28 /TB-VP V/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .Ngày đăng: 20/12/2021 .Lượt xem: 684 lượt.
Văn phòng HĐND & UBND thị xã Điện Bàn thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức cuộc đấu giá tài sản như sau:
Download Thông báo 28 /TB-VP