Nội dung chi tiết

Thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Quảng Nam theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 21/12/2021 .Lượt xem: 250 lượt. [In bài]
Sở Y tế tỉnh Quảng Nam thông báo cấp độ dịch của tỉnh ngày 20/12/2021 theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế, cụ thể như sau:

Tải về: 3893-SYT-NVY TB cấp độ dịch ngày 20.12.2021.signed.pdf

 

STT

 

Đơn vị

hành chính

Phân loại cấp độ dịch

 

Cụ thể

1

Cấp tỉnh

Cấp 2

 

2

Cấp huyện

Cấp 2

18/18 huyện

   Cấp 3

-

                       Cấp 4

-

 

3

Cấp 2

223/241 xã

 

Cấp xã (241 xã/ phường/ thị trấn)

     Cấp 3

 

16/241 xã

1.TP Tam Kỳ:

- Phường An Mỹ (cụ thể: khối Mỹ Đông)

- Phường Trường Xuân (cụ thể: Khối Đồng

Xiêm, Xuân Tây)

- Tam Thăng (cụ thể: thôn Vĩnh Bình)

2.TX Điện Bàn:

-  Phường  Điện  Dương  (cụ  thể:  khối  Quảng

Gia);

-  Điện  Phong  (cụ  thể:  Cẩm  Phú  2,  Thi

Phương)

3.Huyện Quế Sơn:

 

- TT Hương An (cụ thể: tổ dân phố Yên Lư);

 

 

- Quế Hiệp (cụ thể: thôn Trung Hạ);

 

- Quế Mỹ (cụ thể: thôn An Phú).

 

5. Huyện Núi Thành:

 

- Xã Tam Xuân 2 (cụ thể: thôn Bà Bầu, Thạch

Kiều);

 

- TT Núi Thành (cụ thể: khối 3, 4, 5).

 

6. Huyện Đại Lộc:

 

- Xã Đại Hưng (cụ thể: thôn Thạnh Đại);

 

- Xã Đại Phong (cụ thể: thôn Mỹ Hảo);

 

- TT Ái Nghĩa (cụ thể: khu Nghĩa Phước).

 

7. Huyện Duy Xuyên: xã Duy Vinh (cụ thể: Hà Mỹ, Hà Nam, Vĩnh Nam)

8. Huyện Thăng Bình:

 

- TT Hà Lam (cụ thể: khu phố 7)

 

- Xã Bình An (cụ thể: An Thành 3)

 

Cấp 4

 

02/241 xã

- Xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc (cụ thể: Lam Phụng, Hà Nha, Lâm Tây, Vĩnh Phước, An Định, Bàng Tân, Phước Định)

- Xã Đại Quang, huyện Đại Lộc (cụ thể: Mỹ An, Đông Lâm, Phú Hương, Trường An, Phương Trung, Hòa Thạch, Tam Hòa)

Ghi chú:

 - Toàn tỉnh, từ cấp 1 nâng lên cấp 2 do chưa đạt tiêu chí tại điểm b, khoản 2.2. mục 2, phần I theo Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế: từ tháng 11, tối thiểu 80% người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông cáo báo chí số 364 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 25/04/2022)
Thông cáo báo chí số 363 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 24/04/2022)
Thông cáo báo chí số 362 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 23/04/2022)
Thông cáo báo chí số 361 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 22/04/2022)
Thông cáo báo chí số 359 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 20/04/2022)
Thông cáo báo chí số 358 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 19/04/2022)
Thông cáo báo chí số 357 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 18/04/2022)
Thông cáo báo chí số 356 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 17/04/2022)
Thông cáo báo chí số 355 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 16/04/2022)
Thông cáo báo chí số 353 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 14/04/2022)
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Thông cáo báo chí số 237 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 20/12/2021)
Thông cáo báo chí số 236 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 19/12/2021)
Thông cáo báo chí số 235 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 18/12/2021)
Thông cáo báo chí số 234 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 17/12/2021)
Thông cáo báo chí số 233 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 16/12/2021)
Thông cáo báo chí số 232 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 15/12/2021)
Thông cáo báo chí số 231 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 14/12/2021)
Thông cáo báo chí số 230 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 13/12/2021)
Thông cáo báo chí số 229 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 12/12/2021)
Thông cáo báo chí số 228 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 11/12/2021)
    
1   2   3   4   5  
    
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm