Nội dung chi tiết

Thông cáo báo chí số 258 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 10/01/2022)
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 12/01/2022 .Lượt xem: 62 lượt. [In bài]
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 10/01/2022, như sau:
    Tải về: Thong cao bao chi cua BCD Covid-19 tinh Quang Nam _ 10.01.2022.docx

I.       TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

1.Về ca bệnh, công tác cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm

TT

Mục

Số đang được cách ly, điều trị

Số phát sinh mới trong ngày

Tích lũy

Tính từ 18/7/2021 đến nay

Tính từ 29/4/2021 đến nay

Từ đầu mùa dịch đến nay

1

Số ca bệnh

155 (1)

7.962 (2)

7.990

8.116

2

Số mẫu xét nghiệm

1.350 (3)

548.745

606.259

715.193

3

Cách ly y tế tập trung

6.003 (4)

17

52.276

66.899

81.453

4

Cách ly tại cơ sở y tế

1.827 (5)

157

8.722

8.848

9.777

5

Cách ly tại nhà

8.787

307

83.255

129.081

196.040

6

BN F0 điều trị tại nhà (thí điểm)

65

3

71

0

71

(1)   Từ 16h00 ngày 08/01/2022 đến 16h00 ngày 10/01/2022, Quảng Nam ghi nhận 155 ca mắc mới, trong đó: 90 ca cộng đồng (Điện Bàn 26 ca, Tam Kỳ 13 ca, Hội An 11 ca, Quế Sơn 10 ca, Duy Xuyên 10 ca, Thăng Bình 06 ca, Phú Ninh 04 ca, Đại Lộc 03 ca, Núi Thành 03 ca, Bắc Trà My 02 ca, Hiệp Đức 01 ca, Nam Giang 01 ca) và 65 ca đã được giám sát, cách ly từ trước,cụ thể là:

TT

Huyện

Ca bệnh cộng đồng
(*)

Ca bệnh đã được giám sát, cách ly
(**)

Tổng số
ca bệnh

Ghi chú

1

Điện Bàn

26

9

35

(*) Điện An 01 ca, Điện Dương 07 ca, Điện Hồng 02 ca, Điện Minh 03 ca, Điện Nam Đông 02 ca, Điện Nam Trung 02 ca, Điện Ngọc 02 ca, Điện Phong 01 ca, Điện Phước 02 ca, Điện Phương 02 ca,  Vĩnh Điện 02 ca.

(**) Điện Phương 03 ca, Điện Ngọc 02 ca, Điện Dương 04 ca.

2

Duy Xuyên

10

22

32

(*) Duy Hòa 02 ca, Duy Nghĩa 01 ca, Duy Sơn 01 ca, Duy Vinh 02 ca, TT Nam Phước 04 ca.

(**) Duy Châu 07 ca, Duy Sơn 11 ca, Duy Trinh 02 ca, TT Nam Phước 02 ca.

3

Quế Sơn

10

11

21

(*)  Hương An 04 ca, Quế Xuân I 06 ca.

(**)  Hương An 04 ca, Quế Mỹ 02 ca, Quế Xuân II  05 ca.

4

Tam Kỳ

13

7

20

(*) An Phú 01 ca, An Sơn 04 ca, An Xuân 01 ca,  Hòa Hương 01 ca, Hòa Thuận 01 ca, Tam Thanh 01 ca, Tam Ngọc 01 ca, Tam Thăng 02 ca, Tân Thạnh 01 ca.

(**) An Phú 01 ca, Hòa Hương 01 ca, Hòa Thuận 01 ca, Tam Thanh 01 ca, Tân Thạnh 02 ca, Trường Xuân 01 ca.

Trong đó có: 05 ca cộng đồng liên quan đến Trường Mầm Non Mickey, An Sơn, TP Tam Kỳ; 04ca cộng đồng liên quan Công ty Panko - KCN Tam Thăn, Tam Kỳ.

5

Hội An

11

4

15

(*) Cẩm Châu 01 ca, Cẩm Hà 03 ca, Cẩm  Nam 03 ca, Cẩm  Phô 01 ca, Cẩm Thanh 01 ca, Minh An 02 ca.

