Thông cáo báo chí số 246 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 29/12/2021)
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 29/12/2021 .Lượt xem: 241 lượt.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 29/12/2021, như sau:
    Tải về: 

I.     TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

1.  Về ca bệnh, công tác cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm

TT

Mục

Số đang được cách ly

Số phát sinh mới trong ngày

Tích lũy

Tính từ 18/7/2021 đến nay

Tính từ 29/4/2021 đến nay

Từ đầu mùa dịch đến nay

1

Số ca bệnh

291 (1)

5.868 (2)

5.896

6.022

2

Số mẫu xét nghiệm

1.857(3)

530.431

587.945

696.879

3

Cách ly y tế tập trung

6.699 (4)

19

50.483

65.106

79.660

4

Cách ly tại cơ sở y tế

1.544 (5)

144

6.533

6.653

7.588

5

Cách ly tại nhà

11.1276)

245

77.816

123.642

190.601

(1)   Từ 16h00 ngày 28/12 đến 16h00 ngày 29/12, Quảng Nam ghi nhận 291 ca mắc mới, trong đó: 211 ca cộng đồng (Tam Kỳ 73 ca, Hội An 27 ca, Phú Ninh 25 ca, Duy Xuyên 24 ca, Đại Lộc 21 ca, Điện Bàn 18 ca, Thăng Bình 07 ca, Núi Thành 04 ca, Hiệp Đức 03 ca, Quế Sơn 03 ca, Tiên Phước 03 ca, Phước Sơn 01 ca, Bắc Trà My 01 ca, Nam Giang 01 ca) và 80 ca đã được giám sát, cách ly từ trước, cụ thể là:

TT

Huyện

Ca bệnh cộng đồng
(*)

Ca bệnh đã được giám sát, cách ly
(**)

Tổng số
ca bệnh

Ghi chú

1

Tam Kỳ

73

12

85

(*) An Mỹ 08 ca, An Phú 03 ca, An Sơn 20 ca, An Xuân 11 ca, Hòa Hương 07 ca, Phước Hòa 08 ca, Tân Thạnh 15 ca, Trường Xuân 01 ca.

(**) An Mỹ 03 ca, An Xuân 02 ca, Tam Thăng 02 ca, Tân Thạnh 03 ca, Trường Xuân 02 ca.

Trong đó có: 45 ca bệnh cộng đồng liên quan đến Chợ Tam Kỳ - phường Phước Hòa – TP Tam Kỳ; 03 ca bệnh cộng đồng liên quan đến Công ty VAST APPAREL - Tam Đàn - Phú Ninh;

2

Đại Lộc

21

23

44

(*) Ái Nghĩa 04 ca, Đại An 05 ca, Đại Cường 02 ca, Đại Đồng 02 ca, Đại Hòa 01 ca, Đại Quang 01 ca, Đại Tân 02 ca, Đại Thắng 01 ca, Đại Hồng 01 ca, Đại Minh 01 ca, Đại Phong 01 ca.

(**) Ái Nghĩa 04 ca, Đại An 04 ca, Đại Chánh 02 ca, Đại Đồng 03 ca, Đại Hòa 01 ca, Đại Hồng 03 ca, Đại Phong 05 ca, Đại Thắng 01 ca.

Trong đó có 06 ca bệnh cộng đồng liên quan đến Công ty Sedo Vinako -
Duy Xuyên;

3

Duy Xuyên

24

13

37

(*) Duy Châu 04 ca, Duy Hòa 04 ca, Duy Phước 01 ca, Duy Sơn 07 ca, Duy Thu 01 ca, Duy Trinh 02 ca, Duy Vinh 04 ca, TT Nam Phước 01 ca.

(**) Duy Châu 03 ca, Duy Hòa 06 ca,
Duy Sơn 01 ca, Duy Trinh 02 ca, Duy Trung 01 ca.

