Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Điện tổ chức Hội nghị lần thứ 11 khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.
Tác giả: Quốc Chính .Ngày đăng: 11/01/2022 .Lượt xem: 491 lượt.
Sáng ngày 10/01, UBMTTQVN phường Vĩnh Điện đã tổ chức Hội nghị lần thứ 11 khóa IX, nhiệm kỳ 2019- 2024. Đến dự hội nghị có bà Trần Thị Hà - Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã; ông Huỳnh Quang Trung – UV.BTV Thị ủy, Bí thư Đảng ủy phường; các ban ngành, hội đoàn thể và thành viên UBMTTQVN phường; bà Lê Thị Phượng - Chủ tịch UBMTTQVN phường chủ trì hội nghị.

Trong năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Điện đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tại địa phương. Tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn hoá văn minh đô thị” và xây dựng tuyến phố văn minh đô thị đã đem lại nhiều kết quả trên các lĩnh vực về dân sinh, dân trí và dân chủ, đặc biệt là tuyên truyền thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 vận dộng nhân dân ủng hộ vật chất, nhu yếu phẩm hỗ trợ các chốt kiểm soát dịch Covid-19 với số tiền 47 triệu đồng, trao 300 xuất quà cho hộ khó khăn với số tiền 90 triệu đồng, vận động quỹ phòng chống Covid-19 được 86 triệu đồng.


   Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã chủ động, tích cực nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, phản ánh khiến nghị đề xuất với cấp ủy Đảng, Chính quyền giải quyết kịp thời cho nhân dân, tổ chức diễn đàn lắng nghe ý kiến của nhân dân, tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo với nhân dân. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. UBMTTQVN phường thực hiện tốt vai trò dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giải quyết tình trạng các dự án kéo dài, làm ảnh hưởng đến đời sống của các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đồng thời, chủ động theo dõi, giám sát việc giải quyết của Chính quyền đối với những đề nghị chính đáng của nhân dân, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại hội nghị, UBMTTQVN phường đã trao tặng giấy khen cho 06 cá nhân đã có thành tích trong phong trào thi đua của Mặt trận. Đồng thời Hội nghị đã thảo luận đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.