Nội dung chi tiết

Thông cáo báo chí số 249 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 01/01/2022)
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 02/01/2022 .Lượt xem: 150 lượt. [In bài]
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 01/01/2022, như sau:

    Tải về: Thong cao bao chi cua BCD Covid-19 tinh Quang Nam _ 01.01.2022.docx

I.     TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

1. Về ca bệnh, công tác cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm

TT

Mục

Số đang được cách ly, điều trị

Số phát sinh mới trong ngày

Tích lũy

Tính từ 18/7/2021 đến nay

Tính từ 29/4/2021 đến nay

Từ đầu mùa dịch đến nay

1

Số ca bệnh

181 (1)

6.488 (2)

6.516

6.642

2

Số mẫu xét nghiệm

1.582(3)

536.382

593.896

702.830

3

Cách ly y tế tập trung

7.236 (4)

29

51.224

65.847

80.401

4

Cách ly tại cơ sở y tế

1.769 (5)

192

7.182

7.302

8.237

5

Cách ly tại nhà

10.632

191

79.921

125.747

192.706

6

BN F0 điều trị tại nhà (thí điểm)

5

5

5

0

5

(1)   Từ 16h00 ngày 31/12/2021 đến 16h00 ngày 01/01/2022, Quảng Nam ghi nhận 181 ca mắc mới, trong đó: 121 ca cộng đồng (Hội An 39 ca, Điện Bàn 23 ca, Tam Kỳ 18 ca, Duy Xuyên 14 ca, Thăng Bình 06 ca, Đại Lộc 05 ca, Bắc Trà My 04 ca, Phú Ninh 03 ca, Núi Thành 03 ca, Nông Sơn 02 ca, Hiệp Đức 02 ca, Quế Sơn 01 ca, Tiên Phước 01 ca) và 60 ca đã được giám sát, cách ly từ trước, cụ thể là:

TT

Huyện

Ca bệnh cộng đồng
(*)

Ca bệnh đã được giám sát, cách ly
(**)

Tổng số
ca bệnh

Ghi chú

1

Hội An

39

7

46

(*) Cẩm An 01 ca, Cẩm Châu 07 ca, Cẩm Hà 04 ca, Cẩm Nam 05 ca, Cẩm Phô 07 ca, Cửa Đại 01 ca,  Minh An 05 ca, Sơn Phong 03 ca, Tân An 02 ca, Thanh Hà 04 ca.

(**) Cẩm An 0 1ca, Cẩm Hà 01 ca, Minh An 05 ca.

2

Điện Bàn

23

6

29

(*) Điện Dương 01 ca, Điện Hòa 02 ca, Điện Hồng 01 ca, Điện Minh 02 ca,
Điện Nam Bắc 01 ca, Điện Nam Trung 02 ca, Điện Phước 01 ca, Điện Phương 07 ca, Điện Quang 01 ca, Vĩnh Điện 05 ca.

(**) Điện Nam Đông 01 ca, Điện Ngọc 03 ca, ĐIện Phương 02 ca.

3

Tam Kỳ

18

9

27

(*) An Sơn 01 ca, An Xuân 07 ca, Hòa Hương 01 ca, Phước Hòa 03 ca, Tam Thăng 02 ca, Tân Thạnh 02 ca, Trường Xuân 02 ca.

(**) An Mỹ 06 ca, An Xuân 02 ca, Trường xuân 01 ca.

4

Duy Xuyên

14

8

22

(*)Duy Hòa 01 ca, Duy Phú 01 ca, Duy Phước 01 ca, Duy Sơn 02 ca, Duy Tân 01 ca, Duy Thu 01 ca, Duy Trinh 04 ca, Duy Trung 01 ca, TT Nam Phước 02 ca.

(**) Duy Châu 04 ca, Duy Hòa 01 ca, Duy Sơn 02 ca, TT Nam Phước 01 ca.

Trong đó có 03 ca bệnh cộng đồng liên quan đến Công ty Sedo Vinako -
Duy Xuyên.

