Nội dung chi tiết

Thông cáo báo chí số 254 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 06/01/2022)
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 07/01/2022 .Lượt xem: 118 lượt. [In bài]
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 06/01/2022, như sau:
   Tải về: Thong cao bao chi cua BCD Covid-19 tinh Quang Nam _ 06.01.2022.docx

I.       TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

1. Về ca bệnh, công tác cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm

TT

Mục

Số đang được cách ly, điều trị

Số phát sinh mới trong ngày

Tích lũy

Tính từ 18/7/2021 đến nay

Tính từ 29/4/2021 đến nay

Từ đầu mùa dịch đến nay

1

Số ca bệnh

179 (1)

7.327 (2)

7.355

7.481

2

Số mẫu xét nghiệm

1.458 (3)

543.602

601.116

710.050

3

Cách ly y tế tập trung

7.383 (4)

1

51.361

65.984

80.538

4

Cách ly tại cơ sở y tế

1.937(5)

77

7.929

8.055

8.984

5

Cách ly tại nhà

9.348

172

82.134

127.960

194.919

6

BN F0 điều trị tại nhà (thí điểm)

56

15

61

0

61

(1)   Từ 16h00 ngày 05/01/2022 đến 16h00 ngày 06/01/2022, Quảng Nam ghi nhận 179 ca mắc mới, trong đó: 127 ca cộng đồng (Tam Kỳ 34 ca, Điện Bàn 23 ca, Thăng Bình 15 ca, Hội An 14 ca, Quế Sơn 09 ca,  Đại Lộc 07 ca, Duy Xuyên 07 ca, Nam Giang 06 ca, Núi Thành 04 ca, Phú Ninh 04 ca, Nông Sơn 03 ca, Bắc Trà My 01 ca) và 52 ca đã được giám sát, cách ly từ trước, cụ thể là:

TT

Huyện

Ca bệnh cộng đồng
(*)

Ca bệnh đã được giám sát, cách ly
(**)

Tổng số
ca bệnh

Ghi chú

1

Tam Kỳ

34

7

41

(*) An Mỹ 04 ca, An Phú 06 ca, An Sơn 06 ca, Hòa Hương 02 ca, Tam Ngọc 02 ca, Tam Thăng 08 ca, Tam Thanh 06 ca.

(**) An Phú 03 ca, An Sơn 03 ca, Tam Thanh 01 ca.

Trong đó có: 08 ca bệnh cộng đồng liên quan đến Công ty Panko - KCN Tam Thăng, Tam Kỳ.

2

Điện Bàn

23

4

27

(*) Điện An 01 ca, Điện Dương 01 ca, Điện Hòa 02 ca, Điện Hồng 03 ca, Điện Minh 02 ca, Điện Ngọc 09 ca, Điện Phước 02 ca, Điện Phương 02 ca, Vĩnh Điện 01 ca.

(**) Điện Nam Trung 01ca, Điện Phương 02 ca, Điện Trung 01 ca.

3

Hội An

14

7

21

(*) Cẩm Châu 03 ca, Cẩm Hà 03 ca, Cẩm Kim 02 ca, Cẩm Nam 01 ca, Cẩm Phô 01 ca, Minh An 01 ca, Sơn Phong 01 ca, Tân An 02 ca.

(**) Cẩm Phô 02 ca, Minh An 05 ca.

4

Thăng Bình

15

4

19

(*)  Bình Đào 01 ca, Bình Dương 01 ca, Bình Minh 01 ca, Bình Nam 02 ca, Bình Phục 01 ca, Bình Sa 01 ca, Bình Triều 01 ca, Bình Tú 06 ca, TT Hà Lam 01 ca.

(**) Bình Sa 03 ca, Bình Tú 01 ca.

Trong đó có 01 ca bệnh cộng đồng liên quan đến Công ty Panko - KCN Tam Thăng, Tam Kỳ; 

5

Núi Thành

4

14

18

(*) Tam Anh Bắc 01 ca, Tam Hòa 01 ca, Tam Tiến 02 ca.

(**) Tam Hải 03 ca, Tam Hiệp 07 ca, Tam Nghĩa 02 ca, Tam Tiến 01 ca, TT Núi Thành 01 ca.

