông dân Thị xã, đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian qua thực sự đã có nhiều đổi mới, từng bước phục vụ thiết thực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp trong việc triển khai thực hiện Công tác Hội và Phong trào nông dân; nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBKT Hội Nông dân Thị xã đã thực hiện 14 cuộc giám sát, trong đó Hội trực tiếp thành lập chủ trì 6 đoàn giám sát về công tác quản lý hoạt động các đại lý kinh doanh vật tư nông nghiệp; Chương trình xây dựng Nông thôn mới - Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu; thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo về thực vật; giám sát việc người nông dân bỏ hoang đất sản xuất...

Bên cạnh đó, phối hợp, tham gia 8 đoàn giám 24 cuộc về quản lý, cho vay nguồn vốn đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn; UBKT Hội Nông dân các xã/phường đã phối hợp tham gia 60 đoàn giám sát về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, rà soát hộ nghèo, cận nghèo, các chế độ chính sách vay vốn đối với hộ mới thoát nghèo và những vấn đề liên quan đến xây dựng nông thôn mới, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu…

Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện tốt Công tác Hội và Phong trào nông dân; quản lý, sử dụng tốt các nguồn vốn vay qua kênh Hội Nông dân Thị xã với chất lượng tín dụng được nâng lên, tỷ lệ nợ quá hạn giảm dần và không có nợ xấu.

Nâng cao chất lượng Kiểm tra, giám sát

Ông Đặng Hữu Tú, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Điện Bàn cho biết: Hoạt động của UBKT Hội Nông dân Thị xã đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp trên, đồng thời duy trì quy chế kiểm tra, giám sát đối với Chi, Tổ hội theo kế hoạch kiểm tra hằng năm, đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra chuyên đề quỹ hỗ trợ nông dân.


   Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời hướng dẫn trợ giúp pháp lý cho hội viên về thực hiện cơ chế chính sách vay vốn đối với hộ mới thoát nghèo, chính sách đất đai, chính sách hỗ trợ học nghề đối với hộ nghèo, gia đình chính sách… đồng thời kiến nghị, hướng dẫn cơ sở khắc phục những yếu kém, hạn chế, giúp cho Ban thường vụ có định hướng và chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ công tác, chỉ tiêu xây dựng hội và các phong trào thi đua do hội phát động.

Kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ có 10/10 chỉ tiêu đạt và vượt trên 100% nghị quyết hằng năm đề ra, nhiều tập thể, cá nhân được Trung ương, tỉnh Hội tặng Bằng khen, 54 cá nhân được trao tặng kỷ niệm chương “Vì giai cấp Nông dân Việt Nam” và nhiều đơn vị; nhiều cán bộ, hội viên được tỉnh Quảng Nam, thị xã khen tặng trong các phong trào thi đua và nhiều lĩnh vực khác; 4 năm liền Hội Nông dân thị xã Điện Bàn Dẫn đầu thi đua công tác Hội và phong trào Nông dân toàn tỉnh Quảng Nam.

Chỉ rõ những hạn chế, bất cập

Tuy nhiên, tại cuộc toạ đàm, nhiều ý kiến tham luận cho rằng vẫn còn những yếu kém và hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát, điển hình như việc tiếp nhận, phối hợp giải quyết đơn thư, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên, nông dân một số cơ sở còn hạn chế, chưa thực sự phát huy hiệu quả vai trò của nông dân trong thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Nông dân”.

“Trong thời gian tới, UBKT Hội Nông dân thị xã Điện Bàn sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp kiểm tra, giám sát, chỉ rõ kịp thời những tồn tại, hạn chế, những vấn đề bức xúc của cán bộ, hội viên và nhân dân, có văn bản báo cáo, tham mưu kịp thời, chính xác để có phương hướng giải quyết theo đúng pháp luật và Điều lệ Hội. Đồng thời, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”, ông Đặng Hữu Tú nói.