(**) Cẩm  Hà, Minh An,  Thanh Hà, Tân  An.

6

Thăng Bình

6

1

7

(*)  Bình Triều 02 ca, Bình Trung 01 ca, TT Hà Lam 03 ca.

(**)TT Hà Lam.

7

Phú Ninh

4

3

7

(*) Tam Đàn, Tam Đại, Tam Dân, Tam Thành.

(**) Tam An, Tam Phước, Tam Thành.

Trong đó có: 01 ca cộng đồng liên quan đến Trường Mầm Non Mickey, An Sơn, TP Tam Kỳ, 01ca cộng đồng liên quan Công ty Panko - KCN Tam Thăn, Tam Kỳ.

8

Núi Thành

3

4

7

(*) Tam Tiến, Tam Xuân I, Tam Xuân II.

(**) Tam Hiệp 02 ca, Tam  Quang 01 ca, Tam Xuân II 01 ca.

Trong đó có: 03 ca cộng đồng liên quan đến Trường Mầm Non Mickey, An Sơn, TP Tam Kỳ, 04ca cộng đồng liên quan Công ty Panko - KCN Tam Thăn, Tam Kỳ.

9

Đại Lộc

3

3

6

(*) Đại Quang 01 ca, Đại Phong 02 ca.

(**) Đại Chánh 02 ca, Đại Hiệp 01 ca.

10

Bắc Trà My

2

1

3

(*) Trà Đông, Trà Nú.

(**) Trà Ka.

11

Hiệp Đức

1

0

1

(*) Bình Lâm.

12

Nam Giang

1

0

1

(*) Tà Bhing.

Tổng

90

65

155

(2)7.962 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 3.923 ca bệnh cộng đồng, 3.388 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 454 ca xâm nhập từ các tỉnh và 197 ca nhập cảnh.

(3)Trong ngày có1.350 mẫu xét nghiệm; kết quả:155 mẫu dương tính, 882 mẫu âm tính, 313 mẫu đang chờ kết quả.

 (4)Trong đó: đang cách ly tại khách sạn/cơ sở lưu trú:5.676 người; đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung dân sự: 327 người.

(5)Trong đó: bệnh nhân Covid-19 đang điều trị: 1.791 người; người có yếu tố dịch tễ và có triệu chứng đang cách ly tại cơ sở y tế: 36 người.

2. Thông tin về ca bệnh tại Quảng Nam


TT

Thông tin chung

Các địa điểm và mốc thời gian liên quan

Tỉnh

Quận/
huyện

Xã/
phường

Địa điểm

Mốc
thời gian

01

BN1908148 – T.V.T (1996)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Lệ Sơn, Duy Nghĩa, Duy Xuyên

Đang điều tra dịch tễ

02

BN1908149 – H.Đ.T (1998)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Trà Ka, Nam Trà My

Đã cách ly

03

Duy Xuyên công bố 22 ca bệnh đã được cách ly từ trước: từ BN1908154 đến BN1908156, từ BN1908159 đến BN1908170, BN1908224, BN1908227 và BN1908228

04

BN1908157 – N.T.T (1953)

BN1908158 – N.T.L (1960)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: La Tháp Tây, Duy Hòa, Duy Xuyên

Đang điều tra dịch tễ

05

Tam Kỳ công bố 07 ca bệnh đã được cách ly từ trước: BN1908171, BN1908176, BN1908187, BN1908188, BN1908190, BN1908254 và BN1908285

06

BN1908172 – N.T.T.Trâm (2004)

BN1908173 – N.T.T.T (2018)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Điện Dương, Điện Bàn

Đang điều tra dịch tễ

07

BN1908174 – N.T.H (1973)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Điện Dương, Điện Bàn

Đang điều tra dịch tễ

08

BN1908175 – Đ.T.T (1981)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Điện Phương, Điện Bàn

Đang điều tra dịch tễ

09

BN1908177 – N.Q.A (2019)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Hương Sơn, Hòa Hương, Tam Kỳ