Trong đó có 04 ca bệnh cộng đồng liên quan đến Công ty Sedo Vinako -
Duy Xuyên;

4

Phú Ninh

25

11

36

(*) Tam An 01 ca, Tam Đại 01 ca, Tam Đàn 10 ca, Tam Phước 03 ca, Tam Thành 03 ca, Tam Vinh 06 ca, Tam Thái 01 ca.

(**) Tam Đàn 06 ca, Tam Lộc 03 ca, Tam Phước 01 ca, Tam Vinh 01 ca.

Trong đó có: 16 ca bệnh cộng đồng liên quan đến Công ty VAST APPAREL - Tam Đàn - Phú Ninh; 01 ca bệnh cộng đồng liên quan đến Chợ Tam Kỳ - phường Phước Hòa – TP Tam Kỳ.

5

Hội An

27

0

27

(*) Cẩm An 01 ca, Cẩm Châu 07 ca, Cẩm Hà 02 ca, Cẩm Thanh 01 ca, Minh An 15 ca, Thanh Hà 01 ca.

6

Điện Bàn

18

4

22

(*) Nam Trung 03 ca, Điện Ngọc 01 ca, Điện Phương 08 ca, Điện Thọ 02 ca, Vĩnh Điện 04 ca.

(**) Điện Dương, Điện Phong, Điện Thắng Bắc, Vĩnh Điện.

7

Thăng Bình

7

8

15

(*)  Bình Định Bắc 01 ca, Bình Dương 01 ca, Bình Giang 02 ca, Bình Quế 01 ca, Bình Tú 01 ca, Hà Lam 01 ca.

(**) Bình Nam 01 ca, Bình Phục 02 ca, Bình Trị 01 ca, Bình Trung 01 ca, TT Hà Lam.

8

Quế Sơn

3

4

7

(*) Đông Phú, Quế Minh, Quế Thuận.

(**) Đông Phú 01 ca, Quế Hiệp 01 ca, Quế Xuân 02 ca.

Trong đó có 01 ca bệnh cộng đồng liên quan đến Công ty VAST APPAREL - Tam Đàn - Phú Ninh.

9

Tiên Phước

3

3

6

(*) Tiên Cẩm, Tiên Hà, Tiên Kỳ.

(**) Tiên Cảnh 02 ca, Tiên Kỳ 01 ca.

10

Núi Thành

4

2

6

(*) Tam Anh Nam, Tam Quang, Tam Xuân I, Tam Xuân II.

(**) Tam Anh Nam, Tam Hiệp.

Trong đó có 02 ca bệnh cộng đồng liên quan đến Chợ Tam Kỳ - phường Phước Hòa – TP Tam Kỳ.

11

Hiệp Đức

3

0

3

(*) TT Tân Bình 03 ca.

12

Nam Giang

1

0

1

(*) TT Thạnh Mỹ.

13

Phước Sơn

1

0

1

(*) TT Khâm Đức.

14

Bắc Trà My

1

0

1

(*) Trà Sơn.

Tổng

211

80

291

 (2) 5.868 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 2.542 ca bệnh cộng đồng, 2.750 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 426 ca xâm nhập từ các tỉnh và 150 ca nhập cảnh.

(3) Trong ngày có 1.857 mẫu xét nghiệm; kết quả: 291 mẫu dương tính, 1.365 mẫu âm tính, 201 mẫu đang chờ kết quả.

 (4) Trong đó: đang cách ly tại khách sạn/cơ sở lưu trú: 5.299 người; đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung dân sự: 1.400 người.

(5) Trong đó: bệnh nhân Covid-19 đang điều trị: 1.487 người; đối tượng có yếu tố dịch tễ và có triệu chứng đang cách ly tại cơ sở y tế: 57 người.

(6) Trong đó: đối tượng F2: 1.754 người; đối tượng có yếu tố dịch tễ: 9.373 người.

