Uỷ ban nhân dân thị xã Điện Bàn tổ chức tập huấn nghiệp vụ, quy trình chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 16/12/2021 .Lượt xem: 1129 lượt.
Trong hai ngày 14 và 15/12, Uỷ ban nhân dân thị xã Điện Bàn đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ, quy trình chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

Tham gia lớp tập huấn, các đồng chí lãnh đạo UBND các xã, phường, Công chức Tư pháp – Hộ tịch, Văn thư xã phường được hướng dẫn các nội dung về: Quy định, mục đích của chứng thực bản sao điện tử; các yêu cầu, đảm bảo; quy trình giải quyết; hướng dẫn truy cập vào quản trị của Cổng Dịch vụ công quốc gia; Hướng dẫn Công chức tư pháp chứng thực bản sao điện tử; Lãnh đạo ký chứng thực bản sao điện tử; Văn thư chứng thực bản sao điện tử…


   Thực hiện Dịch vụ công “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” sẽ giúp giảm việc đi lại, chi phí thực hiện chứng thực của người dân; Dễ dàng kiểm tra tính toàn vẹn của bản sao điện tử đã được ký số, thông tin chứng thư số của lãnh đạo và cơ quan có còn hiệu lực tại thời điểm ký hay không, tính hợp pháp của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số. Về lâu dài, giảm áp lực cho các cơ quan thực hiện công tác chứng thực xã, phường…

Lớp tập huấn nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, góp phần nâng cao hoạt động của cơ quan nhà nước.