Quảng nam

Tam Kỳ

An Sơn

Trường mầm non Mickey

Trước ngày 09/1/2022

10

Phú Ninh công bố 03 ca bệnh đã được cách ly: BN1908178, BN1908179 và BN1908185

11

BN1908180 – H.T.N (1976)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ:  Dưỡng Mông, Quế Xuân 1, Quế Sơn

Quảng Nam

Quế Sơn

Quế Xuân 1

Chợ Bà Rén

Thường xuyên

12

BN1908181 – T.D.T (1997)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Dưỡng Mông, Quế Xuân 1, Quế Sơn

Quảng Nam

Duy Xuyên

Nam Phước

Shop mỹ phẩm Hàn Quốc

Ngày 02/1/2022

Trường Lê Quý Đôn

Từ 03/1/2022 đến 06/1/2022, 08/1/2022

13

BN1908182 – T.H.T (1999)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Thạnh Hòa, Quế Xuân 1, Quế Sơn

Chạy xe tải giao hàng ở khu vực Hòa Xuân, Cửa Đại, Ngũ Hành Sơn, Điện Thắng Nam, Cẩm Kim

14

BN1908183 – N.T.D.T (1982)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Trà Đông, Duy Vinh, Duy Xuyên

Quảng Nam

Hội An

Tiệm vàng Kim Phúc

16h30 ngày 07/1/2022

15

BN1908184 – T.T.C (1974)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Thạnh Hòa, Quế Xuân 1, Quế Sơn

Hằng ngày ở nhà

16

Điện Bàn công bố 09 ca bệnh đã được cách ly: BN1908186, BN1908238, BN1908239, BN1908242, BN1908243, từ BN1908248 đến BN1908251

17

BN1908189 – Đ.T.M.H (1996)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Phú Khê, Tam Xuân 1, Núi Thành

Quảng nam

Tam Kỳ

An Sơn

Trường mầm non Mickey

Trước ngày 09/1/2022

18

BN1908191 – V.T.H (1997)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tổ 18, Bình Trung, Thăng Bình

Đang điều tra dịch tễ

19

BN1908192 – V.T.H (1954)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Hương Lộc, Hương An, Quế Sơn

Đang điều tra dịch tễ

20

BN1908193 – P.T.H.H (2009)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Thôn 1, Bình Triều, Thăng Bình

Đang điều tra dịch tễ

21

BN1908194 – N.T.M.L (1975)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Đàn Trung, Tam Đàn, Phú Ninh

Quảng Nam

Phú Ninh

Tam Đàn

Công ty V.A

Hằng ngày

22

BN1908195 – H.Q.D (2001)

BN1908196 – H.N.M.T (2021)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Vĩnh Bình, Tam Thăng, Tam Kỳ

Quảng Nam

Tam  Kỳ

Tam Thăng

Công ty P.

Cách ly

23

Núi Thành công bố 04 ca bệnh đã được cách ly từ trước: BN1908197, BN1908253, BN1908272 và BN1908273

24

BN1908198 – P.T.K.D (1990)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Cẩm Hà, Hội An

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Bộ phận văn phòng KS Thiên Đường Xanh

Từ 02/1/2022 đến 05/1/2022

25

Hội An công bố 04 ca bệnh đã được cách ly từ trước: BN1908199, BN1908231, BN1908232 và BN1908235

26

BN1908200 – P.T.T (1970)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Cẩm Châu, Hội An

Lấy rau ở chợ Hội An về bán tại chợ Tân An

27

BN1908201 – H.L.H (1970)

BN1908202 – L.N.T.T (1974)

BN1908203 – N.X.H (1972)

- Địa chỉ: Cẩm Nam, Hội An

Quảng nam

Hội An

Nhân viên khách sạn M.

