Thẩm định tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đối với thôn Phong Thử 2, xã Điện Thọ.
Tác giả: Lê Trung Kiên .Ngày đăng: 05/01/2022 .Lượt xem: 1053 lượt.
Sáng ngày 05/01, Đoàn thẩm định các tiêu chí “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” thị xã Điện Bàn do ông Nguyễn Đức Chơi làm trưởng đoàn về thẩm định các tiêu chí NTM kiểu mẫu đối với thôn Phong Thử 2 xã Điện Thọ.

Năm 2021, Điện Thọ chọn thôn Phong Thử 2 để tiến hành xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu. Tiếp nối sự thành công của 5 thôn đã xây dựng NTM kiểu mẫu từ năm 2017 đến nay, cán bộ quân dân chính thôn Phong Thử 2 đã đoàn kết quyết tâm xây dựng các tiêu chí của KDC NTM kiểu mẫu. Tại buổi thẩm định, đại diện các phòng ban phụ trách các tiêu chí đã kiểm tra hồ sơ minh chứng từng tiêu chí, sau khi kiểm tra hồ sơ, tất cả hồ sơ minh chứng 10 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của thôn đều đạt yêu cầu. Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế tại địa thôn để đánh giá thực tế từng lĩnh vực, như: cảnh quan môi trường, giao thông, tuyến đường hoa, điện chiếu sáng, vườn ở hộ gia đình, khuôn viên khu thể thao - Nhà văn hoá, các thiết chế văn hoá tại nhà văn hóa thôn. 


   Kết thúc buổi kiểm tra, đoàn đã đánh giá cao những kết quả đạt được của từng tiêu chí và kết luận thôn Phong Thử 2 cơ bản đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2021. Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại hạn chế, đoàn đã đề nghị Ban phát triển của thôn, Ban Chỉ đạo của UBND xã Điện Thọ quan tâm khắc phục để diện mạo NTM của địa phương xứng tầm với chất lượng của KDC NTM kiểu mẫu.