5

Đại Lộc

5

9

14

(*) Đại An 01 ca, Đại Đồng 03 ca, Đại Lãnh 01 ca.

(**) Ái Nghĩa 01 ca, Đại Chánh 02 ca, Đại Đồng 01 ca, Đại Hiệp 03 ca, Đại Hòa 01 ca, Đại Lãnh 01 ca.

6

Núi Thành

3

11

14

(*) Tam Nghĩa 01 ca, TT Núi Thành 02 ca.

(**) Tam Giang 01 ca, Tam Hiệp 07 ca, Tam Quang 01 ca, Tam Xuân I 01 ca, TT Núi Thành 01 ca.

7

Thăng Bình

6

1

7

(*)  Bình Định Bắc 01 ca, Bình Quế 02 ca, Bình Quý 01, TT Hà Lam 02 ca.

(**)TT Hà Lam.

Trong đó có 02 ca bệnh cộng đồng liên quan đến Công ty VAST APPAREL - Tam Đàn - Phú Ninh.

8

Phú Ninh

3

3

6

(*) Tam Lộc, Tam Thành, Tam Vinh.

(**) Tam An, Tam Phước, Tam Thành.

Trong đó có 02 ca bệnh cộng đồng liên quan đến Công ty VAST APPAREL - Tam Đàn - Phú Ninh.

9

Hiệp Đức

2

3

5

(*) Bình Lâm, Hiệp Thuận.

(**) TT Tân Bình 03 ca.

10

Bắc Trà My

4

0

4

(*) TT Trà My 04 ca.

11

Nông Sơn

2

1

3

(*) Quế Trung 02 ca.

(**) Quế Lộc.

12

Quế Sơn

1

2

3

(*)  Hương An.

(**) Đông Phú, Quế Phú.

13

Tiên Phước

1

0

1

(*) Tiên Phong.

Ca bệnh cộng đồng liên quan đến Công ty VAST APPAREL - Tam Đàn - Phú Ninh.

Tổng

121

60

181

 (2) 6.488 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 2.962 ca bệnh cộng đồng, 2.927 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 431 ca xâm nhập từ các tỉnh và 168 ca nhập cảnh.

(3) Trong ngày có 1.582 mẫu xét nghiệm; kết quả: 181 mẫu dương tính, 1.255 mẫu âm tính, 146 mẫu đang chờ kết quả.

 (4) Trong đó: đang cách ly tại khách sạn/cơ sở lưu trú: 5.666 người; đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung dân sự: 1.570 người.

(5) Trong đó: bệnh nhân Covid-19 đang điều trị: 1.712 người; người có yếu tố dịch tễ và có triệu chứng đang cách ly tại cơ sở y tế: 57 người.

2. Thông tin về ca bệnh tại Quảng Nam


TT

Thông tin chung

Các địa điểm và mốc thời gian liên quan

Tỉnh

Quận/
huyện

Xã/
phường

Địa điểm

Mốc
thời gian

01

BN1738511 – Đ.Q.M (2016)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: An Xuân, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đang điều tra dịch tễ

02

BN1738512 – L.T.T (1974)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Hòa Hương, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

03

Tam Kỳ công bố 09 ca bệnh đã được giám sát, cách ly: BN1738513, BN1738521, BN1738572, BN1738667, từ BN1738687 đến BN1738691

04

BN1738514 – N.T.P.T (2008)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Phước Hòa, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Đang điều tra dịch tễ

05

BN1738515 – N.C.D (2006)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Phước Hòa, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Đang điều tra dịch tễ

06

Hiệp Đức công bố 03 ca bệnh đã được cách ly: từ BN1738516 đến BN1738518

07

BN1738519 – N.T.N.P (1993)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Nam Phước, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

08

Núi Thành công bố 11 ca bệnh đã được cách ly và sàng lọc dương tính: BN1738520, BN1738522, BN1738533, BN1738571, từ BN1738586 đến BN1738592