Trong đó có 03 ca bệnh cộng đồng liên quan đến Công ty Panko - KCN Tam Thăng, Tam Kỳ; 

6

Quế Sơn

9

7

16

(*)  Hương An 03 ca, Quế Mỹ 02 ca, Quế Thuận 01 ca, Quế Xuân I 03 ca.

(**) Hương An 04 ca, Quế Xuân I 03 ca..

7

Phú Ninh

4

5

9

(*) Tam Lộc, Tam Phước, Tam Thái, Tam Thành.

(**) Tam An 03 ca, Tam Thái 02 ca.

Trong đó có 01 ca bệnh cộng đồng liên quan đến Công ty Panko - KCN Tam Thăng, Tam Kỳ; 

8

Duy Xuyên

7

2

9

(*) Duy Châu 01 ca, Duy Sơn 01 ca, Duy Thành 03 ca, Duy Trinh 01 ca, TT Nam Phước 01 ca.

(**) Duy Hòa, Duy Thành.

9

Đại Lộc

7

1

8

(*) Ái Nghĩa 02 ca, Đại An 01 ca, Đại Đồng 04 ca.

(**) Ái Nghĩa.

10

Nam Giang

6

0

6

(*) Cà Dy 05 ca, Thạnh Mỹ 01 ca.

11

Nông Sơn

3

0

3

(*) Ninh Phước 03 ca.

12

Đông Giang

0

1

1

(*) TT Prao.

13

Bắc Trà My

1

0

1

(*) Trà Dương.

Tổng

127

52

179

 (2) 7.327 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 3.515 ca bệnh cộng đồng, 3.194 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 444 ca xâm nhập từ các tỉnh và 174 ca nhập cảnh.

(3) Trong ngày có 1.458 mẫu xét nghiệm; kết quả: 179 mẫu dương tính, 1.002 mẫu âm tính, 277 mẫu đang chờ kết quả.

 (4) Trong đó: đang cách ly tại khách sạn/cơ sở lưu trú: 5.666 người; đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung dân sự: 1.717 người.

(5) Trong đó: bệnh nhân Covid-19 đang điều trị: 1.901 người; người có yếu tố dịch tễ và có triệu chứng đang cách ly tại cơ sở y tế: 36 người.

2. Thông tin về ca bệnh tại Quảng Nam


TT

Thông tin chung

Các địa điểm và mốc thời gian liên quan

Tỉnh

Quận/
huyện

Xã/
phường

Địa điểm

Mốc
thời gian

 

01

BN1835834 – L.V.H (1974)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Đồng Tràm, Hương An, Quế Sơn

Đang điều tra dịch tễ

02

BN1835835 – N.T.B (1991)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Phú Ân, An Phú, Tam Kỳ

Quảng Nam

Tam Kỳ

Tam Thăng

Công ty TNHH Celebrity Fashion Vina

Ngày 04, 05/01/2022

 

03

BN1835836 – L.T.H (1994)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Nam Phước, Duy Xuyên

Đang điều tra dịch tễ

04

BN1835837 – K.T.V (1994)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Viêm Đông, Điện Ngọc, Điện Bàn

Đang điều tra dịch tễ

05

BN1835838 – N.T.T.D (1996)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Cẩm Châu, Hội An

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Buôn bán hàn mã tại chợ Hội An

Ngày 02, 03/01/2022

 

06

BN1835839 – H.L (1992)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Ngân Giang, Điện Ngọc, Điện Bàn

Đang điều tra dịch tễ

07

BN1835840 – V.T.T (1994)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Hương An, Quế Sơn

 

08

BN1835841 – D.T.B (1968)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Triêm Đông 1, Điện Phương, Điện Bàn

Đang điều tra dịch tễ

09

BN1835842 – T.M.T (1986)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Tân Khai, Điện Dương, Điện Bàn

Đang điều tra dịch tễ

10

Tam Kỳ công bố 07 ca bệnh đã được cách ly từ trước: BN1835843, BN1835868, BN1835884, BN1835942, từ BN1835944 đến BN18359946

11

BN1845844 – T.T.T.T (1982)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Khối 8, An Sơn, Tam Kỳ

Quảng Nam

Tam Kỳ

Tân Thạnh

Ngân hàng chính sách Quảng Nam

Hằng ngày

 

12

BN1845845 – N.G.B (2013)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Phú Ân, An Phú, Tam Kỳ

Quảng Nam

Tam Kỳ

An Phú

Lớp ¾ trường TH Ngô Quyền

Hằng ngày

 

13

Liên quan công ty P. thuộc KCN Tam Thăng công bố 13 ca bệnh đã được cách ly: từ BN1835846 đến BN1835849, từ BN1835875 đến BN1835878, BN1835883, BN1835920, từ BN1835923 đến BN1835925, trong đó:

- Tam Kỳ: Tam Thăng (08);

- Núi Thành: Tam Tiến  (02), Tam Hòa (01);

- Phú Ninh: Tam Lộc (01);

- Thăng Bình: Bình Tú (01).