2. Thông tin về ca bệnh tại Quảng Nam


TT

Thông tin chung

Các địa điểm và mốc thời gian liên quan

 

Tỉnh

Quận/
huyện

Xã/
phường

Địa điểm

Mốc
thời gian

 

01

Tam Kỳ công bố 12 ca bệnh đã được cách ly: BN1690863, BN1690917, BN1690926, BN1690936, BN1690963, BN1690965, BN1691060, BN1691064, BN1691149 đến BN1691152

 

02

Liên quan đến chợ Tam Kỳ là các tiểu thương tại chợ có 39 ca bệnh: BN1690864 đến BN1690866, BN1690877, BN1690878, BN1690920 đến BN1690923,  BN1690927, từ  BN1690937 đến BN BN1690952,  BN1691042,  BN1691043,  BN1691048,  BN1691050,  BN1691052,  BN1691053,  BN1691056,  BN1691057,  từ BN1691061 đến BN1691063,  BN1691128 và BN1691131

Quảng Nam

Tam Kỳ

Phước Hòa

Chợ Tam Kỳ

Hằng ngày

 

Bỏ giá tại chợ Tam Kỳ và chợ Thương Mại

Hằng ngày

 

An Mỹ

Chợ sau siêu thị Coopmart: quầy thịt chị Trưng

6h30 ngày 28/12/2021

 

Trường Xuân

Lò mổ ông Phùng

4h hằng ngày

 

03

BN1690867 T.H.T (2011)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Mỹ Thạch Đông, Tân Thạnh, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Học online và chỉ tiếp xúc người trong gia đình

 

04

BN1690868 L.N.H (2006), là F1 của BN1661230 (công bố ngày 27/12/2021)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Khối 2, An Sơn, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Tam Kỳ

Hòa Hương

Phòng thi số 02 trường THPT Phan Bội Châu

Ngày 21/12/2/2021, 23/12/2021, 25/12/2021

 

05

BN1690869 N.N.Q.N (2006)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Khối 6, An Sơn, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Tam Kỳ

Hòa Hương

Trường THPT Phan Bội Châu

Từ ngày 20/12/2021 đến 23/12/2021, 25/12/2021

 

An Sơn

Trung tâm Trần Cao Vân

17h30 đến 19h các ngày 21/12/2021, 23/12/2021; 13h30 đến 15h ngày 26/12/2021

 

Quán bún bà Huy đường Bùi Thị Xuân

7h30 đến 8h ngày 25/12/2021

 

06

BN1690870 N.T.N.S (2005)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ

Đang điều tra dịch tễ

 

07

BN1690871 N.V.K (1968)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ

Đang điều tra dịch tễ

 

08

Phú Ninh công bố 11 ca bệnh đã được cách ly: BN1690872 đến BN1690874, BN1690957,  BN1690970,  BN1691066,  BN1691104 đến BN1691108

 

09

BN1690875 Đ.T.P (1991)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tú Hội, Tam Thành, Phú Ninh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Phú Ninh

Tam Đàn

Công ty V.A

Hằng ngày

 

10

BN1690876 N.N.M.Đ (1996)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Tam Kỳ

Tam Thăng

Công ty H.

Trước ngày 24/12/2021

 

11

BN1690879 N.T.T (1973)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Hòa Xuân, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Phú Ninh

Tam Đàn

Công ty may V.A

Hằng ngày

 

12

BN1690880 D.T.T.L (2001)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tiên Phú Đông, Tiên Mỹ, Tiên Phước

- Tạm trú: Thạnh Hòa, Tam Đàn, Phú Ninh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Phú Ninh

Tam Đàn

Công ty may V.A

Hằng ngày

 

13

BN1690881 Đ.T.M.H (1995)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Trường Lộc, Tam Thành, Phú Ninh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Phú Ninh

Tam Đàn

Công ty may V.A

Hằng ngày

 

Tam Thành

Tạp hóa Trúc Linh, thôn Trường Lộc

9h ngày 26/12/2021

 

14

BN1690882 T.C.Đ (1983)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Thạnh Hòa 2, Tam Đàn, Phú Ninh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Phú Ninh

