Thông cáo báo chí số 252 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 04/01/2022)
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 05/01/2022 .Lượt xem: 155 lượt.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 04/01/2022, như sau:

      Tải về: Thong cao bao chi cua BCD Covid-19 tinh Quang Nam _ 04.01.2022.docx

I.       TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

1. Về ca bệnh, công tác cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm

TT

Mục

Số đang được cách ly, điều trị

Số phát sinh mới trong ngày

Tích lũy

Tính từ 18/7/2021 đến nay

Tính từ 29/4/2021 đến nay

Từ đầu mùa dịch đến nay

1

Số ca bệnh

194 (1)

6.963 (2)

6.991

7.117

2

Số mẫu xét nghiệm

1.504 (3)

540.728

598.242

707.176

3

Cách ly y tế tập trung

7.383 (4)

1

51.358

65.981

80.535

4

Cách ly tại cơ sở y tế

1.782(5)

174

7.577

7.703

8.632

5

Cách ly tại nhà

9.348

576

81.731

127.557

194.516

6

BN F0 điều trị tại nhà (thí điểm)

34

22

36

0

36

(1)   Từ 16h00 ngày 03/01/2022 đến 16h00 ngày 04/01/2022, Quảng Nam ghi nhận 194 ca mắc mới, trong đó: 111 ca cộng đồng (Tam Kỳ 20 ca, Điện Bàn 17 ca, Duy Xuyên 14 ca, Bắc Trà My 12 ca, Thăng Bình 11 ca, Đại Lộc 07 ca, Núi Thành 07 ca Hội An 05 ca, Đông Giang 05 ca, Phú Ninh 05 ca, Quế Sơn 05 ca,  Tiên Phước 02 ca, Nam Giang 01 ca) và 83 ca đã được giám sát, cách ly từ trước, cụ thể là:

TT

Huyện

Ca bệnh cộng đồng
(*)

Ca bệnh đã được giám sát, cách ly
(**)

Tổng số
ca bệnh

Ghi chú

1

Tam Kỳ

20

12

32

(*) An Mỹ 01 ca, An Phú 01 ca, An Sơn 04 ca, Hòa Hương 01 ca, Hòa Thuận 03 ca, Tam Phú 02 ca, Tam Thăng 03 ca, Tam Thanh 01 ca, Tân Thạnh 04 ca.

(**) An Mỹ 02 ca, An Sơn 03 ca, An Xuân 03 ca, Hòa Thuận 02 ca, Tam Ngọc 01 ca, Trường xuân 01 ca.

Trong đó có: 05 ca bệnh cộng đồng liên quan đến Công ty Panko - KCN Tam Thăng, Tam Kỳ;  02 ca bệnh cộng đồng liên quan đến Chợ Tam Kỳ - phường Phước Hòa – TP Tam Kỳ;

2

Hội An

5

25

30

(*) Cẩm Châu 02 ca, Cẩm Kim 01 ca, Tân An 02 ca.

(**) Minh An 25 ca.

3

Điện Bàn

17

3

20

(*) Điện An 01 ca, Điện Dương 01 ca, Điện Hồng 01 ca, Điện Nam Trung 02 ca,
Điện Ngọc 07 ca, Điện Phước 01 ca, Điện Phương 03 ca, Điện Tiến 01 ca.

(**) Điện Phương, Điện Thắng Nam, Vĩnh Điện.

4

Đại Lộc

7

12

19

(*) Đại Chánh 01 ca, Đại Hồng 05 ca, Đại Quang 01 ca.

(**) Ái Nghĩa 06 ca, Đại Chánh 01 ca, Đại Hồng 03 ca, Đại Hòa 02 ca.

5

Thăng Bình

11

8

19

(*)  Bình Minh 01 ca, Bình Nam 03 ca, Bình Phú 01 ca, Bình Quế 02 ca, Bình Sa 03 ca, Bình Tú 01 ca.

(**) Bình Định Nam 01 ca, Bình Nguyên 01 ca, Bình Phục 01 ca, Bình Quế 01 ca, Bình Tú 01 ca, TT Hà Lam 03 ca.

Trong đó có 07 ca bệnh cộng đồng liên quan đến Công ty Panko - KCN Tam Thăng, Tam Kỳ; 

6

Duy Xuyên

14

2

16

(*) Duy Châu 01 ca, Duy Sơn 08 ca, Duy Trung 04 ca, TT Nam Phước 01 ca.