Quảng Nam

Tam Kỳ

Tam Thăng

Công ty P.,

Hằng ngày

 

Quán hủ tiếu Cầu Vồng

Tối 31/12/2021

 

Quán ăn sáng gần chợ Kim Thành

Các buổi sáng

 

An Mỹ

Khám thai BS Châu

Tối 31/12/2021

 

Tiên Phước

Tiên Kỳ

Chợ Tiên Phước

01/01/2022

 

Núi Thành

Tam Tiến

Quán Thu Vị, thôn 1

Tối 01/01/2022

 

14

BN1835850 – T.T.Đ (1998)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Hòa Hạ, Tam Thanh, Tam Kỳ

Quảng Nam

Tam Kỳ

Phước Hòa

Chợ Tam Kỳ

2 ngày/lần

 

15

BN1835851 – T.T.D.Q (1998)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Hòa Hạ, Tam Thanh, Tam Kỳ

Quảng Nam

Tam Kỳ

Phước Hòa

Ngân hàng Việt Á

Hằng ngày

 

16

BN1835852 – P.T.Q (1974)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Hòa Hạ, Tam Thanh, Tam Kỳ

Đang điều tra dịch tễ

17

02 ca bệnh sàng lọc dương tính tại CSYT: BN1835853 và BN1835869

18

BN1835854 – N.T.H (2020)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Vân Tây, Bình Triều, Thăng Bình

Chỉ tiếp xúc người trong gia đình

19

BN1835855 – N.H.C (1997)

BN1835856 – L.T.B.T (1988)

BN1835857 – P.Q (1972)

BN1835858 – P.V.T (1999)

- Địa chỉ: An Phú, Tam Kỳ

Đang điều tra dịch tễ

20

BN1835859 – Đ.P.T.A (2001)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Ngọc Liên, Điện An, Điện Bàn

Đang điều tra dịch tễ

21

BN1835860 – T.T.T (1991)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Bình Nam, Thăng Bình

Đang điều tra dịch tễ

22

BN1835861 – H.V.Đ (1999)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Tam Anh Bắc, Núi Thành

Đang điều tra dịch tễ

23

BN1835862 – H.T.Q.L (1979)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Phong Phú, Quế Thuận, Quế Sơn

Quảng Nam

Tam Kỳ

Tân Thạnh

Ngân hàng chính sách Quảng Nam

31/12/2021, 04/01/2022

 

24

BN1835863 – P.V.N (1970)

BN1835864 – L.T.M.H (2003)

- Địa chỉ: Hòa Hương, Tam Kỳ

Đang điều tra dịch tễ

25

BN1835865 – N.D.Đ (2001)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: An Sơn, Tam Kỳ

Đang điều tra dịch tễ

26

BN1835866 – P.V.L (1964)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: An Phú, Tam Kỳ

Đang điều tra dịch tễ

27

BN1835867 – H.T.H.V (1987)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tam Ngọc, Tam Kỳ

Đang điều tra dịch tễ

28

BN1835870 – L.V.Đ (1959)

BN1835871 – T.T.M (1966)

- Địa chỉ: Mỹ Nam, An Mỹ, Tam Kỳ

Quảng Nam

Tam Kỳ

An Sơn

Bán cá tại chợ Vườn Lài

Hằng ngày

 

29

BN1835872 – H.T.P (1980)

BN1835873 – H.T.T.N (2008)

BN1835874 – H.T.N.T (2014)

- Địa chỉ: Khối 8, An Sơn, Tam Kỳ

Quảng Nam

Tam Kỳ

Chi nhánh xăng dầu Quảng Nam

Hằng ngày

 

An Sơn

Lớp 2/4 trường TH Lê Văn Tám

Trước 01/01/2022

 

