Thông cáo báo chí số 251 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 03/01/2022)
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 03/01/2022 .Lượt xem: 164 lượt.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 03/01/2022, như sau:

    Tải về: Thong cao bao chi cua BCD Covid-19 tinh Quang Nam _ 03.01.2022.docx

I.     TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

1. Về ca bệnh, công tác cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm

TT

Mục

Số đang được cách ly, điều trị

Số phát sinh mới trong ngày

Tích lũy

Tính từ 18/7/2021 đến nay

Tính từ 29/4/2021 đến nay

Từ đầu mùa dịch đến nay

1

Số ca bệnh

153 (1)

6.768 (2)

6.796

6.922

2

Số mẫu xét nghiệm

1.450(3)

539.224

596.738

705.672

3

Cách ly y tế tập trung

7.395 (4)

132

51.357

65.980

80.534

4

Cách ly tại cơ sở y tế

1.799 (5)

66

7.403

7.529

8.458

5

Cách ly tại nhà

9.932

1.272

81.083

126.909

193.868

6

BN F0 điều trị tại nhà (thí điểm)

14

6

14

0

14

(1)   Từ 16h00 ngày 02/01/2022 đến 16h00 ngày 03/01/2022, Quảng Nam ghi nhận 153 ca mắc mới, trong đó: 99 ca cộng đồng (Tam Kỳ 28 ca, Điện Bàn 26 ca, Hội An 12 ca, Bắc Trà My 09 ca, Đại Lộc 07 ca, Thăng Bình 05 ca, Duy Xuyên 03 ca, Núi Thành 03 ca, Phus Ninh 03 ca, Quế Sơn 02 ca, Tiên Phước 01 ca) và 54 ca đã được giám sát, cách ly từ trước, cụ thể là:

 

TT

Huyện

Ca bệnh cộng đồng
(*)

Ca bệnh đã được giám sát, cách ly
(**)

Tổng số
ca bệnh

Ghi chú

1

Tam Kỳ

28

11

39

(*) An Mỹ 06 ca, An Sơn 04 ca, An Xuân 04 ca, Hòa Hương 01 ca, Hòa Thuận 06 ca, Phước Hòa 03 ca, Tam Phú 02 ca, Tân Thạnh 02 ca.

(**) Hòa Hương 03 ca, Hòa Thuận 05 ca, Tân Thạnh 02 ca, Trường xuân 01 ca.

Trong đó có 05 ca bệnh cộng đồng liên quan đến Chợ Tam Kỳ - phường Phước Hòa – TP Tam Kỳ;

2

Điện Bàn

26

8

34

(*) Điện Hòa 06 ca, Điện Minh 06 ca,
Điện Ngọc 06 ca, Điện Phước 02 ca, Điện Phương 05 ca, Điện Thọ 01 ca.

(**) Điện Dương 01 ca, Điện Phương 06 ca, Điện Thọ 01 ca.

3

Hội An

12

5

17

(*) Cẩm Châu 02 ca, Cẩm Hà 01 ca, Cẩm Phô 02 ca, Cửa Đại 01 ca, Minh An 03 ca, Tân An 03 ca..

(**) Cẩm Châu 02 ca, Cửa Đại 01 ca, Minh An 02 ca.

4

Bắc Trà My

9

4

13

(*) Trà Đông 09 ca.

(**) TT Trà My 03 ca, Trà Giác 01 ca.

5

Thăng Bình

5

8

13

(*)  Bình Đào 01 ca, Bình Minh 04 ca.

(**) Bình An 02 ca, Bình Đào 02 ca, Bình Định Bắc 01 ca, Bình Dương 01 ca, Bình Giang 01 ca, TT Hà Lam 01 ca.

6

Đại Lộc

7

5

12

(*) Đại An 03 ca, Đại Hồng 03 ca, Đại Minh 01 ca.

(**) Đại Chánh 03 ca, Đại Hồng 01 ca, Đại Hòa 01 ca.