(**) Duy Sơn, Duy Trung.

Trong đó có 03 ca bệnh cộng đồng liên quan đến Công ty May Hòa Thọ, Duy Xuyên; 

7

Bắc Trà My

12

2

14

(*) TT Trà My 05 ca, Trà Đông 03 ca, Trà Giáp 01 ca, Trà Ka 01 ca, Trà Nú 01 ca, Trà Sơn 01 ca.

(**) TT Trà My, Trà Đông.

Trong đó có 02 ca bệnh cộng đồng liên quan đến Công ty Panko - KCN Tam Thăng, Tam Kỳ; 

8

Núi Thành

7

7

14

(*) Tam Hải 01 ca, Tam Hiệp 04 ca, Tam Xuân I 02 ca.

(**) Tam Anh Bắc 01 ca, Tam Hiệp 01 ca, Tam Quang 04 ca, Tam Tiến 01 ca.

Trong đó có 02 ca bệnh cộng đồng liên quan đến Công ty Panko - KCN Tam Thăng, Tam Kỳ; 

9

Quế Sơn

5

8

13

(*)  Hương An 04 ca, Quế Mỹ 01 ca.

(**) Quế Xuân I 02 ca, Quế Xuân II 06 ca.

Trong đó có 01 ca bệnh cộng đồng liên quan đến Công ty May Hòa Thọ, Duy Xuyên; 

10

Đông Giang

5

0

5

(*) Jơ Ngây 01 ca, Xã Tư 04 ca.

11

Phú Ninh

5

0

5

(*) Tam An 01 ca, Tam Phước 02 ca, Tam Đàn 02 ca.

Trong đó có 01 ca bệnh cộng đồng liên quan đến Công ty Panko - KCN Tam Thăng, Tam Kỳ; 

12

Tiên Phước

2

3

5

(*) Tiên Thọ, Tiên Phong.

(**)Tiên Cảnh 02 ca, Tiên Phong 01 ca.

Trong đó có 01 ca bệnh cộng đồng liên quan đến Công ty Panko - KCN Tam Thăng, Tam Kỳ; 

13

Nam Giang

1

0

1

(*) Đắc Pre.

14

Hiệp Đức

0

1

1

(**) Bình Lâm.

Tổng

111

83

194

 (2) 6.963 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 3.258 ca bệnh cộng đồng,  3.097 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 439 ca xâm nhập từ các tỉnh và 169 ca nhập cảnh.

(3) Trong ngày có 1.504 mẫu xét nghiệm; kết quả: 194 mẫu dương tính, 1.132 mẫu âm tính, 178 mẫu đang chờ kết quả.

 (4) Trong đó: đang cách ly tại khách sạn/cơ sở lưu trú: 5.666 người; đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung dân sự: 1.717 người.

(5) Trong đó: bệnh nhân Covid-19 đang điều trị: 1.746 người; người có yếu tố dịch tễ và có triệu chứng đang cách ly tại cơ sở y tế: 36 người.

2. Thông tin về ca bệnh tại Quảng Nam


TT

Thông tin chung

Các địa điểm và mốc thời gian liên quan

 

Tỉnh

Quận/
huyện

Xã/
phường

Địa điểm

Mốc
thời gian

 

01

Thăng Bình công bố 07 ca bệnh đã được cách ly: BN1804920, BN1805055, BN1805059, BN1805058, BN1805060, BN1805061 và BN1805062

 

02

BN1804921 – N.T.N (1980)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ

Đang điều tra dịch tễ

 

03

BN1804922 – Đ.T.H.V (1999)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Khối 2, An Sơn, Tam Kỳ

Đang điều tra dịch tễ

 

04

Tam Kỳ công bố 12 ca bệnh đã được cách ly: BN1804923, BN1804933, BN1804936, BN1804975, BN1804982, BN1805009, từ BN1805050 đến BN1805054, BN1805099

 

05

BN1804924 – P.T.T (1978)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tam An, Phú Ninh

Đang điều tra dịch tễ

 

06

Tiên Phước công bố 03 ca bệnh đã được cách ly: BN1804925, BN1804926 và BN1805089

 

07

BN1804927 – M.V.H (1988)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Trà Giáp, Bắc Trà My

Đang điều tra dịch tễ

 

08

BN1804928 – N.C.T (1990)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Thôn 5, Tiên Phong, Tiên Phước

Đang điều tra dịch tễ

 

09

Liên quan công ty P. thuộc KCN Tam Thăng công bố  18 ca bệnh: BN1804929, từ BN1804983 đến BN1804985, từ BN1805079 đến BN1805092.

- Tam Kỳ: Tam Thăng (03), An Phú (01), Tam Phú (01);

- Bắc Trà My: Trà Nú (01), Trà Ka (01);

- Núi Thành: Tam Xuân 1 (01), Tam Hải (01);

- Phú Ninh: Tam Đàn (01);

- Thăng Bình: Bình Quế (02), Bình Nam (02), Bình Sa (02), Bình Tú (01);

- Tiên Phước: Tiên Thọ (01).

Quảng Nam

Tam Kỳ

Tam Thăng

Xưởng 10, Công ty P.

Hằng ngày

 

Chợ tạm Vĩnh Bình

Chiều hằng ngày

 

Tạp hóa Hoa Văn

29/12/2021

 

Bánh mì heo quay trước cháo dinh dưỡng King

Sáng 31/12/2021

 

Honda Quốc Tiến

01/1/2022

 

Tam Phú

Quán Kiên Giang

18h đến 19h ngày 01/1/2022

 

Mỳ bà Thôi

Thường ăn sáng

 

An Mỹ

Chợ Thương Mại

Sáng 02/1/2022

 

Tiên Phước

Quán Hương Trâm

17h ngày 31/12/2021

 

Bắc Trà My

Trà Dương

Tiệm cắt tóc Linh Tâm

01/01/2022

 

Nam Trà My

Trà Mai

Quán cơm Bình Béo

Trưa 01/01/2022

 

Quán trà sữa V68

Tối 01/01/2022

 

\10

BN1804930 – Đ.T.R (1965)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Điện Nam Trung, Điện Bàn

Đang điều tra dịch tễ

 

11

BN1804931 – H.V.Đ (1995)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Điện Tiến, Điện Bàn

Đang điều tra dịch tễ

 

12

BN1804932 – N.T.M (1976)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Khối 2, An Sơn, Tam Kỳ

Quảng Nam

Tam Kỳ

Phước Hòa

Bán  hải sản tại chợ Tam Kỳ

5h30 đến 12h hằng ngày

 

13

BN1804934 – N.Q.P (1979)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Hòa Thuận, Tam Kỳ

- Tạm trú: Hòa Thuận, Tam Kỳ

Quảng Nam

Tam Kỳ

Kinh doanh dầu nhớt

Hằng ngày

 

14

BN1804935 – P.T.X.N (1984)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ

Quảng Nam

Công ty Kuwahara

Hằng ngày

 

15

BN1804937 – T.N.Q (1985)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Vân Thánh, Tam Hiệp, Núi Thành

Quảng Nam

Núi Thành

Tam Hiệp

Bộ phận văn phòng, công ty thuộc KCN Chu Lai

Hằng ngày

 

Quán cháo đối diện nhà hàng 617

Sáng từ 27/12/2021 đến 31/12/2021

 

TT Núi Thành

Nhà hàng Đường Tàu 3

18h đến 20h ngày 31/12/2021

 

16

BN1804938 – B.T.T (1989)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Vân Thánh, Tam Hiệp, Núi Thành

Quảng Nam

Núi Thành

Tam Hiệp

Bộ phận văn phòng, công ty thuộc KCN Chu Lai

Hằng ngày

 

Nha Spa gần nhà hàng 617

Tối 02/1/2022

 

TT Núi Thành

Nhà hàng Đường Tàu 3

18h đến 20h ngày 31/12/2021

 

Quầy trái cây Dream Garden

Chiều 02/2/2022

 

Quầy thuốc tây Kim Linh, chợ Trạm

02/1/2022

 

17

BN1804939 – N.T.D (1985)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Phú Mỹ, Tam Phước, Phú Ninh

Quảng Nam

Phú Ninh

Tam Đàn

Công ty V.A

Hằng ngày

 

18

BN1804940 – N.V.T (1987)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Tam Hiệp, Núi Thành

Quảng Nam

Núi Thành

Tam Hiệp

Công ty thuộc KCN Bắc Chu Lai

Hằng ngày

 

19

BN1804941 – Đ.T.P (1998)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Sông Voi, Jơ Ngây, Đông Giang

- Tạm trú: Vĩnh Bình, Tam Thăng, Tam Kỳ

07 ngày trước bị ốm chỉ ở trọ, đến 01/01/2022 về nhà tại Đông Giâng, chỉ tiếp xúc người trong gia đình

 

20

BN1804942 – Đ.N.Y.V (2008)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Đàn Trung, Tam Đàn, Phú Ninh

Đang điều tra dịch tễ

 

21

BN1804943 – N.T.A.Đ (1987)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Khối phố 7, An Sơn, Tam Kỳ

Đang điều tra dịch tễ

 

22

Hội An công bố 24 ca bệnh đã được cách ly từ trước: từ BN1804944 đến BN1804964, từ BN1804967 đến BN1804969

 

23

BN1804965 – P.N.H (1975)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Tổ 6, Hương An, Quế Sơn

Đang điều tra dịch tễ

 

24

BN1804966 – L.T.H (1954)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: An Hòa, Duy Trung, Duy Xuyên

Đang điều tra dịch tễ

 

25

BV Phạm Ngọc Thạch công bố 04 ca bệnh chăm sóc F0 tại bệnh viện: từ bN1804970 đến BN1804973

 

26

BN1804974 – N.T.C.S (1994)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ

Đang điều tra dịch tễ

 

27

BN1804976 – N.T.L (1972)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Hà Quảng Đông, Điện Phương, Điện Bàn

Đang điều tra dịch tễ

 

28

BN1804977 – N.T.P (1955)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tân Khai, Điện Dương, Điện Bàn

Đang điều tra dịch tễ

 

29

BN1804978 – P.T.B (1940)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Hương Lộc, Hương An, Quế Sơn

Chỉ tiếp xúc người trong gia đình

 

30

Điện Bàn công bố 03 ca bệnh đã được cách ly hoặc ca sàng lọc dương tính tại CSYT: BN1804979, BN1804997 và BN1804998

 

31

BN1804980 – N.T.K.T (1986)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Khối 5, Điện Nam Trung, Điện Bàn

Đang điều tra dịch tễ

 

32

BN1804981 – H.T.T (1967)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: An Sơn, Tam Kỳ

Quảng Nam

Tam Kỳ

Phước Hòa

Bán giày dép tại chợ Tam Kỳ

Hằng ngày

 

33

Núi Thành công bố 06 ca bệnh đã được cách ly: BN1804986 và từ BN1805012 đến BN1805016

 

34

BN1804987 – T.N.T (2014)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Vân Trạch, Tam Hiệp, Núi Thành

Quảng Nam

Núi Thành

Tam Hiệp

Lớp 2/3 trường TH  Lý Quý Đôn

Trước ngày 01/01/2022

 

35

BN1804988 – L.T.T.P (1998)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Đồng Trường, TT Trà My, Bắc Trà My

Quảng Nam

Bắc Trà My

TT Trà My

Salon tóc Bơ

02/01/2022

 

36

05 ca bệnh: từ BN1804990 đến BN1804994

- Địa chỉ: Ngọc Vinh, Điện Ngọc, Điện Bàn

Đang điều tra dịch tễ

 

37

02 ca bệnh: BN1804995 và BN1804996

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Triêm Trung 2, Điện Phương, Điện Bàn

Đang điều tra dịch tễ

 

38

BN1804999Đ.T.B (1969)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Ngân Giang, Điện Ngọc, Điện Bàn

Đang điều tra dịch tễ

 

39

BN1805000 – V.H.D (1993)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Giáo Ái, Điện Hồng, Điện Bàn

Đang điều tra dịch tễ

 

40

05 ca bệnh: từ BN1805001 đến BN1805005

- Địa chỉ: Duy Sơn, Duy Xuyên

Quảng Nam

Duy Xuyên

Duy Sơn

Chợ Trà Kiệu

10h ngày 01/1/2022, 17h ngày 01/1/2022

 

Hiệu buôn Đóa, Trà Kiệu

10h15 ngày 01/1/2022

 

Quán mỳ bà Lan, Trà Kiệu

7h ngày 03/1/2022

 

Đám tang nhà mẹ ở Phú Nham Tây

31/12/2021

 

Duy Trung

Tiệm bán chim thôn Trung Đông

10h30 ngày 01/1/2022

 

Quán bánh bèo và quán café Thủy, thôn Trung Đông

7h15 đến 7h25 ngày 03/1/2021

 

41

02 ca bệnh: BN1805006 và BN1805008

- Địa chỉ: Trung Đông, Duy Trung, Duy Xuyên

Quảng Nam

Duy Xuyên

Duy Trung

Công ty H., KCN Tây An

Từ 28/12/2021 đến 31/12/2021, 03/1/2022

 

Chợ Trung Đông: mua đồ ăn sáng

8h ngày 01/1/2022

 

42

BN1805009 – H.M.S (1983)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Hòa Hương, Tam Kỳ

Đang điều tra dịch tễ

 

43

BN1805010 – Đ.V.H (1978)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Thôn Gadoong, Xã Tư, Đông Giang

Quảng Nam

Đông Giang

Xã Ba

Quầy thuốc tây chị Trinh

13h45 ngày 31/12/2021

 

44

BN1805011 – C.T.B (1994)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Thôn 57, Đắc Pre, Nam Giang

- Tạm trú: Viêm Trung, Điện Ngọc, Điện Bàn

Quảng Nam

Điện Bàn

Điện Ngọc

Tổ đóng thùng, bộ phận hoàn thiện 2, KCN Điện Nam Điện Ngọc

Từ 27/12/2021 đến 31/12/2021

 

45

BN1805017 – N.T.H (1966)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tứ Ngân, Điện Ngọc, Điện Bàn

Đang điều tra dịch tễ

 

46

BN1805018 – H.N.H (1991)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Ngọc An, Điện An, Điện Bàn

Đang điều tra dịch tễ

 

47

BN1805019 – Đ.L.H.H (2002)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Thôn Gadoong, Xã Tư, Đông Giang

Chỉ tiếp xúc người trong gia đình

 

48

BN1805020 – Đ.L.H.A (2009)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Thôn Gadoong, Xã Tư, Đông Giang

Quảng Nam

Đông Giang

Xã Ba

Trường THCS Kim Đồng

Sáng 03/01/2022

 

49

BN1805021 – N.T.N.P (2008)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Thôn Gadoong, Xã Tư, Đông Giang

Quảng Nam

Đông Giang

Đám tang ông T.Q.P.,

Sáng 02/1/2022

 

50

Quế Sơn công bố 08 ca bệnh đã được cách ly: từ BN1805022 đến BN1805029

 

51

BN1805030 – T.V.V (1970)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Thuận An, Đông Phú, Quế Sơn

- Tạm trú: An Mỹ, Tam Kỳ

Quảng Nam

Quán café Không Gian Xưa

Sáng 01/01/2022

 

Nhà ông N.X.M.,

Trưa 01/01/2022

 

52

BN1805031 – T.L.T.Đ (1995)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Tân Lập, Tân An, Hội An

Quảng Nam

Hội An

Tân An

Ăn trứng vịt lộn vỉa hè Tôn Đức Thắng

21h45 ngày 01/1/2022

 

Sơn Phong

Mỳ quảng 115 Nguyễn Trường Tộ

9h ngày 02/1/2022

 

53

BN1805032 – N.Đ.N (2014)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Trung Hà, Cẩm Kim, Hội An

Quảng Nam

Hội An

Cẩm Kim

Trường TH và THCS Lý Thường Kiệt

30/12/2021

 

54

BN1805033 – H.V.L (1992)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Trường Lệ, Cẩm Châu, Hội An

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Bán tại chợ Hội An

01/1/2022 và 02/1/2022

 

Tân An

Quán mỳ cay chỗ bệnh viện Thái Bình Dương chậy ra

18h ngày 01/1/2022

 

Cẩm Phô

Quán trà chanh Bụi Phố

18h30 đến 19h ngày 01/1/2022

 

Cẩm Châu

Quán café Mộc Đá

12h30 đến 13h ngày 02/1/2022

 

55

Đại Lộc công bố 12 ca  bệnh đã được cách ly: từ BN1805034 đến BN1805039

56

BN1805040P.D.V (1954)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Phước Lâm, Đại Hồng, Đại Lộc

Đau  ốm, chỉ tiếp xúc người trong gia đình

 

57

BN1805042 N.T.N.Y (2012)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Ngọc Thạch, Đại Hồng, Đại Lộc

Đang điều tra dịch tễ

 

58

BN1805043 – N.V.Q (1976)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Lập Thuận, Đại Hồng, Đại Lộc

Đang điều tra dịch tễ

 

59

BN1805044N.T.N (1965)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Đông Phước, Đại Hồng, Đại Lộc

Đang điều tra dịch tễ

 

60

BN1805056 – H.T.N.H (2011)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Bình Minh, Thăng Bình

Đang điều tra dịch tễ

 

61

BN1805057 – H.V.M (1995)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Phú Tân, Tam Xuân 1, Núi Thành

Quảng Nam

Bắc Trà My

TT Trà My

Chợ Bắc Trà My

Từ 31/12/2021 đến 03/1/2022

 

62

BN1805063 – N.T.P (1971)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Duy Sơn, Duy Xuyên

Đang điều tra dịch tễ

 

63

BN1805064 – T.T.T (1993)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Duy Châu, Duy Xuyên

Đang điều tra dịch tễ

 

64

BN1805066 – T.T.A (1970)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Hòa Thanh, Tân An, Hội An

Hằng ngày, mau rau hành tại chợ Hội An ra bán

tại chợ Mân Thái, Đà Nẵng

 

65

BN1805067 – Đ.T.T.N (1995)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Sơn Phô 1, Cẩm Châu, Hội An

Quảng Nam

Hội An

Quán Streets. 137 Trần Hưng Đạo

13h đến 20h ngày 01/1/2022, 13h đến 21h ngày  02/1/2022

 

66

BN1805068 – B.T.B.T (2015)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Hòa Thuận, Tam Kỳ

Đang điều tra dịch tễ

 

67

BN1805069 N.N.N (1987)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Ngọc Thạch, Đại Hồng, Đại Lộc

Đang điều tra dịch tễ

 

68

BN1805070L.T.N (1988)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Thạnh Trung, Đại Chánh, Đại Lộc

Quảng Nam

Duy Xuyên

Duy Trinh

Công ty S.V

Hằng ngày

 

Mua thức ăn ở chợ và đổ xăng trước công ty

Thường xuyên

 

Đại Lộc

Đại Thắng

Quầy thuốc tây Hiền Đức, thôn Xuân Đông

01/01/2022

 

69

BN1805071 – V.T.B.H (2012)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Hòa Thuận, Tam Kỳ

Quảng Nam

Tam Kỳ

Tân Thạnh

Lớp 4/2 trường TH Nguyễn Văn Trỗi

Trước ngày 01/01/2022

 

70

BN1805072 – T.T.H (1988)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Trà Đông, Bắc Trà My

Đang điều tra dịch tễ

 

71

BN1805073 – T.C.T (2001)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Tam Phú, Tam Kỳ

Đang điều tra dịch tễ

 

72

BN1805074 – P.T.L (1984)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Thành Mỹ, Tam Phước, Phú Ninh

Quảng Nam

Phú Ninh

Tam Đàn

Công ty V.A

Hằng ngày

 

73

BN1805075 – P.T.M (1980)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ

Đang điều tra dịch tễ

 

74

BN1805076 – H.T.P (2001)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Vịnh Giang, Bình Nam, Thăng Bình

Đang điều tra dịch tễ

 

75

BN1805077 – H.T.M.H (1990)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Cổ Linh, Bình Sa, Thăng Bình

Đang điều tra dịch tễ

 

76

BN1805078 – T.T.B (1963)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tam Thanh, Tam Kỳ

Đang điều tra dịch tễ

 

77

BN1805093 – L.T.N.B (1995)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Điện Phước, Điện Bàn

Đang điều tra dịch tễ

 

78

BN1805094 – P.N.A (2002)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: TDP Hương An, Hương An, Quế Sơn

Đang điều tra dịch tễ

 

79

BN1805095 – P.G.H (2014)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: An Hòa, Duy Trung, Duy Xuyên

Quảng Nam

Duy Xuyên

Duy Trung

Lớp 3C trường TH Duy Trung

27/12/2021

 

80

BN1805096 – L.T.H (1986)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: An Hòa, Duy Trung, Duy Xuyên

Quảng Nam

Duy Xuyên

Duy Trung

Công ty Đại dương kính

7h30 đến 17h hằng ngày

 

Nam Phước

Mua gà ở chợ Huyện

30/12/2021

 

81

BN1805097 – N.T.L (1975)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ:  Bình Phú, Thăng Bình

Đang điều tra dịch tễ

 

82

BN1805098 – N.T.A.T (2001)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Yên Lư, Hương An, Quế Sơn

Quảng Nam

Duy Xuyên

Nam Phước

Quán Blu

20h đến 21h ngày 31/12/2021

 

83

BN1805100 – N.T.P (1990)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Trà Châu, Duy Sơn, Duy Xuyên

Đang điều tra dịch tễ

 

84

BN1805101H.V.T (1993)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Xuân Lư, Quế Mỹ, Quế Sơn

Quảng Nam

Duy Xuyên

Duy Trung

Công ty may HT

Hằng ngày

 

Quế Sơn

Hương An

Quầy thuốc BS Hùng

8h ngày 02/1/2022

 

Bánh mỳ cô Mận

Sáng 02/1/2022

 

Rửa xe anh Tài

Sáng 02/2/2022

 

85

BN1805102P.T.T.T (1998)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Trà Kiệu Tây, Duy Sơn, Duy Xuyên

Đang điều tra dịch tễ

 

86

BN1805103V.T.C (1970)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Phước Xuyên, Nam Phước, Duy Xuyên

Quảng Nam

Duy Xuyên

Duy Trung

Công ty may HT

Từ 28/12/2021 đến 03/1/2022

 

87

BN1805104P.T.T (1998)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Duy Xuyên

Đang điều tra dịch tễ

 

88

BN1805105 – H.A.T (2001)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Trung Thị, TT Trà My, Bắc Trà My

Quảng Nam

Bắc Trà My

TT Trà  My

Quán café Quỳnh Anh

19h đến 22h ngày 30/12/2021

 

Tiệm cắt tóc 148 Hùng Vương

Sáng 31/12/2021, sáng 01/01/2022

 

89

BN1805106 – N.Q.T (2001)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Trấn Dương, TT Trà My, Bắc Trà My

Quảng Nam

Bắc Trà My

TT Trà  My

Quán café Quỳnh Anh

19h đến 21h45 ngày 30/12/2021

 

Tiệm nhôm kính anh Xuân Hiếu

Sáng 31/12/2021

 

90

BN1805107 – N.N.T (2001)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Đồng Trường, TT Trà My, Bắc Trà My

Quảng Nam

Bắc Trà My

TT Trà  My

Quán café Quỳnh Anh

19h đến 21h45 ngày 30/12/2021

 

91

BN1805108 – P.T.T (1972)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Đồng Trường, TT Trà My, Bắc Trà My

Quảng Nam

Bắc Trà My

TT Trà  My

Chợ Bắc Trà My

6h đến 9h hằng ngày

 

92

BN1805109 – T.T.T (2002)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Lâm Bình Phương, Trà Sơn, Bắc Trà My

- Tạm trú: khối 5, An Sơn, Tam Kỳ

Quảng Nam

Tam Kỳ

An Sơn

Trường CĐ Quảng Nam

29/12/2021, 30/12/2021

 

93

BN1805110 – Đ.T.T (2002)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Thanh Trước, Trà Đông, Bắc Trà My

Quảng Nam

Bắc Trà My

Trà Đông

Quán nước cậu Sự

28/12/2021 đến 30/12/2021

 

Quán café Ken

28/12/2021

 

94

BN1805111 – H.N.H (2001)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Định Yên, Trà Đông, Bắc Trà My

Quảng Nam

Bắc Trà My

Trà Đông

Quán café Góc Rừng, thôn Định Yên

Sáng 28/12/2021

 

TT Trà My

Quán café No.1

30/12/2021

 

95

BN1805112 – H.M.T (2003)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Phương Đông, Trà Đông, Bắc Trà My

Quảng Nam

Bắc Trà My

TT Trà  My

Quán café Quỳnh Anh

19h ngày 30/12/2021

 

Trà Đông

Xưởng cơ khí Năm Thôn Phương Đông

01/01/2022

 

96

BN1805113 – L.T.B.H (1989)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Duy Sơn, Duy Xuyên

Đang điều tra dịch tễ

 

Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

II.               THÔNG TIN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH CỦA TỈNH 

1.     Công tác triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19

- Vắc xin nhận được/vắc xin phân bổ theo Quyết định: 2.569.250 liều/2.569.250 liều QĐ, đạt 100%. Số vắc xin thực tế đã tiêm: 1.967.520 mũi tiêm, đạt tỷ lệ 76,5 % so với vắc xin đã nhận, với kết quả đạt được như sau:

Tiêm vắc xin

Người
≥ 18 tuổi

Trẻ
12-17 tuổi

Tổng cộng

Trong ngày

Tổng số mũi tiêm

6.953

6.704

13.657

Mũi 1

1.228

2.932

4.160

Mũi 2

119

3.772

3.891

Mũi bổ sung

5.606

-

5.606

Mũi nhắc lại

0

-

0

Cộng dồn liều cơ bản

Mũi 1

(Tỷ lệ trên dân số ≥ 18 tuổi)

1.087.042

(99,2%)

120.893

(88,4%)

-

Mũi 2

(Tỷ lệ trên dân số ≥ 18 tuổi)

951.891

(86,9%)

3.772

(2,67%)

-

Cộng dồn mũi bổ sung

5.606

-

-

Cộng dồn liều cơ bản

1.075

-

-

* 2 mũi đối với vắc xin Astrazeneca, Pfizer, Moderna, Verocell và 3 mũi đối với vắc xin Abdala

          Người từ 18 tuổi trở lên chưa được tiêm bất kỳ mũi vắc xin phòng Covid-19 nào có thể đăng ký tiêm chủng bằng cách truy cập vào đường dẫn: https://bit.ly/dangkytiemcovidQNam hoặc quét mã QR code dưới đây:


2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 7338/UBND-KGVX ngày 18/10/2021 về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn triển khai tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid; thực hiện khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa thông qua ứng dụng này. Thống kê tình hình triển khai PC-Covid trên địa bàn tỉnh, tính đến 17h00, ngày 04/01/2022:

* Thông tin tóm tắt

- Tổng số Số smartphone trên địa bàn tỉnh:  810.260

- Số lược cài đặt, sử dụng PC-Covid toàn tỉnh: 414.986

* Top 3 địa phương có số liệu cài đặt, sử dụng PC-Covid cao nhất  

+ Hội An (Tỷ lệ cài PC-Covid: 60,72%)

+ Tam Kỳ (Tỷ lệ cài PC-Covid: 58,40%)

+ Điện Bàn  (Tỷ lệ cài PC-Covid: 58,16%)

 - Top 3 địa phương có số liệu cài đặt, sử dụng PC-Covid thấp nhất  

+ Nam Trà My (Tỷ lệ cài PC-Covid: 27,06%)

+ Tây Giang (Tỷ lệ cài PC-Covid: 35,64%)

+ Phước Sơn (Tỷ lệ cài PC-Covid: 36,32%)

* Chi tiết số liệu thống kê cài đặt và sử dụng PC- Covid trên toàn tỉnh

TT

Quận/Huyện

Số Smart Phone

Số lượt cài PC-Covid

Tỉ lệ cài PC-Covid

Tổng số địa điểm

Số điểm phát sinh trong ngày

Tổng số lượt vào/ra

Lượt vào/ra trong ngày

Người vào/ra trong ngày (người thực hiện quét mã)

TỈNH QUẢNG NAM

810.260

414.986

51.22 %

31.656

46

1.026.207

5.862

5.652

1

Thị xã Điện Bàn

123.379

71.759

58.16 %

5.460

12

187.844

923

780

2

Thành phố Tam Kỳ

95.341

55.680

58.40 %

3.546

4

230.952

1.179

965

3

Huyện Thăng Bình

87.702

42.588

48.56 %

3.390

7

40.678

241

215

4

Huyện Núi Thành

83.052

41.604

50.09 %

3.043

-

180.919

2.028

2.168

5

Huyện Đại Lộc

67.563

38.161

56.48 %

3.470

1

162.374

127

127

6

Huyện Duy Xuyên

68.796

36.232

52.67 %

2.179

4

55.320

998

936

7

Thành phố Hội An

57.712

35.044

60.72 %

2.455

15

56.202

167

203

8

Huyện Quế Sơn

39.082

18.717

47.89 %

1.844

-

5.086

69

48

9

Huyện Phú Ninh

38.910

16.610

42.69 %

780

2

6.054

12

12

10

Huyện Tiên Phước

35.915

13.644

37.99 %

1.093

-

32.696

21

24

11

Huyện Hiệp Đức

19.321

8.592

44.47 %

584

1

8.493

27

25

12

Huyện Nông Sơn

12.435

6.392

51.40 %

858

-

10.706

4

15

13

Huyện Bắc Trà My

16.079

6.264

38.96 %

585

-

3.390

5

10

14

Huyện Phước Sơn

15.918

5.781

36.32 %

435

-

5.279

2

2

15

Huyện Nam Giang

14.851

5.616

37.82 %

371

-

7.307

28

18

16

Huyện Đông Giang

12.560

5.598

44.57 %

887

-

16.062

21

91

17

Huyện Tây Giang

9.870

3.518

35.64 %

360

-

5.497

7

11

18

Huyện Nam Trà My

11.774

3.186

27.06 %

316

-

11.348

3

2

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã chia sẻ, đồng hành cùng tỉnh Quảng Nam trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.