30

BN1835879 – T.T.T.D (1995)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Hạ Thanh 1, Tam Thanh, Tam Kỳ

Quảng Nam

Tam Kỳ

Tân Thạnh

Điện máy xanh Phan Bội Châu

Hằng ngày

 

31

BN1835880 – T.T.M (1965)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Hòa Hạ, Tam Thanh, Tam Kỳ

Mua cá tại chợ Tam Kỳ về bán dạo

32

BN1835881 – T.T.C (1970)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Trường Mỹ, Tam Thái, Phú Ninh

Quảng Nam

Tam Kỳ

Phước Hòa

Bán cá tại chợ Tam Kỳ

Hằng ngày

 

33

BN1835882 – T.Q.V (1997)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ:  Hòa Hạ, Tam Thanh, Tam Kỳ

Quảng Nam

Tam Kỳ

Tam Thăng

Công ty D.M thuộc KCN Tam Thăng

Hằng ngày

 

34

BN1835885 – V.T.N.P (1989)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ:  Hương Lộc, Hương An, Quế Sơn

Quảng Nam

Quế Sơn

Hương An

Bán bánh gói tại ngã 3 Hương An

03/1/2022

 

Sinh nhật nhà chị Dung trong xóm

18h30 ngày 01/1/2022

 

Chạp mã nhà bác Bốn, TDP Hương Lộc

04/1/2022

 

35

BN1835886 – N.T.B.N (2012)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ:  Cổ Linh, Bình Sa, Thăng Bình

Đang điều tra dịch tễ

36

BN1835887 – D.T.L (1947)

BN1835888 – V.T.N (1978)

BN1835889 – N.H (1978)

BN1835890 – N.V.Q.M (2008)

BN1835891 – N.V.K.Y (2005)

- Địa chỉ:  Tú Cẩm, Bình Tú, Thăng Bình

Đang điều tra dịch tễ

37

Hội An công bố 07 ca bệnh trong khu phong tỏa hoặc đã được cách ly: BN1835892,  BN1835893, BN1835905 đến BN1835909

38

BN1835894 – H.T.C.N (2009)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Cẩm Nam, Hội An

Chỉ tiếp xúc người trong gia đình

39

BN1835895 – P.T.Xuân (1981)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Duy Trinh, Duy Xuyên

Đang điều tra dịch tễ

40

BN1835896 – N.M.H (2002)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Cẩm Hà, Hội An

Quảng Nam

Hội An

Tân An

Quán VIA

Ngày 01, 02/01/2022

 

Phở Mười

6h30 đến 7h ngày 03/1/2022

 

41

BN1835897 – N.T (1973)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Sơn Phong, Hội An

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Chợ Hội An

Hằng ngày

 

42

BN1835898 – N.T.L.X (1964)

BN1835899 – L.T.B (1958)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

Quảng Nam

Hội An

Cẩm Phô

Bán cơm ở nhà

Từ 01/1/2022 đến 03/1/2022

 

43

BN1835900 – N.T.N (1972)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tân Lập, Tân An, Hội An

Quảng Nam

Hội An

Tân An

Bán bánh mì và bún thịt nướng tại vỉa hè Phạm Văn Đồng

6h đến 9h30 và 14h đến 17h hằng ngày

 

Điện Bàn

Điện Thắng Trung

Đám giỗ

11h ngày 04/1/2022

 

44

BN1835901 – P.N.Cẩm (1979)

BN1835902 – T.P.A.Thư (2009)

- Địa chỉ: Bàu Ốc, Cẩm Hà, Hội An

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Đi hội đèn Lồng

24/12/2021

 

Lớp 7/4 trường Nguyễn Duy Hiệu

Từ 24/12/2021 đến 31/12/2021

 

Cẩm Hà

Tạp hóa cô Quyên gần cây xăng Duy Dũng

02/1/2022

 

45

BN1835903 – D.Đ.H (2003)

BN1835904 – D.T.K.T (2000)

- Địa chỉ: Cẩm Kim, Hội An

Quảng Nam

Hội An

Cẩm Kim

Dự tổng kết đoàn thanh niên

Sáng 28/12/2021

 

Quán café Nâu, Trung Hà

9h đến 11h30 các ngày 28, 30, 31/12/2021, 8h30 đến 10h10 ngày 29/12/2021

 

Tạp hóa Nhân, Đông Hà

9h đến 9h10 ngày 03/1/2022

 