7

Phú Ninh

3

5

8

(*) Tam An 02 ca, Tam Phước 01 ca..

(**) Tam An, Tam Đại, Tam Dân, Tam Đàn, Tam Vinh.

8

Núi Thành

3

3

6

(*) Tam Hòa, Tam Xuân I, TT Núi Thành.

(**) Tam Hiệp 02 ca, TT Núi Thành 01 ca.

9

Duy Xuyên

3

2

5

(*) Duy Sơn 02 ca, TT Nam Phước 01 ca.

(**) Duy Hải, TT Nam Phước.

10

Quế Sơn

2

1

3

(*) Hương An 02 ca.

(**) Quế Xuân I.

11

Tiên Phước

1

1

2

(*) Tiên Thọ.

(**)Tiên Thọ.

12

Hiệp Đức

0

1

1

(**) Bình Lâm.

Tổng

99

54

153

 

 (2) 6.768 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 3.147 ca bệnh cộng đồng, 3.017 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 436 ca xâm nhập từ các tỉnh và 168 ca nhập cảnh.

(3) Trong ngày có 1.450 mẫu xét nghiệm; kết quả: 153 mẫu dương tính, 1.068 mẫu âm tính, 229 mẫu đang chờ kết quả.

 (4) Trong đó: đang cách ly tại khách sạn/cơ sở lưu trú: 5.666 người; đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung dân sự: 1.729 người.

(5) Trong đó: bệnh nhân Covid-19 đang điều trị: 1.472 người; người có yếu tố dịch tễ và có triệu chứng đang cách ly tại cơ sở y tế: 57 người.

2. Thông tin về ca bệnh tại Quảng Nam


 

TT

Thông tin chung

Các địa điểm và mốc thời gian liên quan

Tỉnh

Quận/
huyện

Xã/
phường

Địa điểm

Mốc
thời gian

01

BN1771633 – L.C.H (1971)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Trà Đông, Bắc Trà My

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Bắc Trà My

TT Trà My

Ngân hàng Agribank bắc Trà My

Ngày 24/12/2021, 27/12/2021, 31/12/2021

02

BN1771634 – L.M.L (2000)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Phương Đông, Trà Đông, Bắc Trà My

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Bắc Trà My

Trà Đông

Quán cắt tóc Hải

Từ ngày 28/12/2021 đến 31/12/2021 không nhớ rõ thời gian

Quán café Phong Lan

31/12/2021

Quán café Ken, thôn Phương Đông

Tối 31/12/2021

Xem đá gà nhà chú Sĩ

 

Sân vận động xã Trà Đông

Các ngày 27/12/2021 đến 29/12/2021

03

BN1771635 – T.N.H (2002)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Ba Hương, Trà Đông, Bắc Trà My

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Bắc Trà My

Trà Đông

Quán cắt tóc Hải

Hằng ngày

Quán nước anh Viễn

Ngày 28/12/2021, sáng 29/12/2021, sáng 30/12/2021

Quán nước anh Thông

Chiều 28/12/2021

Quán Ken

Sáng 29/12/2021

04

BN1771636 – L.C.H (2002)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Phương Đông, Trà Đông, Bắc Trà My

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Bắc Trà My

Trà Đông

Quán Ken

26/12/2021

Tạo hóa chú Khải

Khuya 30/12/2021

Nhà chú Ba Hằng

Chiều 30/12/2021

05

BN1771637 – V.T.S (2001)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Ba Hương, Trà Đông, Bắc Trà My

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Bắc Trà My

Trà Đông

Quán café anh Thông

Ngày 29/12/2021

Quán Tuấn Giang

31/12/2021

06

BN1771638 – H.T.N.M (1970)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Phương Đông, Trà Đông, Bắc Trà My

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Bắc Trà My

Trà Đông

Bán trứng ở chợ Trà Đông

Hằng ngày

Đám giỗ nhà anh Tâm, Trà Nú

28/12/2021

Đám giỗ nhà anh Sang

31/12/2021

07

BN1771639 – L.T.M.H (1998)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Phương Đông, Trà Đông, Bắc Trà My

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Bắc Trà My

Trà Đông

Quán Ken

24/12/2021

Mua thuốc tây ở chợ Trà Đông

30/12/2021

Quán chị DUng

Chiều 31/12/2021

08

BN1771640 – B.T.T.H (1985)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Phương Đông, Trà Đông, Bắc Trà My

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Bắc Trà My

Trà Đông

Đám giỗ nhà anh Sang

31/12/2021

09

BN1771641 – D.Q.H (2001)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Phương Đông, Trà Đông, Bắc Trà My

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Bắc Trà My

Trà Đông

Quán cắt tóc Hải

Hằng ngày

10

Bắc Trà My công bố 04 ca bệnh đã được cách ly: từ BN1771642 đến BN1771645

11

BN1771646 – D.T.N.T (1974)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Điện Phương, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

12

Điện Bàn công bố 08 ca bệnh đã được cách ly từ trước: BN1771647,  BN1771731,  BN1771747,  BN1771752,  BN1771753, từ  BN1771780 đến  BN1771782

13

BN1771648 – N.T.K.T (1999)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Điện Minh, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

14

BN1771649 – N.Đ.B (2001)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Điện Minh, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

15

BN1771650 – L.V.Q (1978)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Hương Sơn, Hòa Hương, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Tam Kỳ

Hòa Hương

Quán café Hà trước THCS Nguyễn Huệ

Sáng hằng ngày

Quán café 795 Phan Châu Trinh

Chiều 28/12/2021

 

Quán vịt đường Phan Châu Trinh và Huỳnh Thúc Kháng

Chiều 28/12/2021

 

Quán bia lạnh gần bùn binh đường Bạch Đằng

Chiều 26/12/2021

Tân Thạnh

Quán Tư Dế ngã 4 Hùng Vương – Trưng Nữ Vương

Sáng 01/01/2022

16

BN1771651 – N.N.N.Ý (2009)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Xóm Bùng, Điện Hòa, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Điện Bàn

Điện Hòa

Lớp 7/4 trường THCS Trần Phú

Hằng ngày

17

BN1771652 – N.T.H.A (1982)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Xóm Bùng, Điện Hòa, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

18

BN1771653 – N.K.M (2012)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Đồng Hạnh, Điện Minh, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Điện Bàn

Điện Minh

Trường tiểu học Trần Quốc Toản

Hằng ngày

19

BN1771654 – N.K.H (1978)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Đồng Hạnh, Điện Minh, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

20

BN1771655 – N.L.T.N (2011)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Điện Minh, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Làm việc tại Đà Nẵng

21

BN1771656 – V.T (1978), dịch tễ trở về từ Bình Dương

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Đại An, Tam Đại, Phú Ninh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Tam Kỳ

 

Ngã Tư Nam Ngãi Gần chợ Tam Kỳ ăn cháo gà Quán vỉa hè

Chiều 01/01/2022

Tam Ngọc

Tạp hóa gần bộ đội 270

Chiều 01/10/2022

22

BN1771657 – N.T.K (1989)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tam Phú, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

23

BN1771658 – N.L.Xít (1992)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Khối 8, An Xuân, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Đi làm tại Đà Nẵng

24

BN1771659 – P.T.Tịnh (2002)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: An Mỹ, Tam An, Phú Ninh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Tam Kỳ

Tam Thăng

Công ty P., KCN Tam Thăng

Hằng ngày

25

BN1771660 – N.T.L (1965)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: An Mỹ, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

26

BN1771661 – N.T.Phi (1991)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Quý Ngọc, Tam Phú, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Tam Kỳ

Phước Hòa

Bảo vệ chợ Tam Kỳ

Hằng ngày

27

BN1771662 – H.T.D.L (1987)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

- Nơi ở: Hòa Thuận, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 03 mũi

Làm việc tại Đà Nẵng, về nhà chỉ tiếp xúc người trong gia đình

28

BN1771663 – Đ.V.D (1955)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Mỹ Thạch Trung, Tân Thạnh, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Tiếp xúc người trong gia đình

29

BN1771664 – P.T.H (1960)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Mỹ Thạch Trung, Tân Thạnh, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Tam Kỳ

Phước Hòa

Bán nón lá tại Tam Kỳ

Trước ngày 29/12/2021

30

Phú Ninh công bố 04 ca bệnh đã được cách lu: BN1771665, BN1771676, BN1771678 và BN1771716

31

BN1771666 – T.T.T.H (1985)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: La Hòa, Điện Phước, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

32

Tam Kỳ công bố 11 ca bệnh đã được cách ly từ trước: BN1771667, BN1771668, BN1771670, BN1771671, BN1771674, BN1771675, từ BN1771766 đến BN1771769 và BN1771770

33

BN1771669 – B.T.N (1929)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: An Xuân, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Chỉ tiếp xúc người trong gia đình

34

BN1771672 – P.T.N (1972)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: An Xuân, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

35

BN1771673 – P.P.T (1970)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: An Xuân, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

36

BN1771677 – H.P.G.H (2007)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Thành Mỹ, Tam Phước, Phú Ninh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Phú Ninh

Tam Phước

Lớp 9/2 trường THCS Phan Châu Trinh

Buổi sáng các ngà từ 27/12/2021 đến 31/12/2021

37

BN1771679 – L.T.D (1993)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Bình Đông, Bình Sơn, Quảng Ngãi

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Sàng lọc dương tính tại CSYT

38

BN1771680 – H.L.B.Đ (2004)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Tam Kỳ

 

Cao đẳng KTKT Quảng Nam

Từ 26/12/2021 đến 01/01/2022

39

BN1771681 – T.C.P (1964)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Phước Hòa, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Phú Ninh

Tam Thái

KCN chợ Lò Tam Thái

Hằng ngày

40

BN1771682 – T.T.L.H (1965)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Phước Hòa, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Tam Kỳ

 

Bán tạp hóa tại nhà

Hằng ngày

41

BN1771683 – T.T.H (1935)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Phước Hòa, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Tam Kỳ

Phước Hòa

Đi chợ Tam Kỳ

Thường xuyên

42

BN1771684 – N.V.T (2001)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Đông Yên, Hòa Thuận, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đang điều tra dịch tễ

43

BN1771685 – N.T.S (1973)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: An Mỹ, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Tam Kỳ

 

Trường Thánh Gióng

Hằng ngày

An Mỹ

Chợ Sinh Viên và chợ Thương Mại

Thường xuyên

44

BN1771686 – H.T.T.T (1995)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: An Mỹ, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Tam Kỳ

 

Quầy thuốc Đức Minh đường Huỳnh Thúc Kháng

01/1/2022

45

BN1771687 – H.T.T.L (2004)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: An Mỹ, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Tam Kỳ

An Mỹ

Lớp 12/3 trường THPT Trần Cao Vân

29/12/2021

46

BN1771688 – N.T.N (1967)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Bàn Thạch, Hòa Hương, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Tam Kỳ

Phước Hòa

Bán thịt bò tại chợ tam Kỳ

2h đế 7h hằng ngày

47

BN1771689 – N.T.H (1977)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Bích Trung, Tam Xuân 1, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Núi Thành

Tam Xuân 1

Bán thịt tại thôn Tam Mỹ, gần café ZIP

Hằng ngày

48

BN1771690 – T.M.T (1983)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Hòa Thanh, Tân An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Sơn Phong

Khách sạn Anantara

12h30 ngày 31/12/2021

Cẩm Phô

Đám giỗ nhà ngoại, đường Nguyễn Thị Minh Khai

8h45 ngày 01/01/2022

49

BN1771691 – Đ.V.P (1958)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: An Thắng, Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Cẩm Nam

Quán café Papa đường Lương Như Bích

8h đến 10h hằng ngày

50

BN1771692 – N.T.H.T (2002)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: An Thái, Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Cẩm Nam

Rạp Lotte Hội An

18h 27/12/2021

Minh An

Quán cháo cô Ngọc gần trường mẫu giáo cũ

Tối 30/12/2021, sáng 31/12/2021

Quán café Củi

Sáng 31/12/2021

Quán ốp la đối diện cây Đa

Sáng 01/01/2022

51

 

Hội An công bố 05 ca bệnh đã được cách ly từ trước: BN1771693, BN1771696, BN1771732 đến BN1771734

52

BN1771694 – N.T.X (1966)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tu Lễ, Cẩm Phô, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Chợ Hội An

Trước ngày 31/12/2021

53

BN1771695 – P.T.M (1959)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Bến Trễ, Cẩm Hà, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Chợ Hội An

31/12/2021

54

BN1771697 – T.T.N (1970)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Trường  Lệ, Cẩm Châu, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Chợ Hội An

8h đến 17h các ngày từ 31/12/2021 đến 02/01/2022

Tân An

Phòng khám BS Chung chợ miếu ông Cọp

17h30 ngày 01/1/2022

55

BN1771698 – T.T.L.T (1979)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Phước Hải, Cửa Đại, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Cửa Đại

Chợ Cửa Đại

01/01/2022

56

BN1771699 – H.V.T (1964)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Tân Lập, Tân An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Chợ Hội An: quán bún Thuận

Sáng hằng ngày

Tổ VS, BQL chợ Hội An

15h đến 17h hằng ngày

57

BN1771700 – L.T.C (1947)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Xuân Thuận, Cẩm Phô, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Chợ Hội An: tạp hóa cô Hồng

Hằng ngày

58

BN1771701 – L.T.T (1967)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tân Lập, Tân An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Chợ Hội An: bán bánh kẹo

6h đến 17h30 hằng ngày

59

BN1771702 – T.T.S (1968)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Tân Lập, Tân An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Chợ Hội An: bán bánh kẹo

Hằng ngày

Tổng kết công đoàn Đội Yến

8h ngày 30/12/2021

Tân An

Quán dê Động Quán

11h ngày 30/12/2021

60

BN1771703 – V.T.H (1972)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Trường Lệ, Cẩm Châu, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Cẩm Phô –

Minh An

Đi bỏ đá cho những người bán tôm, cá ở chợ: Chợ công chánh, chợ Hội An, Chợ Viên Giác

4h đến 10h từ ngày 31/12/2021 đến 02/01/2022

61

BN1771704 – N.Q.P (1980), liên quan công ty Hòa Phát – Quảng Ngãi

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Đông Thạnh, Tam Hòa, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Núi Thành

Tam Anh Nam

Chợ Tam Anh Nam: mua thức ăn

Chiều 30/12/2021, sáng 01/01/2022

62

BN1771705 – N.V.V (1973)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Khối 1, TT Núi Thành, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Cách  ly tại nhà từ ngày 29/12/2021

63

BN1771705 – N.V.D (1989)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Vĩnh Đại, Tam Hiệp, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Cách  ly tại nhà từ ngày 31/12/2021

64

BN1771706 – L.T.T (1992)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Trà Kiệu Tây, Duy Sơn, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Duy Xuyên

Duy Trung

Công ty may H.T

Hằng ngày

65

BN1771707 – N.V.L (1991)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Trà Kiệu Tây, Duy Sơn, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đi làm ở Đà Nẵng rồi về nhà, tiếp xúc người trong gia đình

66

Đại Lộc công bố 05 ca bệnh đã được cách ly: BN1771709, từ BN1771760 đến BN1771763

67

BN1771710 – T.T.C (1960), là F1 của BN1756746 (công bố ngày 02/01/2021)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Đông Phước, Đại Hồng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Hằng ngày đi làm rẫy, chỉ tiếp xúc người trong gia đình

68

BN1771711 – T.N.D (1987), là F1 của BN1756746 (công bố ngày 02/01/2021)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Ngọc Kinh Đông, Đại Hồng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Hằng ngày đi làm tại Đà Nẵng rồi về nhà

69

BN1771712 – T.M.K (2012), là F1 của BN1756746 (công bố ngày 02/01/2021)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Ngọc Kinh Đông, Đại Hồng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19:

Quảng Nam

Đại Lộc

Đại Hồng

Lớp 4G trường TH Đại Hồng

Trước ngày 01/01/2022

70

BN1771713 – Đ.T.B (1963)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Phú Hòa, Đại An, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Đại Lộc

Đại An

Chợ Quảng Huế: bán rau (thường bán cho cô Thương)

3h hằng ngày

Mua thức ăn chị Nga cùng xóm

Hằng ngày

71

BN1771714 – T.C (1964)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Phú Hòa, Đại An, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Đại Lộc

Đại An

Đi làm tại nhà anh V.X., Phú Hòa

Từ ngày 26/12/2021 đến 28/12/2021

72

BN1771715 – V.T.T.T (1986)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Phú Phước, Đại An, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Đại Lộc

Đại An

Bán trái cây, rau củ tại ngã 4 thôn Phú Phước

Hằng ngày

Chợ Quảng Huế: mua thức ăn

Hằng ngày

73

BN1771717 – N.T.P (1971), là F1 của BN1756755 (công bố ngày 02/01/2022)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Gia Huệ, Đại Minh, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Đại Lộc

Đại Minh

Đi chơi quanh xóm

Chiều 31/12/2021

74

Thăng Bình công bố 08 ca bệnh đã được cách ly từ trước: từ BN1771718 đến BN1771721, BN1771726, từ BN1771728 đến BN1771730

75

BN1771722 – C.T.B.P (1989)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Trà Đóa 2, Bình Đào, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

76

BN1771723 – H.V.T (1983)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Bình Tịnh, Bình Minh, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

77

BN1771724 – N.T.T (1955), là F1 của BN1771723

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Bình Tịnh, Bình Minh, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

78

BN1771725 – N.T.K.N (2001), là F1 của  BN1771723

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Bình Tịnh, Bình Minh, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

79

BN1771727 – N.T.B (2004), là F1 của  BN1771723

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Bình Tịnh, Bình Minh, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Đang điều tra dịch tễ

80

BN1771735 – N.T.T.T (1997)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Thôn 2, Tiên Thọ, Tiên Phước

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Tiên Phước

Tiên Thọ

Quán gội đầu chị Cơ

29/12/2021

81

BN1771736 – N.T.H (1931)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Khối 4, An Sơn, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Già yếu, chỉ tiếp xúc người trong gia đình

82

BN1771737 – N.T.N (1957)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Hòa Thuận, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

83

BN1771738 – P.T.D.Q (2010)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Hòa Thuận, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Đang điều tra dịch tễ

84

BN1771739 – P.T.K.O (1984)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Hòa Thuận, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

85

BN1771740 – N.T.T (1971)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Xuyên Tây 3, Nam Phước, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

86

BN1771741 – B.T.N (1963)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Hạ Nông Đông, Điện Phước, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

87

BN1771742 – T.T.M.L (1994)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Điện Minh, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

88

BN1771743 – N.Đ.T (1983)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Điện Hòa, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

89

BN1771744 – N.N.K.X (2011)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Điện Hòa, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Đang điều tra dịch tễ

90

BN1771745 – N.P.Đ (2015)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Điện Hòa, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Chỉ tiếp xúc người trong gia đình

91

BN1771746 – M.P.T (1984)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Điện Thọ, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

92

BN1771748 – C.T.M.T (1993)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Điện Ngọc, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

93

BN1771749 – B.T.C (1981)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Điện Ngọc, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

94

BN1771750 – N.T.B (1957)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Điện Phương, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

95

BN1771751 – D.T.H (1990)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Điện Phương, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

96

BN1771754 – N.T.B.C (1991)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: An Hòa, Hòa Thuận, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Phú Ninh

Tam Đàn

Công ty V.A

Hằng ngày

Tam Kỳ

Phước Hòa

Chợ Tam Kỳ

01/01/2022

97

BN1771755 – N.H.T (1983)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: An Thọ, Tam An, Phú Ninh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Phú Ninh

Tam An

Sửa xe tại nhà

Hằng ngày

98

BN1771756 – N.T.T (1967)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: An Mỹ, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Tam Kỳ

Phước Hòa

Buôn bán tại chợ Tam Kỳ

2h đến 9h ằng ngày

99

BN1771757 – N.T.K.L (1973)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Khối 4, An Sơn, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Tam Kỳ

 

Chợ Thương mại và chợ Tam Kỳ

Thường xuyên

100

BN1771758 – N.T.N.H (2007)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Khối phố 4, An Sơn, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Tam Kỳ

An Xuân

Phòng thi số 3, Trường THCS Lý Tự Trọng

29/12/2021

Học thêm nhà cô Huynh

29/12/2021

101

BN1771759 – N.C.H (1964)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Khối 4, An Sơn, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 03 mũi

Đang điều tra dịch tễ

102

BN1771764 – N.T.T (1955)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Dưỡng Mông, Quế Xuân 1, Quế Sơn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đã cách ly

103

BN1771765 – N.K.Đ (2017)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Thôn 2, Tiên Thọ, Tiên Phước

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Chỉ tiếp xúc người trong gia đình

104

Duy Xuyên công bố 02 ca bệnh đã được cách  ly: BN1771771 và BN1771772

105

BN1771773 – N.V.T (2003)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Bình Lâm, Hiệp Đức

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

106

BN1771774 – N.Đ.P (2018)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Xóm Bùng, Điện Hòa, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: Chưa tiêm

Chỉ tiếp xúc người trong gia đình

107

BN1771775 – L.T.K.N (1999)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Triêm Trung 2, Điện Phương, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

108

BN1771776 – N.T (1989)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Triêm Trung 2, Điện Phương, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

109

BN1771777 đến BN1771779

- Địa chỉ: Ngọc Vinh, Điện Ngọc, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

110

BN1771783 – P.T.T (1975)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tổ 5, Hương An, Quế Sơn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 03 mũi

Ở nhà nội trợ, tiếp xúc người trong gia đình

111

BN1771784 – P.N.H (1969)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Tổ 5, Hương An, Quế Sơn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Làm nông, tiếp xúc người trong gia đình

112

BN1771785 – Đ.N.B (1985)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Viêm Đông, Điện Ngọc, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

 

Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH CỦA TỈNH 

1.    Công tác triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19

- Vắc xin nhận được/vắc xin phân bổ theo Quyết định: 2.569.250 liều/2.569.250 liều QĐ, đạt 100%. Số vắc xin thực tế đã tiêm: 1.966.477 mũi tiêm, đạt tỷ lệ 76,5 % so với vắc xin đã nhận, với kết quả đạt được như sau:

Nhóm

Số đối tượng

Số mũi tiêm trong ngày

Tích luỹ đã tiêm 1 mũi

Tỷ lệ (%)

Tích luỹ đã tiêm đủ mũi cơ bản*

Tỷ lệ

(%)

Tích luỹ tiêm mũi nhắc lại

Tỷ lệ (%)

Từ 18 tuổi trở lên

1.095.712

1.014

1.085.814

99,1%

951.772

86,9%

1.075

-

Từ 12 - 17 tuổi

136.775

216

117.961

86,2%

-

-

-

-

* 2 mũi đối với vắc xin Astrazeneca, Pfizer, Moderna, Verocell và 3 mũi đối với vắc xin Abdala

          - Người từ 18 tuổi trở lên chưa được tiêm bất kỳ mũi vắc xin phòng Covid-19 nào có thể đăng ký tiêm chủng bằng cách truy cập vào đường dẫn: https://bit.ly/dangkytiemcovidQNam hoặc quét mã QR code dưới đây:


2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 7338/UBND-KGVX ngày 18/10/2021 về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn triển khai tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid; thực hiện khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa thông qua ứng dụng này. Thống kê tình hình triển khai PC-Covid trên địa bàn tỉnh, tính đến 17h00, ngày 03/01/2022:

* Thông tin tóm tắt

- Tổng số Số smartphone trên địa bàn tỉnh:  810.260

- Số lược cài đặt, sử dụng PC-Covid toàn tỉnh: 414.986

* Top 3 địa phương có số liệu cài đặt, sử dụng PC-Covid cao nhất  

+ Hội An (Tỷ lệ cài PC-Covid: 60,72%)

+ Tam Kỳ (Tỷ lệ cài PC-Covid: 58,40%)

+ Điện Bàn (Tỷ lệ cài PC-Covid: 58,16%)

 - Top 3 địa phương có số liệu cài đặt, sử dụng PC-Covid thấp nhất  

+ Nam Trà My (Tỷ lệ cài PC-Covid: 27,06%)

+ Tây Giang (Tỷ lệ cài PC-Covid: 35,64%)

+ Phước Sơn (Tỷ lệ cài PC-Covid: 36,32%)

* Chi tiết số liệu thống kê cài đặt và sử dụng PC- Covid trên toàn tỉnh

TT

Quận/Huyện

Số Smart Phone

Số lượt cài PC-Covid

Tỉ lệ cài PC-Covid

Tổng số địa điểm

Số điểm phát sinh trong ngày

Tổng số lượt vào/ra

Lượt vào/ra trong ngày

Người vào/ra trong ngày (người thực hiện quét mã)

TỈNH QUẢNG NAM

810.260

414.986

51.22 %

31.619

37

1.021.114

5.093

3.254

1

Thị xã Điện Bàn

123.379

71.759

58.16 %

5.453

7

187.667

177

151

2

Thành phố Tam Kỳ

95.341

55.680

58.40 %

3.544

2

230.561

391

340

3

Huyện Thăng Bình

87.702

42.588

48.56 %

3.390

-

39.998

680

445

4

Huyện Núi Thành

83.052

41.604

50.09 %

3.039

4

177.756

3.163

1.670

5

Huyện Đại Lộc

67.563

38.161

56.48 %

3.469

1

162.323

51

55

6

Huyện Duy Xuyên

68.796

36.232

52.67 %

2.177

2

55.211

109

144

7

Thành phố Hội An

57.712

35.044

60.72 %

2.441

14

55.863

339

317

8

Huyện Quế Sơn

39.082

18.717

47.89 %

1.842

2

4.985

101

60

9

Huyện Phú Ninh

38.910

16.610

42.69 %

779

1

6.052

2

3

10

Huyện Tiên Phước

35.915

13.644

37.99 %

1.093

-

32.686

10

7

11

Huyện Hiệp Đức

19.321

8.592

44.47 %

584

-

8.471

22

19

12

Huyện Nông Sơn

12.435

6.392

51.40 %

857

1

10.701

5

7

13

Huyện Bắc Trà My

16.079

6.264

38.96 %

584

1

3.378

12

10

14

Huyện Phước Sơn

15.918

5.781

36.32 %

433

2

5.274

5

2

15

Huyện Nam Giang

14.851

5.616

37.82 %

371

-

7.297

10

8

16

Huyện Đông Giang

12.560

5.598

44.57 %

887

-

16.049

13

14

17

Huyện Tây Giang

9.870

3.518

35.64 %

360

-

5.494

3

2

18

Huyện Nam Trà My

11.774

3.186

27.06 %

316

0

11348

0

0

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã chia sẻ, đồng hành cùng tỉnh Quảng Nam trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.