Hằng ngày

28

Từ BN1908204 đến BN1908207

- Địa chỉ: Điện Bàn

Đang điều tra dịch tễ

29

BN1908208 – N.X.D (1980)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Hương Lộc, Hương An, Quế Sơn

Quảng Nam

Quế Sơn

Hương An

Chợ Hương An

7h ngày 09/1/2022

30

BN1908209 – H.T.Đ (1982)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Trà Châu, Duy Sơn, Duy Xuyên

Quảng Nam

Duy Xuyên

Duy Sơn

Bánh mì Kim Thúy, Trà Kiệu

7h ngày 07/1/2022

31

BN1908210 – N.B.N.P (2012)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Khu phố 1, Hà Lam, Thăng Bình

Đang điều tra dịch tễ

32

BN1908211 – N.T.L (1978)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Hưng Mỹ, Bình Triều, Thăng Bình

Đang điều tra dịch tễ

33

BN1908212 – P.N.L (1989)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tam Thành, Phú Ninh

Đang điều tra dịch tễ

34

BN1908213 – L.T.T (1977)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Ga Lê, Tabhing, Nam Giang

Quảng Nam

Nam Giang

Tà Bhing

Bán quán nhậu Thắng Diễm

Hằng ngày

Tạp hóa Cành Sự

19h ngày 07/1/2022

Quán bà Thoa

12h ngày 07/1/2022

Thạnh Mỹ

Quán café Thủy Lâm Viên

9h đến 10h ngày 07/1/2022

Điện máy xanh Nam Giang

14h ngày 08/1/2022

Quán café Long Định

13h đến 14h ngày 08/1/2022

35

BN1908214 – T.T.N.M (1974)

BN1908215 – N.T.T (2000)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Mỹ Đông, Đại Phong, Đại Lộc

Quảng Nam

Đại Lộc

Đại Thắng

Bán rau tại chợ Đại Thắng

6h hằng ngày

Đại Minh

Bán rau tại chợ Đại Minh

7h hằng ngày

36

Đại Lộc công bố 05 ca bệnh đã được cách ly: BN1908216 đến BN1908218 và BN1908260

37

BN1908217 – T.T.T (1979)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Phước Lộc, Đại Quang, Đại Lộc

Đang điều tra dịch tễ

38

BN1908219 – L.T.D (1995)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Phú Hưng, Tam Xuân 1, Núi Thành

Quảng nam

Tam Kỳ

An Sơn

Trường mầm non Mickey

Trước ngày 09/1/2022

39

BN1908220 – Đ.K (1975)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Hòa Thuận, Tam Kỳ

Đang điều tra dịch tễ

40

BN1908221 – V.T.T (1992)

BN1908222 – N.T.H (1957)

BN1908223 – LV.T (1954)

- Địa chỉ: Long Xuyên 1, Nam Phước, Duy Xuyên

Quảng Nam

Duy Xuyên

Nam Phước

Chợ Nam Phước

9h ngày 08/1/2022

Tiệm thuốc tây cô Bê, KP Châu Hiệp

17h ngày 07/1/2022

41

BN1908225 – N.T.N (1992)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ:  Mỹ Xuyên, Nam Phước, Duy Xuyên

Đang điều tra dịch tễ

42

BN1908226 – N.T.T.H (2016)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Hà Mỹ, Duy Vinh, Duy Xuyên

Đang điều tra dịch tễ

43

BN1908229 – P.P.A (1966)

BN1908230 – N.T.D (1964)

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

Đang điều tra dịch tễ

44

BN1908233 – L.V.L (1983)

BN1908234 – L.P.M.K (2017)

- Địa chỉ: Cẩm Hà, Hội An

Quảng Nam

Quế SƠn

Quế Châu

Công ty V.P

Ngày 04, 05/1/2022

45

BN1908236 – T.Q.P (1980)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Cẩm Thanh, Hội An

Quảng Nam

Hội An

Cẩm Châu

Điện Lực Hội An

Hằng ngày

46

BN1908237 – N.T.Đ (1996)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Điện Dương, Điện Bàn

Đang điều tra dịch tễ

47

BN1908240 – P.T.H.H (1993)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Điện Nam Trung, Điện Bàn

Đang điều tra dịch tễ

48

BN1908241 – L.V.N (2021)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Điện Phước, Điện Bàn

Chỉ tiếp xúc người trong gia đình

49

BN1908244 – T.Đ.M (1992)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Điện Phong, Điện Bàn

Đang điều tra dịch tễ

50

BN1908245 – L.T.H (1978)

BN1908246 – L.T.K.M (2019)

BN1908247 – T.C.Q.Q (1976)

- Địa chỉ: Điện Minh, Điện Bàn

Đang điều tra dịch tễ

51

BN1908252 – L.T.H (1997)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Hòa Hạ, Tam Thanh, Tam Kỳ

Đang điều tra dịch tễ

52

BN1908255 – H.V.T (1993)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Kỳ Tân, Tam Dân, Phú Ninh

Quảng Nam

Tam Kỳ

Tam Thăng

Công ty P.

Hằng ngày

53

BN1908256 – C.V.H (1997)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Vịnh Giang, Bình Nam, Thăng Bình

- Tạm trú: Tân Lộc Ngọc, Tam Tiến, Núi Thành

Quảng Nam

Tam Kỳ

Tam Thăng

Công ty P.

Hằng ngày

54

BN1908257 – H.X.Đ (1989)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: An Xuân, Tam Kỳ

Đang điều tra dịch tễ

55

BN1908258 – N.T.T (1998)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Thôn 2, Tam Ngọc, Tam Kỳ

Đang điều tra dịch tễ

55

BN1908259 – N.T.M.T (1984)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Phú Sơn, An Phú, Tam Kỳ

Đang điều tra dịch tễ

56

Quế Sơn công bố 11 ca bệnh đã được cách ly từ trước: BN1908261, BN1908262, BN1908264, từ BN1908266 đến BN1908270, từ BN1908293 đến BN1908295

57

BN1908263 – T.T.L.G (1994)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: TDP Hương An, Hương An, Quế Sơn

Chỉ ở nhà

58

BN1908265 –  H.T.A (1978)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Hương Lộc, Hương An, Quế Sơn

Quảng Nam

Quế Sơn

Hương An

Buôn bán điện nước tại nhà

Hằng ngày

59

BN1908271 – L.V.T (1983)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Cẩm Phô, Hội An

Làm thợ hồ tại Cẩm Phô, Hội An

60

BN1908274 – T.T.T.B (1969)

BN1908275 – N.Đ.N (2019)

BN1908276 – T.T.T (1969)

BN1908277 – L.P.T (2018)

- Địa chỉ: An Sơn, Tam Kỳ

Quảng Nam

Tam Kỳ

An Sơn

Trường mầm non Mickey

Trước ngày 09/1/2022

Tiệm tóc Đen đường Thái Bình

10h ngày 08/1/2022

61

BN1908278 – T.T.T (1976)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Đại An, Tam Đại, Phú Ninh

Quảng Nam

Tam Kỳ

An Sơn

Trường mầm non Mickey

Trước ngày 10/1/2022

Phú Ninh

Tam Đại

Mua đồ ăn sáng cô Tường, Đại An

Sáng 09/1/2022

62

BN1908279 – N.T.H.T (2016)

BN1908281 – N.N.M.T (2021)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Điện Nam Đông, Điện Bàn

Đang điều tra dịch tễ

63

BN1908280 – T.T.M.L (1988)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Điện Phương, Điện Bàn

Đang điều tra dịch tễ

64

BN1908282 – H.Đ.N (2000)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Hội Tường, Bình Lâm, Hiệp Đức

Quảng Nam

Hiệp Đức

Quán bún đối diện công viên Việt An

7h30 ngày 09/1/2022

Tiệm cắt tóc Ba Bơ gần chợ Việt An

Sáng 09/1/2022

Điện Bàn

Vĩnh Điện

Mua xe máy ngã tư Vĩnh Điện

18h đến 19h ngày 09/1/2022

65

BN1908283 – N.T.T (2002)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Điện Ngọc, Điện Bàn

Đang điều tra dịch tễ

66

BN1908284 – N.V.Tiến (1995)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Điện Dương, Điện Bàn

Đang điều tra dịch tễ

67

BN1908286 – T.V.L (1999)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Dưỡng Xuân, Quế Xuân 1, Quế Sơn

Quảng Nam

Duy Xuyên

Duy Trung

Công ty Hitech

Hằng ngày

68

BN1908287 – N.T.V (1990)

BN1908288 – N.N.K.L (2021)

BN1908289 – T.T.C (1956)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Khu phố 1, Hà Lam, Thăng Bình

Đang điều tra dịch tễ

69

BN1908290 – N.N.V.T (1979)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Hạ Nông Đông, Điện Phước, Điện Bàn

Đang điều tra dịch tễ

70

BN1908291 – N.V.T.P (1995)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Mỹ Thạch Bắ, Tân Thạnh, Tam Kỳ

Quảng Nam

Tam Kỳ

An Xuân

Ngân hàng MB Bank

71

BN1908292 – N.Q.A (1995)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Phú Mỹ, Bà Rén, Quế Xuân 1, Quế Sơn

Đang điều tra dịch tễ

72

BN1908296 – H.T.T (1995)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Thôn 2, Trà Nú, Bắc Trà My

Đang điều tra dịch tễ

73

BN1908297 – P.L.T (1996)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Phương Đông, Trà Đông, Bắc Trà My

Đang điều tra dịch tễ

74

BN1908298 – Đ.D.Q (1973)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Viêm Trung, Điện Ngọc, Điện Bàn

Đang điều tra dịch tễ

75

BN1908299 – H.T.T.D (1982)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Điện Nam Trung, Điện Bàn

Đang điều tra dịch tễ

76

BN1908300 – N.T.T.A (1982)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Vĩnh Điện, Điện Bàn

Đang điều tra dịch tễ

77

BN1908301 –  L.T.M.Q (2008)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Giáo Ái, Điện Hồng, Điện Bàn

Đang điều tra dịch tễ

78

BN1908302 – N.Đ.N (1996)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Khối 5, Vĩnh Điện, Điện Bàn

Đang điều tra dịch tễ

Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh.Đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH CỦA TỈNH 

1.     Công tác triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19

- Vắc xin nhận được/vắc xin phân bổ theo Quyết định: 2.569.250 liều/2.569.250liều QĐ, đạt 100%. Số vắc xin thực tế đã tiêm: 1.996.065mũi tiêm, đạt tỷ lệ 77,7 % so với vắc xin đã nhận, với kết quả đạt được như sau:

Tiêm vắc xin

Người
≥ 18 tuổi

Trẻ
12-17 tuổi

Tổng cộng

Trong ngày

Tổng số mũi tiêm

5.680

5.788

11.468

Mũi 1

596

222

818

Mũi 2

2.058

5.566

7.624

Mũi bổ sung

121

-

121

Mũi nhắc lại

2.905

-

2.905

Cộng dồn liều cơ bản

Mũi 1

(Tỷ lệ trên dân số ≥ 18 tuổi)

1.089.061

(99,4%)

124.684

(94,7%)

-

Mũi 2

(Tỷ lệ trên dân số ≥ 18 tuổi)

966.637

(88,2%)

31.421

(23,9%)

-

Cộng dồn mũi bổ sung

7.279

-

-

Cộng dồn mũi nhắc lại

13.992

-

-

* 2 mũi đối với vắc xin Astrazeneca, Pfizer, Moderna, Verocell và 3 mũi đối với vắc xin Abdala.

2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 7338/UBND-KGVX ngày 18/10/2021 về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn triển khai tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid; thực hiện khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa thông qua ứng dụng này. Thống kê tình hình triển khai PC-Covid trên địa bàn tỉnh, tính đến 17h00, ngày 10/01/2022:

* Thông tin tóm tắt

- Tổng số Số smartphone trên địa bàn tỉnh:  810.260

- Số lược cài đặt, sử dụng PC-Covid toàn tỉnh: 418.875

* Top 3 địa phương có số liệu cài đặt, sử dụng PC-Covid cao nhất  

+ Hội An (Tỷ lệ cài PC-Covid: 61,23%)

+ Điện Bàn  (Tỷ lệ cài PC-Covid: 59,17%)

+ Tam Kỳ (Tỷ lệ cài PC-Covid: 58,82%)

 - Top 3 địa phương có số liệu cài đặt, sử dụng PC-Covid thấp nhất  

+ Nam Trà My (Tỷ lệ cài PC-Covid: 27,20%)

+ Tây Giang (Tỷ lệ cài PC-Covid: 36,04%)

+ Phước Sơn (Tỷ lệ cài PC-Covid: 36,59%)

* Chi tiết số liệu thống kê cài đặt và sử dụng PC- Covid trên toàn tỉnh

TT

Quận/Huyện

Số Smart Phone

Số lượt cài PC-Covid

Tỉ lệ cài PC-Covid

Tổng số địa điểm

Số điểm phát sinh trong ngày

Tổng số lượt vào/ra

Lượt vào/ra trong ngày

Người vào/ra trong ngày (người thực hiện quét mã)

TỈNH QUẢNG NAM

810.260

418.875

51.70 %

31.925

36

1.060.552

-

3.329

1

Thị xã Điện Bàn

123.379

73.008

59.17 %

5.528

2

192.960

-

172

2

Thành phố Tam Kỳ

95.341

56.076

58.82 %

3.579

2

239.318

-

511

3

Huyện Thăng Bình

87.702

42.914

48.93 %

3.402

2

42.303

-

339

4

Huyện Núi Thành

83.052

42.034

50.61 %

3.060

2

190.963

-

1.693

5

Huyện Đại Lộc

67.563

38.440

56.90 %

3.483

-

163.779

-

69

6

Huyện Duy Xuyên

68.796

36.487

53.04 %

2.190

4

59.954

-

105

7

Thành phố Hội An

57.712

35.338

61.23 %

2.535

17

57.029

-

308

8

Huyện Quế Sơn

39.082

18.869

48.28 %

1.845

5

5.283

-

18

9

Huyện Phú Ninh

38.910

16.744

43.03 %

782

1

6.211

-

17

10

Huyện Tiên Phước

35.915

13.729

38.23 %

1.096

1

32.890

-

23

11

Huyện Hiệp Đức

19.321

8.635

44.69 %

585

-

8.748

-

10

12

Huyện Nông Sơn

12.435

6.438

51.77 %

861

-

10.927

-

7

13

Huyện Bắc Trà My

16.079

6.301

39.19 %

588

-

3.474

-

1

14

Huyện Phước Sơn

15.918

5.824

36.59 %

442

-

5.368

-

2

15

Huyện Nam Giang

14.851

5.650

38.04 %

373

-

7.404

-

9

16

Huyện Đông Giang

12.560

5.629

44.82 %

895

-

16.783

-

31

17

Huyện Tây Giang

9.870

3.557

36.04 %

363

-

5.754

-

14

18

Huyện Nam Trà My

11.774

3.202

27.20 %

318

-

11.404

-

-

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam trân trọng cảmơn các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã chia sẻ, đồng hành cùng tỉnh Quảng Nam trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông cáo báo chí số 364 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 25/04/2022)
Thông cáo báo chí số 363 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 24/04/2022)
Thông cáo báo chí số 362 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 23/04/2022)
Thông cáo báo chí số 361 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 22/04/2022)
Thông cáo báo chí số 359 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 20/04/2022)
Thông cáo báo chí số 358 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 19/04/2022)
Thông cáo báo chí số 357 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 18/04/2022)
Thông cáo báo chí số 356 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 17/04/2022)
Thông cáo báo chí số 355 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 16/04/2022)
Thông cáo báo chí số 353 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 14/04/2022)
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Thông cáo báo chí số 257 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 09/01/2022)
Thông cáo báo chí số 256 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 08/01/2022)
Thông cáo báo chí số 255 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 07/01/2022)
Thông cáo báo chí số 254 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 06/01/2022)
Thông cáo báo chí số 253 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 05/01/2022)
Thông cáo báo chí số 252 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 04/01/2022)
Thông cáo báo chí số 251 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 03/01/2022)
Thông cáo báo chí số 250 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 02/01/2022)
Thông cáo báo chí số 249 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 01/01/2022)
Thông cáo báo chí số 248 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 31/12/2021)
    
1   2   3   4   5  
    
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm