Thông báo kết luận của đồng chí Trần Úc - Chủ tịch UBND thị xã - Phó Ban thường trực Ban Chỉ đạo thị xã - Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thị xã tại cuộc họp giao ban công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 17/01/2022 .Lượt xem: 124 lượt.
Để chủ động và thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã trong thời gian đến, nhất là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; UBND thị xã đề nghị các cơ quan, đơn vị, ban, ngành liên quan và các địa phương khẩn trương triển khai quyết liệt các nội dung sau:
     Tải về: 18-2022-TB-UBND.signed.pdf

1/ Đề nghị một số đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Covid-19 (theo Quyết định số 581-QĐ/TU ngày 22/11/2021 của Thị ủy Điện Bàn); thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thị xã (theo Quyết định số 19907/QĐ- UBND ngày 09/12/2021 của UBND thị xã Điện Bàn) nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thực hiện quy chế hội họp (đã không tham gia buổi họp Covid-19 sáng ngày 16/01/2022), nhất là lãnh đạo BQL KCN Điện Nam - Điện Ngọc đã không cử đại diện lãnh đạo dự thay để trao đổi, nắm bắt thông tin chỉ đạo của BCĐ Covid-19/UBND thị xã trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại các Công ty trong KCN Điện Nam - Điện Ngọc.

2/ Đề nghị các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và thị xã; tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, phát huy các giải pháp phù hợp, đồng bộ quyết liệt và hiệu quả, kiên quyết phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh để dịch bệnh lây lan tại địa phương thì người đứng đầu địa phương đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, Thị ủy và UBND thị xã.

3/ Về công tác thông tin, tuyên truyền:

- Đề nghị Trung tâm Y tế phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND thị xã cụ thể hoá việc thực hiện cách ly, điều trị bệnh nhân Covid-19 thể nhẹ, không triệu chứng tại nhà thành tờ rơi tuyên truyền (trong đó chú ý ghi số điện thoại liên hệ của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xã, phường, Trạm Y tế lưu động, Bác sĩ tư vấn điều trị bệnh nhân Covid-19 tại nhà, xe vận chuyển bệnh nhân lên tuyến trên khi bệnh nhân Covid-19 có triệu chứng...) gửi về các xã, phường để thực hiện in phát cho từng hộ gia đình trên địa bàn xã, phường; hoàn thành công tác này trước ngày 20/01/2022. 

- Đề nghị Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam hỗ trợ việc xây dựng Clip hướng dẫn cách sử dụng và đo nồng độ oxy trong máu bằng máy đo SpO2 để Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm VHTT-TTTH thị xã và các ngành liên quan, địa phương thực hiện tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, các trang mạng,..nhằm giúp người dân biết, tự thực hiện việc đo nồng độ oxy trong máu bằng máy đo SpO2 tại nhà.

        - Giao Trung tâm VHTT-TTTH thị xã:

+ Thực hiện in một số pano tuyên truyền về công tác cách ly, điều trị bệnh nhân Covid-9 thể nhẹ, không triệu chứng tại nhà để tuyên truyền tại các trục đường chính; đồng thời, thực hiện tuyên truyền cẩm nang về hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tại nhà cho bệnh nhân Covid-19, Clip hướng dẫn cách sử dụng và đo nồng độ oxy trong máu bằng máy đo SpO2 trên các bảng Led điện tử trên địa bàn thị xã.

+ Ưu tiên thời gian thông tin, tuyên truyền nội dung hướng dẫn điều trị và chăm sóc sức khoẻ bệnh nhân Covid-19 tại nhà trên các phương tiện thông tin đại chúng; loa phát thanh xã, phường; Cổng thông tin điện tử thị xã Điện Bàn...để nhân dân nắm bắt thông tin, phối hợp với chính quyền, địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- Giao UBND các xã, phường đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương thực hiện quản lý cách ly, điều trị người bệnh Covid-19 thể nhẹ và không triệu chứng tại nhà bằng nhiều hình thức; khuyến cáo Nhân dân không tham gia các hoạt động tập trung đông người, nhất là trong thời gian trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

4/ Trung tâm Y tế thị xã

- Khẩn trương thực hiện phân bổ máy đo SpO2 (số máy đã được hỗ trợ) về cho các địa phương; đồng thời, hướng dẫn cách sử dụng và các bảo quản máy để sử dụng lâu dài, hiệu quả.

- Phối hợp Ban Quản lý Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc và Phòng Kinh tế thị xã hướng dẫn việc kiểm soát, phân tầng điều trị khi có người nhiễm Covid-19 được phát hiện tại các Công ty thuộc Khu công nghiệp và Cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã nhằm thực hiện chặt chẽ công tác này tại các Công ty để kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh và đảm bảo duy trì ổn định hoạt động sản xuất.

5/ Đề nghị Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam và Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức: 

Tích cực hỗ trợ các địa phương trong việc tư vấn điều trị bệnh nhân Covid-19 tại nhà và hỗ trợ xử lý cấp cứu, vận chuyển F0 khi có các dấu hiệu, triệu chứng diễn biến bệnh nặng lên tuyến trên nhằm đảm bảo thực hiện an toàn, hiệu quả công tác điều trị bệnh nhân F0 tại nhà.

6/ Phòng Kinh tế và Ban Quản lý  KCN Điện Nam - Điện Ngọc:

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã tổ chức hướng dẫn các Doanh nghiệp, Công ty trong Cụm công nghiệp và Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc về việc quản lý, cách ly và điều trị Covid-19 đối với các công nhân tại các đơn vị; đồng thời, ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể nội dung này để các Công ty chủ động triển khai thực hiện.

     7/ BCĐ Covid-19/ Ủy ban nhân dân các xã, phường
     -  Nghiêm  túc  quán  triệt,  triển  khai  Nghị  Quyết  số  128/NQ-CP  ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; Quyết định số 18821/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 của UBND thị xã về quy định tạm thời một số biện pháp “Thích ứng an toàn, kinh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid- 19” theo từng cấp độ dịch áp dụng trên địa bàn thị xã, thực hiện tốt nguyên tắc 04 tại chỗ; căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương để linh hoạt triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch một cách phù hợp, chặt chẽ, kịp thời nhằm đảm bảo kiểm soát tình hình dịch trên địa bàn.

- Triển khai thực hiện chặt chẽ việc điều trị người bệnh Covid-19 tại nhà theo Kế hoạch số 07/KH-UBND thị xã Điện Bàn ngày 12/01/2022; trên cơ sở đó, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai điều trị Covid-19 tại nhà để chủ động xử lý hoặc báo cáo về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thị xã để được hướng dẫn, giải quyết.

     - Tuyên truyền, khuyến khích các hộ gia đình tự trang bị SpO2, vitamin C, thuốc hạ sốt tại nhà để chủ động trong việc điều trị bệnh nhân Covid-19 tại nhà.