Tam Đàn

Công ty may V.A

Hằng ngày

 

15

BN1690883 N.T.C (1972)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Phú Ninh

Tam Đàn

Công ty may V.A

Hằng ngày

 

16

BN1690884 T.T.M (1992)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Đàn Trung, Tam Đàn, Phú Ninh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Phú Ninh

Tam Đàn

Công ty may V.A

Hằng ngày

 

17

BN1690885 V.T.T.V (1983)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tam An, Phú Ninh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Phú Ninh

Tam Đàn

Công ty may V.A

Hằng ngày

 

18

BN1690886 T.T.C.V (1987)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tân Phú, Tam Phước, Phú Ninh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Phú Ninh

Tam Đàn

Công ty may V.A

Hằng ngày

 

19

BN1690887 B.T.T (1998)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tam Đàn, Phú Ninh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Phú Ninh

Tam Đàn

Công ty may V.A

Hằng ngày

 

20

BN1690888 P.N.L (1988)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Khối 4, An Xuân, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Phú Ninh

Tam Đàn

Bộ phận cắt  vải, công ty V.A

Trước ngày 28/12/2021

 

21

BN1690889 H.T.H (1985)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tam Đàn, Phú Ninh

Đang điều tra dịch tễ

 

22

BN1690890 H.T.B.T (1994)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tân Quý, Tam Vinh, Phú Ninh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Phú Ninh

Tam Đàn

Công ty V.A

Hằng ngày

 

Tam Vinh

Đám giỗ tại nhà mẹ BN (V.T.Ư), thôn Bình Thạnh

Ngày 26/12/2021

 

23

BN1690891 P.T.L (1979)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Thành Mỹ, Tam Phước, Phú Ninh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Phú Ninh

Tam Phước

Quán đồ ăn sáng chị Minh, chị Sương

6h ngày 22/12/2021

 

Tam Đàn

Công ty V.A

Hằng ngày

 

Tam An

Chợ Quán Rường

16h30 ngày 22/12/2021

 

Quầy thuốc tây chị Thuận, chợ Quán Rường

16h30 ngày 25/12/2021

 

24

BN1690892 U.N.S (1995)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Tam Đàn, Phú Ninh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Phú Ninh

Tam Đàn

Công ty may V.A

Hằng ngày

 

25

BN1690893 H.N.S (1972)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Tam Phước, Phú Ninh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19:

Đang điều tra dịch tễ

 

26

BN1690894 H.T.T (1973)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Tú Hội, Tam Thành, Phú Ninh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Phú Ninh

Tam Đàn

Công ty may V.A

Hằng ngày

 

27

BN1690895 H.T.K.Q (1991)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Ngọc Tú, Tam Đàn, Phú Ninh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Phú Ninh

Tam Đàn

V.A

Hằng ngày

 

28

BN1690896 N.T.N (1964)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Phước Lộc, Tam Đàn, Phú Ninh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Phú Ninh

Tam Đàn

V.A

Hằng ngày

 

29

BN1690897 D.T.N.T (1987)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Trà Kiệu Tây, Duy Sơn, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Duy Xuyên

Duy Trinh

Xưởng 5, chuyền 23, công ty S.V

Hằng ngày

 

Duy Sơn

Chợ Trà Kiệu

Sáng 26/12/2021

 

30

BN1690898 T.T.G (2002)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Kiệu Châu, Duy Sơn, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Duy Xuyên

Duy Trinh

Công ty S.V

Hằng ngày

 

Duy Sơn

Nhà thờ Trà Kiệu

7h30 ngày 22/12/2021, 5h ngày 25/12/2021, 7h ngày 26/12/2021

 

Quán Thương bán đồ ăn sáng

Sáng 26/12/2021

 

Đại Lộc

Đại Lãnh

Đám cưới nhà ông P.B., thôn Hà Dục Tây

Ngày 26/12/2021

 

31

BN 1690899 H.S.Q (1984)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Trà Kiệu Tây, Duy Sơn, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Duy Xuyên

Duy Sơn

Công ty cơ khí xây dựng Minh Trương

Hằng ngày

 

32

BN1690900 H.G.H (2012)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Trà Kiệu Tây, Duy Sơn, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Duy Xuyên

Duy Sơn

Lớp 4D trường TH Duy Sơn

Hằng ngày

 

Lớp học cô Thảo, Trà Châu

Ngày 21/12/2021

 

33

Duy Xuyên công bố 13 ca bệnh đã được cách ly từ trước: BN1690901,  BN1690911,  BN1690912,  BN1691073, từ  BN1691077 đến  BN1691082,  BN1691086,  BN1691087 và  BN1691102

 

34

BN1690902 N.T.N (1992)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Hà Mỹ, Duy Vinh, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Duy Xuyên

Duy Trinh

Công ty S.V

Từ ngày 20/12/2021 đến 25/12/2021, 27/12/2021

 

35

BN1690903 – N.T.B (1972)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tân Thọ, Duy Châu, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Duy Xuyên

Duy Trinh

Công ty S.V

Trước ngày 28/12/2021

 

36

BN1690904 V.T.G.B (2015)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Tiên Kỳ, Tiên Phước

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đã cách ly

 

37

BN1690905 P.T.M (1964)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tiên Cảnh, Tiên Phước

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19:

Đã cách ly

 

38

BN1690906 H.Q.T (1981)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Tiên Cảnh, Tiên Phước

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đã cách ly

 

39

BN1690907 N.T.X (1959)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: La Tháp Tây, Duy Hòa, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Chỉ tiếp xúc người trong gia đình

 

40

BN1690908 V.C.P (1985)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: La Tháp Tây, Duy Hòa, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Duy Xuyên

Duy Hòa

Quán bún riêu Anh Đức

Sáng 26/12/2021

 

Quán café Tuấn Rô, Kiểm Lâm

9h ngày 26/12/2021

 

41

BN1690909 N.T.T.T (2007)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Cổ Châu, Duy Hòa, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Duy Xuyên

Duy Hòa

THCS Lê Quang Sung

Từ ngày 20/12/2021 đến 25/12/2021

 

42

BN1690910 N.T.T.D (2004)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Duy Hòa, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Đang điều tra dịch tễ

 

43

BN1690913 V.P.B.D (2019)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Vĩnh Nam, Duy Vinh, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Chỉ tiếp xúc người trong gia đình

 

44

BN1690914 P.V.S (1955)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Vĩnh Nam, Duy Vinh, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Chỉ tiếp xúc người trong gia đình

 

45

BN1690915 P.V.T (2016), là cháu BN1647236 (công bố ngày 26/12/2021)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Vĩnh Nam, Duy Vinh, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Chỉ tiếp xúc người trong gia đình

 

46

BN1690916 N.H.H (1980)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Đông Phú, Quế Sơn

Đã cách ly

 

47

BN1690918 P.Đ.L (1963)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Tam Anh Nam, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đã cách ly

 

48

BN1690919 L.T.C (1966)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Nghi Sơn, Quế Hiệp, Quế Sơn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19:

Đã cách ly

 

49

BN1690924 P.C.T (1968)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Mỹ Tây, An Mỹ, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Tam Kỳ

Quán café Len

Sáng ngày 24/12/2021

 

Quán café Nguyễn, đường Hùng Vương

Sáng 25/12/2021, 7h10 ngày 27/12/2021

 

Đám giáp năm nhà ông D.H

Trưa 27/12/2021

 

Quán ăn sáng Bà Trọng

7h30 ngày 26/12/2021

 

An Mỹ

Quán cháo anh Minh, chị Thảo đường Nguyễn Thái Học

Sáng ngày 24/12/2021

 

Quán cháo đường Trần Nguyễn Hãn

7h30 ngày 25/12/2021

 

Đám giỗ nhà P.T.T.T, Mỹ Tây

Trưa 26/12/2021

 

Quán chị Khương bán bánh mì đường Nguyễn Dục

Sáng 27/12/2021

 

50

BN1690925 N.T.P (1982)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Trường Mỹ, Tam Thái, Phú Ninh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Phú Ninh

Tam Thái

Mua thuốc nhà chú Phong

Ngày 25/12/2021

 

Mua thuốc nhà chị Tuyết

Ngày 26/12/2021

 

51

BN1690928 P.T.N.T (1985)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Mỹ Nam, An Mỹ, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Tam Kỳ

An Mỹ

Bán đồ ăn sáng gần nhà

Trước ngày 26/12/2021

 

52

BN1690929 V.V.T (1995)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: An Mỹ, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Tam Kỳ

Phố nướng An Sơn

Hằng ngày

 

53

BN1690930 H.A.T (1983)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Điện Nam Trung, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

 

54

Điện Bàn công bố 04 ca bệnh đã được cách ly: BN1690931 đến BN1690933 và BN1691144

 

55

BN1690934 N.V.M.Triết (2016)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Điện Khương, Điện Phương, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đang điều tra dịch tễ

 

56

BN1690935 N.T.Thu (1950)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Cẩm Hà, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Chỉ tiếp xúc người trong gia đình

 

57

BN1690953 V.V.T (1962)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Bình Giang, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19:

Đang điều tra dịch tễ

 

58

BN1690954 V.T.B (1963)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Bình Giang, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

 

59

BN1690955 T.T.K (1993)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Bình Định Bắc, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

 

60

BN1690956 Đ.T.T.M (2007)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Lâm Môn, Tam Vinh, Phú Ninh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Phú Ninh

Phú Thịnh

Trường THCS Nguyễn Hiền

Ngày 21/12/2021, 23/12/2021, 25/12/2021

 

Học thêm môn anh nhà cô Mỹ

Sáng 26/12/2021

 

61

BN1690958  N.H.N.D (2009)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Thạnh Hòa, Tam Đàn, Phú Ninh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đang điều tra dịch tễ

 

62

BN1690959 T.Y.Chi (1970)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Tam Đàn, Phú Ninh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

 

63

BN1690960 M.T.L (1974)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

 

64

BN1690961 M.P.B (1950)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Cẩm Hà, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 ũi

Đang điều tra dịch tễ

 

65

BN1690962 Đ.T.M.V (1964)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Đông Đức, Điện Thọ, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

 

66

BN1690964 B.T.T (2011)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Xuân Tây, Trường Xuân, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đang điều tra dịch tễ

 

67

BN1690966 Đ.T.T.G (2011)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Lâm Môn, Tam Vinh, Phú Ninh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Phú Ninh

Tam Vinh

Lớp 4A trường TH Lê Văn Tám

Trước ngày 28/12/2021

 

68

BN1690967 H.N.S.N (2012)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tân Quý, Tam Vinh, Phú Ninh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Phú Ninh

Tam Vinh

Đám giỗ nhà bà ngoại V.T.Ư, Bình Thạnh

Ngày 26/12/2021

 

Lớp 4A trường TH Lê Văn Tám

Hằng ngày

 

Học thêm môn Anh nhà cô Mỹ

Sáng 25/12/2021

 

69

BN1690968 H.V.V (2001)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Bình Thạnh, Tam Vinh, Phú Ninh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Tam Kỳ

An Mỹ

Quán Phố Nướng, 210 Lý Thường Kiệt

9h30 đến 23h hằng ngày

 

Phú Ninh

Tam Vinh

Đám giỗ nhà mẹ V.T.Ư, Bình Thạnh

Ngày 26/12/2021

 

70

BN1690969 Đ.P.T (1975)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Lâm Môn, Tam Vinh, Phú Ninh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 03 mũi (Abdala)

Chỉ đi làm keo ở đập đá Tam Dân rồi về nhà

 

71

BN1690971 P.P.T (1988)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Đông Phú, Quế Sơn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

 

72

BN1690972 P.V.T (1996)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Quán café Bi

Hằng ngày

 

73

BN1690973 N.N (1996)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Quán café Bi

Sáng hằng ngày, 7h đến 8h ngày 23/12/2021

 

Minh An

Đám cưới bạn T., bờ kè An Hội

Ngày 26/12/2021

 

74

BN1690974 P.T.H (1999)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Đám cưới anh Tuân và chị Xuân

Ngày 26/12/2021

 

75

BN1690975 N.T.Á (1937)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Bán hoa đăng bên phố cổ

16h đến 21h ngày 24/12/2021

 

76

BN1690976 P.V.L (1992)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Hội An

Quán café Bi

Sáng 25/12/2021

 

Cẩm An

Đám cưới tại Khối Tân Thịnh

Chiều 25/12/2021

 

77

BN1690977 H.T.A (1997)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Hội An

Mỹ phẩm kiệt 12 Bạch Đằng

Ngày 23/12/2021

 

Bún đậu mắm tôm quán Dâu Bắc, đường Đào Duy Từ

19h30 đến 20h ngày 24/12/2021

 

Quán café Ngân, đường Lý Nam Đế

Ngày 25/12/2021

 

Bánh mì Độ Nhất trên đường Phan Chu Trinh

Ngày 27/12/2021

 

Minh An

Quán bún A Dũng

Ngày 26/12/2021

 

78

BN1690978 Đ.T.N (1960)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Chợ Hội An

Thỉnh thoảng

 

Quầy thuốc Đức Trung, đường Trần Quý Cáp

Ngày 26/12/2021

 

79

BN1690979 P.H.T.Q (2018)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Chỉ tiếp xúc người trong gia đình

 

80

BN1690980 N.V.D (1994)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Hội An

Tân An

Phòng GYM Tuấn Toàn

16h hằng ngày

 

Quán café Anh Bi

Sáng hằng ngày

 

Quán lẫu 191k đường 18/8

Tối 24/12/2021

 

Quán café Bean, đường Lý Thường Kiệt

Sáng 25/12/2021

 

Quán cháo bé Thoa đường Nguyễn Hoàng

Sáng 27/12/2021

 

Quán phở Nhân đường Phan Chu trinh

Sáng 28/12/2021

 

Quán bánh canh ngay phía sau chùa Cầu

15h ngày 25/12/2021

 

81

BN1690981 H.T.A.V (1994)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Quán café 02/26 đường Lê Lợi

9h đến 10h30 hằng ngày

 

82

BN1690982 N.H.A.K (2014)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: An Hội, Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Lớp 2/3 trường TH Phù Đổng

Hằng ngày

 

83

BN1690983 P.T.A.T (1990)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

 

84

BN1690984 H.M.H (1963)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Tạp hóa Tuyết đường Ngô Quyền

9h ngày 26/12/2021

 

Quán café Liên đường Ngô Quyền

8h ngày 27/12/2021

 

85

BN1690985 N.V.T (1990)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Sơn Phong

Quầy sửa điện thoại số 163 Lý Thường Kiệt

8h đến 17h hằng ngày

 

Cẩm Châu

Ăm thực 147/3 Trần Nhật Duật

17h đến 20h ngày 26/12/2021

 

86

BN1690986 H.M.P (1992)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Minh An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Hội An

Quán café Bi đường Nguyễn Hoàng

Sáng hằng ngày

 

87

BN1690987 N.H.N (1995)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Cẩm Châu, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Khu vực bếp nhà hàng Buffet đường 18/8

Hằng ngày

 

Tân An

Quán café Nam

8h đến 10h ngày 24/12/2021

 

Quán café Kin 20, đường Nguyễn Duy Hiệu

8h đến 9h ngày 26/12/2021

 

88

BN1690988 N.C (1968)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Cẩm Châu, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Cẩm Châu

Quán café Chanh, Thanh Nam

5h30 đến 6h30 các ngày 26/12/2021, 27/12/2021

 

89

BN1690989 N.T.D (1945)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Cẩm Châu, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Chỉ tiếp xúc người trong gia đình

90

BN1690990 N.V.T (1993)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Cẩm Châu, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Quán café Anh Đô

8h đến 9h30  từ ngày 24/12/2021 đến 26/12/2021

 

Khách sạn Thanh Lịch

Tối 26/12/2021, 14h đến 15h30 ngày 27/12/2021

 

91

BN1690991 N.V.T (2005)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Cẩm Châu, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Hội An

Sơn Phong

Quán café 129

13h30 đến 16h30 ngày 24/12/2021, 18h45 đến 21h30 ngày 26/12/2021

 

92

BN1690992 N.T.A (1935)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Cẩm Châu, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

 

93

BN1690993 L.T.T (1970)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Cẩm An, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Hằng ngày đi bán cá ở chợ Bắc Mỹ An, Đà Nẵng rồi về

 

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Chợ Hội An

5h30 hằng ngày

 

94

BN1690994 P.P.T (1987)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Cẩm Thanh, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đi làm tại Đà Nẵng rồi về

 

95

BN1690995 N.H.B.T (2020)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Thanh Hà, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Điện Bàn

Điện Dương

PK BS Hạnh

Chiều 23/12/2021

 

96

BN1690996 N.T.T.Sương (1976)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Cẩm Hà, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Minh An

Chợ Hội An

5h hằng ngày

 

Tân An

Chợ Tân An

6h15 đến 12h hằng ngày

 

Cơ sở vật lý trị liệu đường Hai Bà Trưng

13h đến 14h30 hằng ngày

 

97

BN1690997 N.T.H (1981)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Bình Dương, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

 

98

BN1690998 C.H.T (1971)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Thanh Vân, Đại Cường, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

 

99

BN1690999 D.T.T (1978), là vợ BN1690998

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Thanh Vân, Đại Cường, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Đại Lộc

Đại An

Trường THCS Mỹ Hòa

Từ ngày 21/12/2021 đến 25/12/2021

 

100

BN1691000 P.T.T (1954), là cha chồng BN1691001

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Phú Phước, Đại An, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Hằng ngày chỉ ra ruộng rồi về nhà

 

101

BN1691001 N.T.Y (1990)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Phú Phước, Đại An, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Duy Xuyên

Duy Trinh

Xưởng 5, chuyền 23.5, công ty S.V

Hằng ngày

 

102

BN1691002 P.N.G.H (2005), là con BN1691001

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Phú Phước, Đại An, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Đại Lộc

Đại An

Lớp bé 2 trường mầm non Đại An

Từ ngày  20/12/2021 đến 23/12/2021

 

103

BN1691003 N.H (1972)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Quảng Huế, Đại An, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Hằng ngày đi làm Đà Nẵng rồi về

 

104

BN1691004 L.V.H (1968)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Phú Mỹ, Đại An, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Hằng ngày đi làm Đà Nẵng rồi về

 

105

Đại Lộc công bố 23 ca bệnh đã được cách ly từ trước: BN1691005 đến BN1691008, từ BN1691010 đến BN1691017, BN1691019, BN1691021, BN1691022, BN1691025, từ BN1691027 đến BN1691029, BN1691031, từ BN1691033 đến BN1691035

 

106

BN1691009 N.T.L (1980)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Mỹ Hảo, Đại Phong, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Duy Xuyên

Duy Trinh

Công ty S.V

Hằng ngày

 

Đại Lộc

Đại Minh

Chợ Đại Minh: cá chị Thịnh, hàng rau kế bên

7h ngày 25/12/2021

 

107

BN1691018 T.T.K.N (1991)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Ngọc Kinh Tây, Đại Hồng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Duy Xuyên

Duy Trinh

Xưởng 5, chuyền 23.5, công ty S.V

Hằng ngày

 

Đại Lộc

Đại Đồng