09

BN1738523 – N.T.K (1984)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Phú Văn, Tam Thành, Phú Ninh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Phú Ninh

Tam Đàn

Công ty V.A

Hằng ngày

10

BN1738524 – P.N.Đ (1984)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Thăng Tân, Tam Thăng, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

11

BN1738525 – H.T.H (1992)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Thăng Tân, Tam Thăng, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

12

BN1738526 – D.V.Đ.T (1987)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Quý Phước, Bình Quý, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

13

BN1738527 – N.T.T.T (1989)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Bình Quế, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

14

BN1738528 – P.Đ.A (1963)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

15

BN1738529 – P.T.H.D (2000)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tam Lộc, Phú Ninh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

16

BN1738530 – B.T.T (1980)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

17

BN1738531 – L.T.T.N (1975)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Trường Xuân, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

18

BN1738532 – L.H.Q.G (2012)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Phước Hòa, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đang điều tra dịch tễ

19

Phú Ninh công bố 03 ca bệnh đã được cách ly: BN1738534, BN1738593 và BN1738594

20

BN1738535 – L.T.C.V (1976)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Cẩm Nam, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Chợ Hội An

Hằng ngày

21

BN1738536 – N.T.N (1959)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Cẩm Nam, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Chợ Hội An

Hằng ngày

22

BN1738537 – H.T.H (1967)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Cẩm Nam, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Chợ Hội An

Hằng ngày

23

BN1738538 – N.T.T(1958)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Cẩm Nam, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Chợ Hội An

Hằng ngày

24

BN1738539 – Đ.B  (1975)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Cẩm Nam, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Chỉ tiếp xúc người trong gia đình

25

BN1738540 – N.T.L (1969)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Cẩm Hà, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Chợ Hội An

Hằng ngày

26

Hội An công bố 07 ca bệnh đã được cách ly và trong khu phong tỏa: BN1738541, BN1738550, BN1738556, BN1738557, BN1738626, BN1738627, BN1738632

27

BN1738542 – L.T.T (1966)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Cẩm Hà, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Chợ Hội An

29/12/2021, 30/12/2021

28

BN1738543 – L.Q.T.A (2019)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Cẩm Hà, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Chỉ tiếp xúc người trong gia đình

29

BN1738544 – P.T.K.O (1983)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Cẩm Hà, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Cẩm Phô

Bánh mì cô Hòa, Thái Phiên

Ngày 29/12/2021

Thanh Hà

Quán café COCO

Ngày 30/12/2021

Cẩm Phô

Bún bò CF ngẫm Thái Phiên

Ngày 31/12/2021

30

BN1738545 – N.V.D (1980)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Cẩm Châu, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Chợ Hội An

Hằng ngày

31

BN1738546 – N.T.K.M (1979)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Cẩm Châu, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Bán tôm chợ Hội An

Hằng ngày

32

BN1738547 – N.T.E (1957)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Cẩm Châu, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Bán rau tại chợ Hội An, gần hàng cá

6h đến 18h hằng ngày

33

BN1738548 – H.T.A (1964)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Cẩm Châu, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Hằng ngày, nua rau củ tại chợ đầu mối Nam phước,

về bán chợ Hội An

34

BN1738549 – N.H.Q (2013)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Cẩm Châu, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Hội An

Sơn Phong

Trường TH Sơn Phong

Hằng ngày

Quán cơm tấm ngã 4 trường Kim Đồng

Sáng 30/12/2021

35

BN1738551 – N.T.X (1978)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Cẩm An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Bán rau hành chợ Hội An

Hằng ngày

36

BN1738552 – V.T.M (1987)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Sơn Phong, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Hàng trứng chợ Hội An

5h hằng ngày

37

BN1738553 – L.T.H (1970)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Sơn Phong, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Thanh Hà

Chợ cá Thanh Hà

3h30 đến 5h30 từ ngày 27/12/2021 đến 31/12/2021

Minh An

Khu bán cá chợ Hội An

5h30 đến 11h từ ngày 27/12/2021 đến 31/12/2021

Cẩm Châu

Quán café Phúc Thọ

15h30 đến 17h ngày 30/12/2021

38

BN1738554 – N.T.P (1970)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tân An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Đến chợ Thanh Hà lấy cá về bán tại chợ Hội An

Hằng ngày

Minh An

Quán cơm chị Liên, gần chợ cá

8h ngày 30/12/2021

Cẩm Châu

Đám giỗ nhà N.V.L, Trường Lệ

11h ngày 30/12/2021

39

BN1738555 – Đ.T.Á (1970)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Cẩm Phô, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Bán rau củ chợ Hội An

Hằng ngày

40

BN1738557 – L.C.N (2000)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Quán trà sữa ngã 4 Trần Hưng Đạo

21h30 ngày 29/12/2021

41

BN1738558 – Đ.T.B (1973)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ:Thanh Hà, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Bán hàng rong khu vực chùa Cầu

8h đến 21h hằng ngày

42

BN1738560 – T.Q.T (1994)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ:Thanh Hà, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Quán café Hà, An Bàng

7h đến 9h các ngày 27/12/2021, 28/12/2021

43

BN1738561 – P.T.V (1972)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ:Thanh Hà, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Chợ Hội An: bán cá

4h đến 12h hằng ngày

44

BN1738562 – Đ.T.L (1965)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Thanh Hà, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Chợ Hội An: khu bán cá

4h đến 10h từ ngày 27/12/2021 đến 31/12/2021

45

BN1738563 – N.T.N.H (1994)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Điện Dương, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

46

BN1738564 – L.T.A (1979)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Điện Minh, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

47

BN1738565 – T.A.V (1997)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Xuân Hòa, Cẩm Phô, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

TT anh ngữ ILA

Hằng ngày

48

BN1738566 – T.T.A (1985)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Cửa Đại, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Chợ Hội An: bán cá

Ngày 29/12/2021, 30/12/2021

49

BN1738567 – B.T.V.T (1995)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tam Vinh, Phú Ninh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Phú Ninh

Tam Đàn

Công ty V.A

Hằng ngày

50

BN1738568 – B.T.M (1987)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Bình Quế, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Phú Ninh

Tam Đàn

Công ty V.A

Hằng ngày

51

BN1738569 – V.H.N.U (2013)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Sơn Phô 1, Cẩm Châu, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Hội An

Cẩm Châu

Học trường TH Lý Tự Trọng

Hằng ngày

TT Anh Ngũa ILA

Các chiều 27/12/2021 đến 29/12/2021

Quán súp Lan

Sáng 29/12/2021

Nhà cô Phượng

15h đến 17h ngày 29/12/2021

52

BN1738570 – T.T.L (1972)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Hậu Xá, Thanh Hà, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Chợ Hội An: bán cá

4h đến 12h hằng ngày

53

BN1738573 – P.T.T.D (1985)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Hương Quế Đông, Quế Phú, Quế Sơn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đã cách ly

54

BN1738574 – T.V.T (1962)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Trung Thượng, Quế Trung, Nông Sơn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Nông Sơn

Quế Trung

Kinh doanh nhà nghỉ tại nhà

Hằng ngày

55

BN1738575 – V.T.C (1963)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Trung Thượng, Quế Trung, Nông Sơn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Nông Sơn

Quế Trung

Chợ Cà Tang, thôn Trung Thượng

6h hằng ngày

56

BN1738576 – N.T.G (1986)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: An Phố, Bình Lâm, Hiệp Đức

- Tạm trú: Đà Nẵng

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hiệp Đức

Chợ Việt An

Ngày 30/12/2021

57

BN1738577 – L.V.P (1983)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tân Thuận, Hiệp Thuận, Hiệp Đức

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hiệp Đức

Tân Bình

Quán café 99

6h30 các ngày 27/12/2021 đến 29/12/2021

Quế Lưu

UBND xã Quế Lưu

9h30 đến 10h30 ngày 29/12/2021

Phước Gia

Cuộc họp tại nhà sinh hoạt văn hóa thôn Hạ Sơn

Ngày 30/12/2021

58

BN1738578 – H.T.L.H (1984)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Chỉ tiếp xúc người trong gia đình

59

BN1738579 – T.H.T (1984), liên quan công ty Hòa Phát – Quảng Ngãi

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Hằng ngày đi làm tại Quảng Ngãi rồi về nhà

60

BN1738580 – M.T.H.M (1982)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Sàng lọc dương tính tại CSYT

61

BN1738581 – H.T.B (1967)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Sàng lọc dương tính tại CSYT

62

BN1738582 – N.N.H (1999)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: An Mỹ, Cẩm Châu, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Cẩm Phô

Dạy học tại trung tâm ILA

Hằng ngày

63

BN1738583 – V.P.A.K (2000)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Xuân Thuận, Cẩm Phô, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Cẩm Phô

Dạy học tại TT ILA

Hằng ngày

Quán bánh kẹp bà Xí

21h ngày 27/12/2021

Tân An

Mỳ gà trước cổng trường Điện

21h ngày 28/12/2021

Ún nước ngã 4 Tòa Án

20h ngày 29/12/2021

Quán bún huế đường Phạm Hồng Thái

9h ngày 29/12/2021

64

BN1738584 – N.V.P (1970)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: TDP Hương An, Hương An, Quế Sơn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Quế Sơn

Hương An

Quán cơm cuối đuôi chợ Hương An

Hằng ngày

65

BN1738595 – T.T.P (1975)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Bình Trị, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

66

BN1738596 – V.T.T (1974)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Điện Nam Trung, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

67

BN1738597 – D.N.K (2020)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Điện Phương, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Chỉ tiếp xúc người trong gia đình

68

BN1738598 – L.C.M.K (2019)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Điện Phương, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Chỉ tiếp xúc người trong gia đình

69

BN1738599 – N.L.C (2001)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Điện Minh, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

70

BN1738600 – Đ.H.X (1992)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Điện Nam Trung, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

71

05 ca bệnh: từ BN1738601 đến BN1738605

- Địa chỉ: Điện Phương, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

72

BN1738606 – N.C (1981)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Điện Hồng, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

73

BN1738607 – T.T.T (2004)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Điện Hòa, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19:

Đang điều tra dịch tễ

74

BN1738608 – N.V.H (1993)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Điện Quang, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

75

BN1738609 – N.V.T (1967)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Điện Phước, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

76

Điện Bàn công bố 04 ca bệnh đã được cách ly: BN1738610, BN1738668, BN1738681 và BN1738682

77

BN1738611 – T.T.Y (1971)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Vĩnh Điện, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

78

BN1738612 – N.H.M (2011)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Hà Lam, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đang điều tra dịch tễ

79

BN1738613 – N.P.C (1985)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Hà Lam, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

80

BN1738614 – C.T.H (1927)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Hà Lam, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch  tễ

81

BN1738615 – N.T.T (1980)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Bình Định Bắc, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch  tễ

82

BN1738616 – N.Đ.S (1989)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Duy Sơn, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch  tễ

83

BN1738617 – N.T.H.G (2015)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Duy Sơn, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đang điều tra dịch  tễ

84

Duy Xuyên công bố 08 ca bệnh đã được cách ly: BN1738618, BN1738624, từ BN1738674 đến BN1738677, BN1738680 và BN1738685

85

BN1738619 – N.T.T.T (1993)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Duy Trinh, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch  tễ

86

BN1738620 – P.P.H (1991)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Duy Trinh, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch  tễ

87

BN1738621 – V.T.H (1987)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Duy Trinh, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch  tễ

88

BN1738622 – H.T.T.N (1985)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Duy Phú, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch  tễ

89

BN1738623 – N.T.K.N (1989)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Duy Phú, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch  tễ

90

BN1738625 – N.T.M.N (1993)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Duy Trung, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch  tễ

91

BN1738628 – L.V.K (1970)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Quán café Bi

26/12/2021

92

BN1738629 – P.V.T (1987)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch  tễ

93

BN1738630 – N.Đ.N.Q (2010)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Đang điều tra dịch  tễ

94

BN1738631 – T.Q.D (1977)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Quán café Bi

Thỉnh thoảng

95

BN1738633 – T.Đ.T (2003)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Hội An

Sơn Phong

Phòng thị số 11, trường THPT Trần Quý Cáp

Ngày 27/12/2021, 29/12/2021

Tân An

Sân bóng trường Điện

17h ngày 29/12/2021

Sân bóng đá Bá Nhật

Ngày 30/12/2021

96

BN1738634 – N.N.M (1957)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Cẩm Phô, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Chợ Hội An

Hằng ngày

Giữ xe quán trà sữa Zeze

Tối hằng ngày

97

BN1738635 – H.T.T (1954)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Cẩm Phô, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Chỉ ở nhà, tiếp xúc người trong gia đình

98

BN1738636 – N.T.H (1990)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Cẩm Phô, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Tân An

Chợ Tân An

Ngày 28/12/2021, 30/12/2021

99

Đại Lộc công bố 10 ca bệnh đã được cách ly: BN1738637, BN1738640, từ BN1738643 đến BN1738650

100

BN1738638 – N.T.T.T (1990)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Lam Phụng, Đại Lãnh, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

101

BN1738639 – T.T.T (2021)

- Giới tính: nâm

- Địa chỉ: Lam Phụng, Đại Lãnh, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Chỉ tiếp xúc người trong gia đình

102

BN1738641 – N.T.C (1967)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Đại An, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

103

BN1738642 – L.T.T.N (1995)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Hà Tân, Đại Lãnh, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Chỉ tiếp xúc người trong gia đình

104

BN1738651 – M.N.T (2004)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: TT Trà My, Bắc Trà My

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Bắc Trà My

TT Trà My

Quán café Đậu

10h ngày 29/12/2021

Quán café Thanh Tiễn

6h30 ngày 30/12/2021

105

BN1738652 – T.T.B (1995)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: TT Trà My, Bắc Trà My

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Bắc Trà My

TT Trà My

Làm nghề sửa xe máy

Hằng ngày

Chợ Bắc Trà My: bên trong chợ lồng mua giày

16h đến 17h ngày 25/12/2021

Quán café Simpa

7h30 đến 8h30 ngày 26/12/2021

Ngân hàng Agribank chi nhánh BTM

14h đến 16h ngày 27/12/2021

Quán bún Nguyệt, tổ Đồng Bàu

8h đến 9h ngày 29/12/2021

106

BN1738653 – N.H.H (2005)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Đồng Bàu, TT Trà My, Bắc Trà My

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Bắc Trà My

TT Trà My

Quán café No.1

19h đến 21h30 ngày 26/12/2021

Sửa xe máy tại tổ Trung Thị

Hằng ngày

107

BN1738654 – H.N.C (1991)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: TT Trà My, Bắc Trà My

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Bắc Trà My

TT Trà My

Quán ăn sáng đối diện nhà văn hóa Trà My

Sáng 29/12/2021

Cháo vịt dưới bến xe mới

Chiều 29/12/2021

Quán Thọ giò bò

Sáng 30/12/2021

Tam Kỳ

Quán ăn Vy, đường Tôn Đức Thắng

Ngày 28/12/2021

108

BN1738655 – P.T.T.Trang (1998)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: An Xuân, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

109

BN1738656 – P.T.T.Tịnh (1987)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tiên Phong, Tiên Phước

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Tiên Phước

Tiên Phong

Quán chị Phượng bán bánh ướt gần trường cấp 2, quán chị Út Thêm

Ngày 31/12/2021

Phú Ninh

Tam Đàn

Công ty may V.A

Hằng ngày

110

05 ca bệnh: từ BN1738657 đến BN1738661

- Địa chỉ: An Xuân, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

111

BN1738662 –N.T.P.T (2007)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: An Sơn, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đang điều tra dịch tễ

112

BN1738663 – Đ.V.Đ (1972)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Lãnh Thượng 1, Đông Phú, Quế Sơn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đã cách ly

113

BN1738664 – T.T.B (1972)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Phú Đa 1, Duy Thu, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

114

BN1738665 – L.T.L (1996)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Lang Châu Bắc, Duy Phước, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

115

BN1738669 – N.T.T (1994)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Quang Phường, Điện Hòa, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

116

BN1738670 – T.V.T.T (2000)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Khối 5, Vĩnh Điện, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

117

BN1738671 – T.K.D (2014)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Khối 5, Vĩnh Điện, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đang điều tra dịch tễ

118

BN1738672 – N.T.C (1972)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Khối 5, Vĩnh Điện, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

119

BN1738673 – N.T.D (1993)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Khối 5, Vĩnh Điện, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

120

BN1738678 – T.G.H (2010)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: A Đông, Duy Hòa, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Đang điều tra dịch tễ

121

BN1738679 – N.M.D (1993)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Phước Xuyên, Nam Phước, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

122

BN1738683 – N.T (1970)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Xuân Thuận, Cẩm Phô, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

123

BN1738684 – H.H.H.V (1987)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Duy Tân, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

124

BN1738685 – Đ.Huynh (1995)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Trường Xuân, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH CỦA TỈNH 

1.    Công tác triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19

- Vắc xin nhận được/vắc xin phân bổ theo Quyết định: 2.476.600 liều/2.476.600 liều QĐ, đạt 100%. Số vắc xin thực tế đã tiêm: 1.965.114 mũi tiêm, đạt tỷ lệ 79,4 % so với vắc xin đã nhận, với kết quả đạt được như sau:

Nhóm

Số đối tượng

Số mũi tiêm trong ngày

Tích luỹ đã tiêm 1 mũi

Tỷ lệ (%)

Tích luỹ đã tiêm đủ mũi cơ bản*

Tỷ lệ

(%)

Tích luỹ tiêm mũi nhắc lại

Tỷ lệ (%)

Từ 18 tuổi trở lên

1.095.712

2.959

1.085.814

99,1%

949.699

86,7%

1.075

-

Từ 12 - 17 tuổi

136.775

2.404

117.441

85,9%

-

-

-

-

* 2 mũi đối với vắc xin Astrazeneca, Pfizer, Moderna, Verocell và 3 mũi đối với vắc xin Abdala

- Người từ 18 tuổi trở lên chưa được tiêm bất kỳ mũi vắc xin phòng Covid-19 nào có thể đăng ký tiêm chủng bằng cách truy cập vào đường dẫn: https://bit.ly/dangkytiemcovidQNam hoặc quét mã QR code dưới đây:


2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 7338/UBND-KGVX ngày 18/10/2021 về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn triển khai tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid; thực hiện khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa thông qua ứng dụng này. Thống kê tình hình triển khai PC-Covid trên địa bàn tỉnh, tính đến 17h00, ngày 01/01/2022:

* Thông tin tóm tắt

- Tổng số Số smartphone trên địa bàn tỉnh:  810.260

- Số lược cài đặt, sử dụng PC-Covid toàn tỉnh: 414.146

* Top 3 địa phương có số liệu cài đặt, sử dụng PC-Covid cao nhất  

+ Hội An (Tỷ lệ cài PC-Covid: 60,63%)

+ Tam Kỳ (Tỷ lệ cài PC-Covid: 58,34%)

+ Điện Bàn  (Tỷ lệ cài PC-Covid: 57,81%)

 - Top 3 địa phương có số liệu cài đặt, sử dụng PC-Covid thấp nhất  

+ Nam Trà My (Tỷ lệ cài PC-Covid: 27,03%)

+ Tây Giang (Tỷ lệ cài PC-Covid: 35,61%)

+ Phước Sơn (Tỷ lệ cài PC-Covid: 36,26%)

* Chi tiết số liệu thống kê cài đặt và sử dụng PC- Covid trên toàn tỉnh

TT

Quận/Huyện

Số Smart Phone

Số lượt cài PC-Covid

Tỉ lệ cài PC-Covid

Tổng số địa điểm

Số điểm phát sinh trong ngày

Tổng số lượt vào/ra

Lượt vào/ra trong ngày

Người vào/ra trong ngày (người thực hiện quét mã)

TỈNH QUẢNG NAM

810.260

414.986

51.22 %

31.531

55

1.011.252

8.289

6.953

1

Thị xã Điện Bàn

123.379

71.759

58.16 %

5.439

9

186.528

1.003

1.074

2

Thành phố Tam Kỳ

95.341

55.680

58.40 %

3.540

1

227.787

2.479

2.010

3

Huyện Thăng Bình

87.702

42.588

48.56 %

3.382

8

39.508

380

576

4

Huyện Núi Thành

83.052

41.604

50.09 %

3.030

6

175.370

2.025

1.003

5

Huyện Đại Lộc

67.563

38.161

56.48 %

3.465

2

161.908

390

345

6

Huyện Duy Xuyên

68.796

36.232

52.67 %

2.175

2

54.000

1.080

995

7

Thành phố Hội An

57.712

35.044

60.72 %

2.399

23

54.958

438

461

8

Huyện Quế Sơn

39.082

18.717

47.89 %

1.842

-

4.935

49

40

9

Huyện Phú Ninh

38.910

16.610

42.69 %

779

-

6.021

31

29

10

Huyện Tiên Phước

35.915

13.644

37.99 %

1.092

1

32.647

30

53

11

Huyện Hiệp Đức

19.321

8.592

44.47 %

584

-

8.426

41

35

12

Huyện Nông Sơn

12.435

6.392

51.40 %

857

-

10.614

83

73

13

Huyện Bắc Trà My

16.079

6.264

38.96 %

582

2

3.348

23

15

14

Huyện Phước Sơn

15.918

5.781

36.32 %

432

-

5.241

33

26

15

Huyện Nam Giang

14.851

5.616

37.82 %

371

-

7.263

30

31

16

Huyện Đông Giang

12.560

5.598

44.57 %

886

1

15.933

100

131

17

Huyện Tây Giang

9.870

3.518

35.64 %

360

-

5.430

63

46

18

Huyện Nam Trà My

11.774

3.186

27.06 %

316

-

11.335

11

10

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã chia sẻ, đồng hành cùng tỉnh Quảng Nam trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông cáo báo chí số 364 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 25/04/2022)
Thông cáo báo chí số 363 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 24/04/2022)
Thông cáo báo chí số 362 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 23/04/2022)
Thông cáo báo chí số 361 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 22/04/2022)
Thông cáo báo chí số 359 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 20/04/2022)
Thông cáo báo chí số 358 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 19/04/2022)
Thông cáo báo chí số 357 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 18/04/2022)
Thông cáo báo chí số 356 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 17/04/2022)
Thông cáo báo chí số 355 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 16/04/2022)
Thông cáo báo chí số 353 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 14/04/2022)
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Thông cáo báo chí số 248 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 31/12/2021)
2971 /UBND V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và biến chủng Omicron trong dịp Tết Dương lịch và Tết nguyên đán Nhâm Dần trên địa bàn thị xã
Thông cáo báo chí số 247 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 30/12/2021)
Thông cáo báo chí số 246 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 29/12/2021)
Thông cáo báo chí số 245 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 28/12/2021)
Thông cáo báo chí số 244 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 27/12/2021)
Thông cáo báo chí số 243 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 26/12/2021)
Thông cáo báo chí số 242 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 25/12/2021)
Thông cáo báo chí số 240 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 23/12/2021)
Thông cáo báo chí số 239 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 22/12/2021)
    
1   2   3   4   5  
    
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm