Thông cáo báo chí số 240 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 23/12/2021)
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 23/12/2021 .Lượt xem: 185 lượt.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 23/12/2021, như sau:

    Tải về: Thong cao bao chi cua BCD Covid-19 tinh Quang Nam _ 23.12.2021.docx

I.     TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

1.  Về ca bệnh, công tác cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm

TT

Mục

Số đang được cách ly

Số phát sinh mới trong ngày

Tích lũy

Tính từ 18/7/2021 đến nay

Tính từ 29/4/2021 đến nay

Từ đầu mùa dịch đến nay

1

Số ca bệnh

96 (1)

5.040 (2)

5.068

5.194

2

Số mẫu xét nghiệm

2.429 (3)

519.777

577.291

686.225

3

Cách ly y tế tập trung

5.913 (4)

515

48.948

63.571

78.125

4

Cách ly tại cơ sở y tế

1.406 (5)

109

5.889

6.009

6.944

5

Cách ly tại nhà

12.863 (6)

431

75.423

121.231

188.208

(1)   Từ 16h00 ngày 22/12 đến 16h00 ngày 23/12, Quảng Nam ghi nhận 96 ca mắc mới, trong đó: 44 ca cộng đồng (Tam Kỳ 14 ca, Đại Lộc 09 ca, Thăng Bình 07 ca, Tiên Phước 06 ca, Duy Xuyên 03 ca, Điện Bàn 02 ca, Quế Sơn 01 ca, Hội An 01 ca, Phú Ninh 01 ca) và 52 ca đã được giám sát, cách ly từ trước, cụ thể là:

TT

Huyện

Ca bệnh cộng đồng
(*)

Ca bệnh đã được giám sát, cách ly
(**)

Tổng số
ca bệnh

Ghi chú

1

Tam Kỳ

14

17

31

(*) An Sơn 01 ca, Hòa Thuận 02 ca, Tân Thạnh 10 ca, Tam Ngọc 01 ca.

(**) An Mỹ 01 ca, An Phú 01 ca, An Sơn 01 ca, Tân Thạnh 01 ca, Trường Xuân 13 ca.

2

Đại Lộc

9

12

21

(*) Ái Nghĩa 01 ca, Đại Đồng 02 ca, Đại Hiệp 01 ca, Đại Hồng 02 ca, Đại Hưng 01 ca, Đại Phong 02 ca.

(**) Ái Nghĩa 03 ca, Đại Cường 01 ca, Đại Đồng 01 ca, Đại Hiệp 01 ca, Đại Phong 03 ca, Đại Quang 03 ca.

3

Thăng Bình

7

3

10

(*)  Bình Phục 02 ca, TT Hà Lam 05 ca.

(**) Bình Hải, Bình Nam, Bình Sa.

4

Duy Xuyên

3

6

9

(*) Duy Phước, Duy Vinh, TT Nam Phước.

(**) Duy Vinh 05 ca, TT Nam Phước 01 ca.

5

Tiên Phước

6

3

9

(*) Tiên Cảnh 06 ca.

(**) Tiên Cảnh, Tiên Hà, Tiên Kỳ.

6

Điện Bàn

2

4

6

(*) Điện An, Điện Hòa.

(**) Điện Phong, Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thọ.

7

Quế Sơn

1

3

4

(*) Đông Phú.

(**) Hương An 01 ca, Quế Phú 02 ca.

8

Phú Ninh

1

2

3

(*) Tam Phước.

(**) Tam An, Tam Lộc.

9

Hội An

1

1

2

(*) Cẩm Nam.

(**) Cẩm Hà.

10

Hiệp Đức

0

1

1

(**) Quế Thọ.

Tổng

44

52

96

 (2) 5.040 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 2.005 ca bệnh cộng đồng, 2.503 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 401 ca xâm nhập từ các tỉnh và 131 ca nhập cảnh.

(3) Trong ngày có 2.429 mẫu xét nghiệm; kết quả: 96 mẫu dương tính, 1.918 mẫu âm tính, 415 mẫu đang chờ kết quả.

 (4) Trong đó: đang cách ly tại khách sạn/cơ sở lưu trú: 4.592 người; đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung dân sự: 1.321 người.

(5) Trong đó: bệnh nhân Covid-19 đang điều trị: 1.349 người; đối tượng có yếu tố dịch tễ và có triệu chứng đang cách ly tại cơ sở y tế: 57 người.

(6) Trong đó: đối tượng F2: 2.669 người; đối tượng có yếu tố dịch tễ: 10.194 người.

2. Thông tin về ca bệnh tại Quảng Nam


TT

Thông tin chung

Các địa điểm và mốc thời gian liên quan

Tỉnh

Quận/
huyện

Xã/
phường

Địa điểm

Mốc
thời gian

01

Tam Kỳ công bố 17 ca bệnh đã được cách ly từ trước, gồm các bệnh nhân: 1597240, từ BN1597270 đến BN1597281, BN1597312, BN1597313, BN1597329 và BN1597330

02

BN1597241 – P.N.L (1991)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Thành Mỹ, Tam Phước, Phú Ninh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Phú Ninh

Tam An

Chợ Quán Rường: hiệu thuốc tây Thuận, tiệm dép Út Hùng

17h30 ngày 21/12/2021

03

BN1597242 – L.V.D (1974), dịch tễ trở về từ Vũng Tàu

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Phước Tỉnh, Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu

Bì Nhai, Điện Thọ, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Giám sát y tế ngay khi về địa phương từ ngày 22/12/2021

04

BN1597243 – V.V.H (1960)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Phú Bình, Quế Thọ, Hiệp Đức

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Đã cách ly tại bệnh viện đa khoa tỉnh

05

BN1597244 – P.T.C (1937)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Bình Nam, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Đã cách ly tại Khoa nội thận, bệnh viện đa khoa tỉnh

06

BN1597245 – N.T.T (1975)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: An Thọ, Tam An, Phú Ninh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đã cách ly tại Khoa nội thận, bệnh viện đa khoa tỉnh

07

BN1597246 – N.T.N (1994)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Ngọc Sơn Tây, Bình Phục, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

08

BN1597247 – N.T.K (1984)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Khu phố 8, Hà Lam, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

09

BN1597248 – N.V.Q.H (2015)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Khu phố 8, Hà Lam, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đang điều tra dịch tễ

10

BN1597249 – N.Đ.T (1996)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Khu phố 8, Hà Lam, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

11

BN1597250 – N.V.N (1980)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Khu phố 8, Hà Lam, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

12

BN1597251 – N.V.Q.D (2005)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Khu phố 8, Hà Lam, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đang điều tra dịch tễ

13

BN1597252 – Đ.T.H.D (1999)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Hòa Thuận, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

14

BN1597253 – P.C.T.T (2010)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Tam Ngọc, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đang điều tra dịch tễ

15

BN1597254 – L.G.P (2010)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đang điều tra dịch tễ

16

BN1597255 – L.M.N (2007)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đang điều tra dịch tễ

17

BN1597256 – P.T.N.A (1985)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

18

BN1597257 – V.T.T (1984)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

19

BN1597258 – N.Đ.H (2014)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đang điều tra dịch tễ

20

BN1597259 – N.Đ.N (2011)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đang điều tra dịch tễ

21

BN1597260 – N.T.H.T (1985)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

22

BN1597261 – T.T.C (1950)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

23

BN1597262 – N.Đ.T (1944)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

24

BN1597263 – N.T.T.O (2002)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: An Sơn, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

25

BN1597264 – H.N.B (1976), dịch tễ đến từ Đà Nẵng

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

26

BN1597265 – N.T.O.K (1995), liên quan BN ở Gia Lai

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Sàng lọc tại CSYT

27

BN1597266 – L.C.M (2009)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Lãnh Thượng 1, Đông Phú, Quế Sơn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Hội An

Cẩm Châu

Lớp 7CLC trường Skyline

Hăng ngày

28

BN1597267 – T.V.T (1995)

- Giới tính: nam

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Lang Châu Nam, Duy Phước, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Duy Xuyên

Duy Sơn

Quán cafe Pari

17h ngày 21/12/2021

Duy Phước

Quán bánh bèo chợ tự phát Lang Châu Nam

Sáng 21/12/2021

Nam Phước

Quán Thiên Tân, bên phố nướng Blue

19h30 ngày 21/12/2021

29

BN1597268 – T.A.K (2006)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Phong Nhất, Điện An, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đang điều tra dịch tễ

30

BN1597269 – N.T.K.L (1990)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Thi Phương, Điện Phong, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đã cách ly

31

BN1597282 – N.T.T.Đ (2003),

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Đại Quý, Tam Lộc, Phú Ninh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đã cách ly

32

BN1597283 – N.T.C.V (1990), là vợ BN1582994 (công bố ngày 22/12/2021)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Xuyên Trung, Cẩm Nam, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Cẩm Phô

Văn phòng công chứng Luật Hải

Hằng ngày

Sơn Phong

Tiệm cắt tóc A Lú

18h đến 18h10 ngày 21/12/2021

33

BN1597284 – N.V.A.K (2017), là con của BN1503692 (công bố ngày 17/12/2021)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Đồng Nà, Cẩm Hà, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Cách ly từ ngày 16/12/2021, lấy mẫu lần 2

34

BN1597285 – N.T.T.Đ (1974), dịch tễ buôn bán tại chợ đầu mối Hòa Cường – Đà Nẵng

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Nghĩa Trung, Ái Nghĩa, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Hằng ngày buôn bán tại chợ đầu mối Hòa Cường – Đà Nẵng rồi về nhà, lấy hàng của anh Vĩnh và chị Vân, ở Đại Hồng, Đại Lộc

35

Đại Lộc công bố 12 ca bệnh đã được cách ly, bao gồm các bệnh nhân: từ BN1597286 đến BN1597290, BN1597293, BN1597294, BN1597298, từ BN1597321 đến BN1597323 và BN1597325.

36

BN1597291 – N.T.H (1962)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Mỹ Đông, Đại Phong, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Đại Lộc

Đại Phong

Bán phân bón tại nhà, thôn Mỹ Đông

Hằng ngày

Nhà thuốc Hữu Lộc, thôn Mỹ Đông

Ngày 20/12/2021

Quán mì cô Hường, Mỹ Đông

Ngày 21/12/2021

Quán cô Tẻ

Ngày 21/12/2021

Đại Minh

Chợ Đại Minh

Ngày 19/12/2021

37

BN1597292 – D.T (1957)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Mỹ Đông, Đại Phong, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Đại Lộc

Đại Minh

Quán cafe Milano

Ngày 20/12/2021, 21/12/2021

38

BN1597295 – T.T.H (1978)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Phú Hải, Đại Hiệp, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Nghỉ đi làm từ ngày 15/12/2021 đến nay

39

BN1597296 – N.N.N (2006)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Hà Vy, Đại Hồng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Xu bus Tam Kỳ - Đại Lộc chuyến 12h ngày 17/12/2021

40

BN1597297 – V.V.K (2006)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Phước Lâm, Đại Hồng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Xu bus Tam Kỳ - Đại Lộc chuyến 15h ngày 17/12/2021

41

BN1597299 – L.N.T (1978)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: An Tân, Đại Hưng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Đại Lộc

Đại Hưng

Đám cưới nhà anh Hai Chánh, Trúc Hà

Ngày 16/12/2021

Tạp hóa Tiến Mãi, Tân Đợi

Sáng 21/12/2021

Đại Sơn

Cửa hàng xăng dầu Tuyết Mai

Sáng 21/12/2021

42

BN1597300 – N.V.L (1990), dịch tễ buôn bán tại chợ đầu mối Hòa Cường – Đà Nẵng

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Vĩnh Phước, Đại Đồng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Hằng ngày buôn bán tại chợ đầu mối Hòa Cường – Đà Nẵng rồi về nhà

43

BN1597301 – V.T.L (2007)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Hà Mỹ, Duy Vinh, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19:

Trong khu phong tỏa, lấy mẫu lần 2

44

BN1597302 – V.Đ.A (2006)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Hà Mỹ, Duy Vinh, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Trong khu phong tỏa, lấy mẫu lần 2

45

BN1597303 – T.V.Đ (2000)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Hà Mỹ, Duy Vinh, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19:

Quảng Nam

Duy Vinh

Duy Xuyên

Hồ nuôi tôm nhà ông Bảy

Hằng ngày

46

BN1597304 – V.T.T.B (2000)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Hà Mỹ, Duy Vinh, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Trong khu phong tỏa, lấy mẫu lần 2

47

BN1597305 – N.T.B.N (1981), dịch tễ trở về từ TP.HCM

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Nam Phước, Nam Phước, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Duy Xuyên

Nam Phước

Quán Bò Né 3 Ngon

Sáng ngày 20/12/2021

48

BN1597306 – Đ.T.X.B (1985)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tiên Cảnh, Tiên Phước

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19:

Chăm sóc F0 tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

49

BN1597307 – T.T (1992)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Bình Hiệp, Bình Phục, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

50

BN1597308 – H.T.N (1993), dịch tễ lái xe đường dài tuyến TP.HCM

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Đại Tráng, Tiên Hà, Tiên Phước

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hiệp Đức

Bình Lâm

Quán cafe BinBin Việt An

Ngày 18/12/2021

51

BN1597309 – Đ.N.S (1956)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Tiên Đỏa, Bình Sa, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đã cách ly

52

BN1597310 – N.T.T (1980)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Phước An, Bình Hải, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đã cách ly

53

BN1597311 – T.V.T (1988)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: TDP Hương An, Hương An, Quế Sơn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Thăng Bình

Hà Lam

Công ty AIA

Trước ngày 18/12/2021, ngày 20/12/12021

Quế Sơn

Hương An

Tạp hóa Trang, TDP Yên Lư

17h30 ngày 20/12/2021

54

BN1597314 – P.T.L (1960), liên quan BN tại Đà Nẵng

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Hòa Thuận, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

55

BN1597315 – H.T.T.N (1988)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Thôn 1, Tiên Cảnh, Tiên Phước

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể

56

BN1597316 – T.H.B.N (2011)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Thôn 2, Tiên Cảnh, Tiên Phước

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Tiên Phước

Tiên Cảnh

Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

Hằng ngày

57

BN1597317 – P.T.T.Đ (2014)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Thôn 2, Tiên Cảnh, Tiên Phước

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Tiên Phước

Tiên Cảnh

Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

Hằng ngày

58

BN1597318 – V.V.H (2017)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Thôn 1, Tiên Cảnh, Tiên Phước

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể

59

BN1597319 – L.H.P (2001), dịch tễ trở về từ Đồng Tháp

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: An Tây, Tiên Kỳ, Tiên Phước

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Giám sát y tế ngay khi về địa phương từ ngày 16/12/2021

60

BN1597320 – T.N.M.T (2006)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Xóm Bùng, Điện Hòa, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đang điều tra dịch tễ

61

BN1597324 – P.N.Q (2006)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Bàng Tân, Đại Đồng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Điện Bàn

Điện Nam Đông

Ký túc xá trường CĐ nghề Quảng Nam

Hằng ngày

62

BN1597326 – V.Đ.B (1973)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Hà Mỹ, Duy Vinh, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Trong khu phong tỏa, lấy mẫu lần 2

63

BN1597327 – V.T.Á (1978), là vợ của BN1549531 (công bố ngày 20/12/2021)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Nam Phước, Duy Nghĩa, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Cách ly tại nhà từ ngày 19/12/2021, lấy mẫu lần 2

64

BN1597328 – V.T.T (1985)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Hà Mỹ, Duy Vinh, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Trong khu phong tỏa, lấy mẫu lần 2

65

BN1597331 – Đ.K.S (1982)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Thôn 1, Tiên Cảnh, Tiên Phước

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Tiên Phước

Tiên Cảnh

Quán café anh Thuận, bên trường tiểu học Minh Viên

Thường xuyên từ ngày 14/12/2021 đến 21/12/2021

66

BN1597332 – Đ.M.T (2009)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Thôn 3, Tiên Cảnh, Tiên Phước

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Tiên Phước

Tiên Cảnh

Lớp 7/3, trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

Hằng ngày

67

BN1597333 – P.V.Q (2013), là F1 của BN1549520 (công bố ngày 20/12/2021)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Hương Quế Đông, Quế Phú, Quế Sơn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Quế Sơn

Hương An

Lớp 3/2 trường TH Hương An

Trước ngày 20/12/2021

68

BN1597334 – T.Đ.T (2013), là F1 của BN1549520 (công bố ngày 20/12/2021)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Hương Quế Đông, Quế Phú, Quế Sơn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Quế Sơn

Hương An

Lớp 3/2 trường TH Hương An

Trước ngày 20/12/2021

69

BN1597335 – N.M.H (1986)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Sàng lọc dương tính tại CSYT

Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH CỦA TỈNH 

1. Công tác triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19

* Kết quả tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên:

Quảng Nam có 1.095.712 người trên 18 tuổi có nhu cầu tiêm vắc xin phòng Covid-19; Tính đến hết ngày 23/12/2021:

- Vắc xin nhận được/vắc xin phân bổ theo Quyết định: 2.223.440 liều/2.455.700 liều QĐ, đạt 90,5%;

- Số mũi tiêm trong ngày: mũi 1: 374; mũi 2: 11.190;

- Số vắc xin thực tế đã tiêm: 1.884.977 mũi tiêm, đạt tỷ lệ 84,8% so với vắc xin đã nhận.

Kết quả đạt được, như sau:

- Số người được tiêm ít nhất 1 mũi: 1.074.159 người tiêm, đạt tỷ lệ 98,0% số người cần tiêm. (Trong đó: 1.027.083 người được tiêm tại tỉnh Quảng Nam và 47.076 người được tiêm ở địa phương khác).

- Số người đã tiêm đủ 2 mũi: 881.217 người tiêm, đạt tỷ lệ: 80,4% số người cần tiêm

- Mũi 3 vắc xin Abdala: 20.781 mũi.

* Kết quả tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi:

Quảng Nam có 140.387 trẻ có độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi có nhu cầu tiêm vắc xin phòng Covid-19; Bắt đầu triển khai tiêm từ ngày 11/12/2021, Tính đến hết ngày 23/12/2021 kết quả tiêm như sau:

- Mũi 1: 97.702 mũi (số mũi tiêm trong ngày 7.470), Trong đó:

  + Trẻ từ 15 đến 17 tuổi: 41.458 trẻ

  + Trẻ từ 12 đến 15 tuổi: 56.244 trẻ

* Người từ 18 tuổi trở lên chưa được tiêm bất kỳ mũi vắc xin phòng Covid-19 nào có thể đăng ký tiêm chủng bằng cách truy cập vào đường dẫn: https://bit.ly/dangkytiemcovidQNam hoặc quét mã QR code dưới đây:

2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 7338/UBND-KGVX ngày 18/10/2021 về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn triển khai tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid; thực hiện khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa thông qua ứng dụng này. Thống kê tình hình triển khai PC-Covid trên địa bàn tỉnh, tính đến 17h00, ngày 23/12/2021:

* Thông tin tóm tắt

- Tổng số Số smartphone trên địa bàn tỉnh:  810.260

- Số lược cài đặt, sử dụng PC-Covid toàn tỉnh: 406.402

* Top 3 địa phương có số liệu cài đặt, sử dụng PC-Covid cao nhất  

+ Hội An (Tỷ lệ cài PC-Covid: 60,04%)

+ Tam Kỳ (Tỷ lệ cài PC-Covid: 57,83%)

+ Điện Bàn  (Tỷ lệ cài PC-Covid: 56,20%)

 - Top 3 địa phương có số liệu cài đặt, sử dụng PC-Covid thấp nhất  

+ Nam Trà My (Tỷ lệ cài PC-Covid: 26,92%)

+ Tây Giang (Tỷ lệ cài PC-Covid: 35,28%)

+ Phước Sơn (Tỷ lệ cài PC-Covid: 35,92%)

* Chi tiết số liệu thống kê cài đặt và sử dụng PC- Covid trên toàn tỉnh

TT

Quận/Huyện

Số Smart Phone

Số lượt cài PC-Covid

Tỉ lệ cài PC-Covid

Tổng số địa điểm

Số điểm phát sinh trong ngày

Tổng số lượt vào/ra

Lượt vào/ra trong ngày

Người vào/ra trong ngày (người thực hiện quét mã)

TỈNH QUẢNG NAM

810.260

408.990

50.48 %

31.098

62

832.961

7.560

6.699

1

Thị xã Điện Bàn

123.379

69.344

56.20 %

5.375

2

166.695

1.065

960

2

Thành phố Tam Kỳ

95.341

55.135

57.83 %

3.507

8

173.370

2.280

2.061

3

Huyện Thăng Bình

87.702

41.944

47.83 %

3.346

7

33.406

486

391

4

Huyện Núi Thành

83.052

41.180

49.58 %

3.009

2

111.335

659

472

5

Huyện Đại Lộc

67.563

37.787

55.93 %

3.418

12

153.687

700

554

6

Huyện Duy Xuyên

68.796

35.910

52.20 %

2.152

4

45.641

989

1.070

7

Thành phố Hội An

57.712

34.649

60.04 %

2.350

-

49.855

188

217

8

Huyện Quế Sơn

39.082

18.525

47.40 %

1.829

1

4.301

41

43

9

Huyện Phú Ninh

38.910

16.418

42.19 %

771

1

5.316

60

60

10

Huyện Tiên Phước

35.915

13.512

37.62 %

1.064

1

30.782

139

119

11

Huyện Hiệp Đức

19.321

8.534

44.17 %

579

-

7.282

107

105

12

Huyện Nông Sơn

12.435

6.328

50.89 %

834

12

9.538

257

188

13

Huyện Bắc Trà My

16.079

6.214

38.65 %

543

1

2.816

15

14

14

Huyện Phước Sơn

15.918

5.717

35.92 %

418

-

4.301

51

40

15

Huyện Nam Giang

14.851

5.577

37.55 %

367

-

4.864

44

33

16

Huyện Đông Giang

12.560

5.564

44.30 %

877

2

14.092

252

205

17

Huyện Tây Giang

9.870

3.482

35.28 %

347

8

4.703

197

140

18

Huyện Nam Trà My

11.774

3.170

26.92 %

312

1

10.977

30

27

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã chia sẻ, đồng hành cùng tỉnh Quảng Nam trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.