Tân An

Đi làm tại Yamaha Hoàn Cầu

Sáng các ngày 29, 30, 31/12/2021

 

Quán nước Panda

19h30 đến 21h ngày 28/12/2021

 

Minh An

Quán café trước chùa Cầu

8h30 đến 10h10 ngày 29/12/2021

 

Tam Kỳ

Phước Hòa

Siêu thị Coopmart

Chiều 02/1/2022

 

46

BN1835910 – N.T.N.A (1959)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Cẩm Châu, Hội An

Quảng Nam

Hội An

Cẩm Phô

Quán bún Sáu, đường Trần Cao Vân

14h đến 22h ngày 02/1/2022

 

47

BN1835911 – N.A.W (1983)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Cẩm Châu, Hội An

Quảng Nam

Điện Bàn

Điện Dương

Wolf coofeee & Bread, Chic Chillax, montgomery Glof Club, NH Muối

11h đến 12h ngày 01/1/2022

 

48

BN1835912 – L.D (1955)

BN1835913 – P.T.N  (1956)

- Địa chỉ: Quế Xuân 1, Quế Sơn

Chỉ ở nhà làm vườn, tiếp xúc người trong gia đình

49

Phú Ninh công bố 05 ca bệnh đã được cách ly: từ BN1835914 đến BN1835916, BN1835918 và BN183522

50

BN1835917 – P.T.D (1985)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Thành Mỹ, Tam Phước, Phú Ninh

Quảng Nam

Phú Ninh

Tam Phước

Cơ khí Tiến Dũng

Hằng ngày

 

Tam Kỳ

An Mỹ

Phòng khám tư BS Châu (đường Phan Bội Châu đối diện Siêu thị COOP MARTS

31/12/2021

 

An Xuân

Phòng khám tư BS Thu Phong đường Trần Cao Vân

17h ngày -04/1/2022

 

51

BN1835919 – H.T.M.C (1997)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tam Ngọc, Tam Kỳ

Quảng Nam

Tam Kỳ

Phước Hòa

Bán hoa tại chợ Tam Kỳ

Cách vài ngày

 

52

BN1835921 – Đ.T.T.Trang (2003)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tam Thành, Phú Ninh

Đang điều tra dịch tễ

53

BN1835926 – Đ.T.T (1991)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: An Mỹ, Tam Kỳ

Đang điều tra dịch tễ

54

BN1835927 – L.P.T.P.T (1994)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Vĩnh Điện, Điện Bàn

Đang điều tra dịch tễ

55

BN1835928 – T.P.B (2000)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Điện Phước, Điện Bàn

Đang điều tra dịch tễ

56

BN1835929 – P.T.N.L (1995)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Điện Minh, Điện Bàn

Đang điều tra dịch tễ

57

Núi Thành công bố 13 ca bệnh đã được cách ly từ trước: từ BN1835930 đến BN1835935, từ BN1835958 đến BN1835963 và BN1836012

58

BN1835936 – T.V.N.Duy (2004)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Phú Mỹ, Đại An, Đại Lộc

Quảng Nam

Đại Lộc

Ái Nghĩa

Quán café Wonder, đường Quang Trung

Hằng ngày

 

59

BN1835937 – N.V.T (1985)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Đông Giang

Đang điều tra dịch tễ

60

BN1835938 – N.T.T.Bình (1986)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: An Mỹ, Tam Kỳ

Đang điều tra dịch tễ

61

03 bệnh nhân: BN1835939 đến BN1835941

- Địa chỉ: Mậu Long, Ninh Phước, Nông Sơn

Quảng Nam

Nông Sơn

Ninh Phước

Đám chạp mã, thôn Mậu Long

19h30 ngày 31/12/2021 đến 15h00 ngày 01/01/2022

 

Quế Trung

Chợ Trung Phước

10h30 đến 11h30 ngày 04/01/2022

 

62

BN1835943 – V.T.T.T (1978)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Trà Dương, Bắc Trà My

Buôn bán hàng thiết yêu theo tuyến dường Tam kỳ - Trà Dương, Đông, Nu, Kot - Bắc Trà My

63

Duy Xuyên công bố 02 ca bệnh đã được cách ly: BN1835947 và BN1835953

64

BN1835948 – Đ.T.H (1969)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Bàn Nam, Duy Châu, Duy Xuyên

