Điện Bàn - Người con quê hương hỗ trợ 1.500 máy đo nồng độ oxy trong máu điều trị Covid-19
Tác giả: Phạm Lộc .Ngày đăng: 16/01/2022 .Lượt xem: 520 lượt.
Chiều ngày 16/01, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, Trần Úc thông tin, thông qua sự vận động của địa phương, gia đình ông Nguyễn Phi Kiên (Cty TNHH SXTM Nguyễn Phi) và ông Sử Duy Bin - Tổng Giám đốc hệ thống Nha khoa Kim đã ủng hộ 1.500 máy đo nồng độ oxy trong máu (SpO2).

Các cá nhân trên đều là người con của thị xã Điện Bàn đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh; tổng trị giá hỗ trợ là trên 450 triệu đồng. Trong đó, gia đình ông Nguyễn Phi Kiên hỗ trợ 1000 máy và ông Sử Duy Bin 500 máy.

Đây là nghĩa cử nhân văn sâu sắc nhằm hỗ trợ cho công tác theo dõi trong quá trình điều trị và phòng, chống dịch Covid-19 ở thị xã Điện Bàn trong thời gian đến.