Quảng Nam

Duy Xuyên

Nam Phước

Chợ Nam Phước

9h đến 11h các ngày 27/12/2021 đến 03/01/2022

 

Duy Châu

Chợ La Tháp

7h đến 7h30 ngày 03/1/2022

 

65

BN1835949 – N.T.N.H (1996)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Kiệu Châu, Duy Sơn, Duy Xuyên

Quảng Nam

Duy Xuyên

DUy Sơn

Chợ Trà Kiệu

8h đến 9h các ngày 31/12/2021, 03/1/2022

 

66

BN1835950 – V.T.H (1955)

BN1835951 – H.T.V (1980)

BN1835952 – N.T.D (1989)

- Địa chỉ: An Lạc, Duy Thành, Duy Xuyên

Đang điều tra dịch tễ

67

BN1835954 – P.T.T.K (1997)

BN1835955 – T.T.T.K (1995)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Quế Mỹ, Quế Sơn

Quảng Nam

Quế Sơn

Hương An

Công ty G., KCN Đông Quế Sơn

8h đến 15h hằng ngày

 

68

Quế Sơn công bố 06 ca bệnh đã được cách ly từ trước: BN1835956, BN1835957, từ  BN1835966 đến BN1835969

69

BN1835964 – L.T.B (1965)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Phú Mỹ, Quế Xuân 2, Quế Sơn

Quảng Nam

Quế Sơn

Quế Xuân 1

Bán đồ chay tại chợ Bà Rén

6h30 đến 10h ngày 03/1/2022

 

Duy Xuyên

Nam Phước

Làm tóc tiệm Hồng Quang, Cầu Chìm

7h30 đến 16h30 ngày 04/1/2022

 

Chợ Nam Phước

01/1/2022

 

70

BN1835965 – N.T.T.H (1987)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Xóm Bùng, Điện Hòa, Điện Bàn

Đang điều tra dịch tễ

71

BN1835971 – N.H.N.Q (2011)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Quang Hiện, Điện Hòa, Điện Bàn

Đang điều tra dịch tễ

72

BN1835972 – N.T.B (1971)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Đồng Hạnh, Điện Minh, Điện Bàn

Đang điều tra dịch tễ

73

BN1835973 – N.T.N (1945)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Thanh Chiêm 2, Điện Phương, Điện Bàn

Đang điều tra dịch tễ

74

BN1835974 – Đ.H (1962)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Ngân Giang, Điện Ngọc, Điện Bàn

Đang điều tra dịch tễ

75

BN1835975 – T.T.N (1962)

BN1835976 – L.T.N.H (1975)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Giáo Ái, Điện Hồng, Điện Bàn

Đang điều tra dịch tễ

76

BN1835977 – T.T.B (1991)

BN1835978 – N.T.D.M (2017)

BN1835979 – T.G.N (2013)

BN1835980 – C.P (1988)

BN1835981 – C.Q.H (2017)

BN1835982 – C.T.T.A (2019)

- Địa chỉ: Cà Lai, Cà Dy, Nam Giang

Quảng Nam

Nam Giang

Cà Dy

Lớp 3/3 trường TH Cà Dy

27/12/2021 đến 31/12/2021, 04/01/2022

 

77

BN1835983 – N.T.M (1981)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Vân Tiên, Bình Đào, Thăng Bình

Đang điều tra dịch tễ

78

Thăng Bình công bố 04 ca bệnh đã được cách ly: từ BN1835984 đến BN1835986 và BN1835988

79

BN1835987 – H.T.Q (1992)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Vịnh Giang, Bình Nam, Thăng Bình

Đang điều tra dịch tễ

80

BN1835989 – N.T.X (1958)

BN1835990 – T.M.T (1993)

BN1835991 – N.T.D (1985)

BN1835992 – T.M.H (1958)

- Địa chỉ: Lam Phụng, Đại Đồng, Đại Lộc

Đang điều tra dịch tễ

81

BN1835993 – T.H.N (2016)

- Địa chỉ: Ngọc Vinh, Điện Ngọc, Điện Bàn

Đang điều tra dịch tễ

82

03 bệnh nhân: từ BN1835994 đến BN1835996

- Địa chỉ: Ngân Câu, Điện Ngọc, Điện Bàn

Đang điều tra dịch tễ

83

BN1835998 – V.H.R (1993)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Ngọc Vinh, Điện Ngọc, Điện Bàn

Đang điều tra dịch tễ

84

03 bệnh nhân: BN1835999 đến BN1836001

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Ái Nghĩa, Đại Lộc

Quảng Nam

Đại Lộc

Ái Nghĩa

Café Wonder – 172 Quang Trung

Sáng ngày 03/01/2022 và 16h ngày 04/01/2022

 

Sân bóng Chiến Sỹ

17h30 đến 19h ngày 02/01/2022 và 16h30 đến 17h30 ngày 03/01/2022

 

Quán Trà Sữa Ocha - Khu Phước Mỹ

19h ngày 04/01/2022

 

Quán nhậu Minh Hiếu - Khu Hòa Đông

14h ngày 04/01/2022

 

Đại Thạnh

Đám giỗ nhà ông T.V.N., thôn An Bằng

04/1/2022

 

85

BN1836002 – C.D.Hiếu (1994)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Điện Phương, Điện Bàn

Đang điều tra dịch tễ

86

BN1836005 – N.C (1982)

BN1836006 – N.N.B.U (2010)

- Địa chỉ: Giang Tắc, Điện Ngọc, Điện Bàn

Đang điều tra dịch tễ

87

BN1836007 – L.N.H.P (2019)

- Địa chỉ: Giang Tắc, Điện Ngọc, Điện Bàn

Chỉ tiếp xúc người trong gia đình

88

BN1836008 – L.T.N.N (1998)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tân An, Bình Minh, Thăng Bình

Đang điều tra dịch tễ

89

BN1836009 – L.N.H.L (2012)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Khu phố 8, Hà Lam, Thăng Bình

Đang điều tra dịch tễ

90

BN1836010 – P.T.D.L (1998)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Nam Hà, Bình Dương, Thăng Bình

Đang điều tra dịch tễ

Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

II.               THÔNG TIN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH CỦA TỈNH 

1.             Công tác triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19

- Vắc xin nhận được/vắc xin phân bổ theo Quyết định: 2.569.250 liều/2.569.250 liều QĐ, đạt 100%. Số vắc xin thực tế đã tiêm: 1.982.539 mũi tiêm, đạt tỷ lệ 77,2 % so với vắc xin đã nhận, với kết quả đạt được như sau:

Tiêm vắc xin

Người
≥ 18 tuổi

Trẻ
12-17 tuổi

Tổng cộng

Trong ngày

Tổng số mũi tiêm

8.708

9.252

17.960

Mũi 1

333

109

442

Mũi 2

3.571

9.143

12.714

Mũi bổ sung

33

-

33

Mũi nhắc lại

4.771

-

4.771

Cộng dồn liều cơ bản

Mũi 1

(Tỷ lệ trên dân số ≥ 18 tuổi)

1.087.378

(99,2%)

121.508

(92,3%)

-

Mũi 2

(Tỷ lệ trên dân số ≥ 18 tuổi)

960.731

(87,7%)

14.017

(10,6%)

-

Cộng dồn mũi bổ sung

5.639

-

-

Cộng dồn mũi nhắc lại

9.695

-

-

* 2 mũi đối với vắc xin Astrazeneca, Pfizer, Moderna, Verocell và 3 mũi đối với vắc xin Abdala

          Người từ 18 tuổi trở lên chưa được tiêm bất kỳ mũi vắc xin phòng Covid-19 nào có thể đăng ký tiêm chủng bằng cách truy cập vào đường dẫn: https://bit.ly/dangkytiemcovidQNam hoặc quét mã QR code dưới đây:


2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 7338/UBND-KGVX ngày 18/10/2021 về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn triển khai tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid; thực hiện khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa thông qua ứng dụng này. Thống kê tình hình triển khai PC-Covid trên địa bàn tỉnh, tính đến 17h00, ngày 06/01/2022:

* Thông tin tóm tắt

- Tổng số Số smartphone trên địa bàn tỉnh:  810.260

- Số lược cài đặt, sử dụng PC-Covid toàn tỉnh: 417.808

* Top 3 địa phương có số liệu cài đặt, sử dụng PC-Covid cao nhất  

+ Hội An (Tỷ lệ cài PC-Covid: 61,07%)

+ Điện Bàn  (Tỷ lệ cài PC-Covid: 59,03%)

+ Tam Kỳ (Tỷ lệ cài PC-Covid: 58,69%)

 - Top 3 địa phương có số liệu cài đặt, sử dụng PC-Covid thấp nhất  

+ Nam Trà My (Tỷ lệ cài PC-Covid: 27,17%)

+ Tây Giang (Tỷ lệ cài PC-Covid: 35,72%)

+ Phước Sơn (Tỷ lệ cài PC-Covid: 36,49%)

* Chi tiết số liệu thống kê cài đặt và sử dụng PC- Covid trên toàn tỉnh

TT

Quận/Huyện

Số Smart Phone

Số lượt cài PC-Covid

Tỉ lệ cài PC-Covid

Tổng số địa điểm

Số điểm phát sinh trong ngày

Tổng số lượt vào/ra

Lượt vào/ra trong ngày

Người vào/ra trong ngày (người thực hiện quét mã)

TỈNH QUẢNG NAM

810.260

417.808

51.56 %

31.758

46

1.039.964

5.612

6.386

1

Thị xã Điện Bàn

123.379

72.828

59.03 %

5.491

13

189.834

950

919

2

Thành phố Tam Kỳ

95.341

55.960

58.69 %

3.560

3

233.886

1.790

1.893

3

Huyện Thăng Bình

87.702

42.806

48.81 %

3.398

1

41.216

224

348

4

Huyện Núi Thành

83.052

41.894

50.44 %

3.045

2

185.844

896

1.200

5

Huyện Đại Lộc

67.563

38.329

56.73 %

3.475

6

162.817

292

334

6

Huyện Duy Xuyên

68.796

36.398

52.91 %

2.185

-

57.243

1.011

922

7

Thành phố Hội An

57.712

35.247

61.07 %

2.481

19

56.500

90

172

8

Huyện Quế Sơn

39.082

18.813

48.14 %

1.844

-

5.180

27

38

9

Huyện Phú Ninh

38.910

16.707

42.94 %

782

-

6.092

17

69

10

Huyện Tiên Phước

35.915

13.702

38.15 %

1.093

-

32.766

36

53

11

Huyện Hiệp Đức

19.321

8.628

44.66 %

585

-

8.542

22

25

12

Huyện Nông Sơn

12.435

6.424

51.66 %

860

-

10.765

49

55

13

Huyện Bắc Trà My

16.079

6.288

39.11 %

585

-

3.409

12

15

14

Huyện Phước Sơn

15.918

5.809

36.49 %

436

-

5.299

24

39

15

Huyện Nam Giang

14.851

5.635

37.94 %

371

-

7.363

12

13

16

Huyện Đông Giang

12.560

5.615

44.71 %

890

-

16.296

113

202

17

Huyện Tây Giang

9.870

3.526

35.72 %

360

2

5.556

29

70

18

Huyện Nam Trà My

11.774

3.199

27.17 %

317

-

11.356

18

19

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã chia sẻ, đồng hành cùng tỉnh Quảng Nam trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông cáo báo chí số 364 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 25/04/2022)
Thông cáo báo chí số 363 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 24/04/2022)
Thông cáo báo chí số 362 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 23/04/2022)
Thông cáo báo chí số 361 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 22/04/2022)
Thông cáo báo chí số 359 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 20/04/2022)
Thông cáo báo chí số 358 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 19/04/2022)
Thông cáo báo chí số 357 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 18/04/2022)
Thông cáo báo chí số 356 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 17/04/2022)
Thông cáo báo chí số 355 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 16/04/2022)
Thông cáo báo chí số 353 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 14/04/2022)
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Thông cáo báo chí số 253 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 05/01/2022)
Thông cáo báo chí số 252 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 04/01/2022)
Thông cáo báo chí số 251 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 03/01/2022)
Thông cáo báo chí số 250 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 02/01/2022)
Thông cáo báo chí số 249 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 01/01/2022)
Thông cáo báo chí số 248 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 31/12/2021)
2971 /UBND V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và biến chủng Omicron trong dịp Tết Dương lịch và Tết nguyên đán Nhâm Dần trên địa bàn thị xã
Thông cáo báo chí số 247 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 30/12/2021)
Thông cáo báo chí số 246 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 29/12/2021)
Thông cáo báo chí số 245 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 28/12/2021)
    
1   2   3   4   5  
    
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm