Thông báo đấu giá tài sản: Quyền sử dụng đất ở đối với 13 thửa đất, tờ bản đồ số 06, Khu Lô Tháp, thôn Lạc Thành Nam, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn
Tác giả: TT Phát triển quỹ đất thị xã .Ngày đăng: 16/12/2021 .Lượt xem: 921 lượt.
Thông báo đấu giá tài sản: Quyền sử dụng đất ở đối với 13 thửa đất, tờ bản đồ số 06, Khu Lô Tháp, thôn Lạc Thành Nam, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn do Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn đại diện làm chủ đầu tư.

   Tải về: ThongBaoDauGiaTaiSan_PTQD.docx

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với 13 thửa đất, tờ bản đồ số 06, Khu Lô Tháp, thôn Lạc Thành Nam, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn do Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn đại diện làm chủ đầu tư.

2. Nơi có tài sản đấu giá: thôn Lạc Thành Nam, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn.

3. Ký hiệu, diện tích (m2/lô), hệ số, đơn giá (đồng/lô), giá khởi điểm(đồng/lô), tiền đặt trước(đồng/lô) của các lô đất đưa ra đấu giá như sau:

TT

Thửa đất

Tờ bản
 đồ

Đường
 hiện trạng (m)

Diện tích  (m2)

Đơn giá
(đồng/m2)

Hệ số


 Giá khởi điểm
(đồng/m2)

Tiền đặt trước
( đồng/ lô)

1

934

6

Đường bê tông 5 m

134,6

3.180.000

1,1

470.830.800

75.000.000

2

935

6

Đường bê tông 5 m

132,6

3.180.000

1

421.668.000

75.000.000

3

936

6

Đường bê tông 5 m

130,0

3.180.000

1

413.400.000

75.000.000

4

937

6

Đường bê tông 5 m

127,6

3.180.000

1

405.768.000

75.000.000

5

938

6

Đường bê tông 5 m

125,3

3.180.000

1

398.454.000

75.000.000

6

939

6

Đường bê tông 5 m

131,7

3.180.000

1

418.806.000

75.000.000

7

940

6

Đường bê tông 5 m

129,1

3.180.000

1

410.538.000

75.000.000

8

941

6

Đường bê tông 5 m

126,3

3.180.000

1

401.634.000

75.000.000

9

942

6

Đường bê tông 5 m

123,3

3.180.000

1

392.094.000

75.000.000

10

943

6

Đường bê tông 5 m

120,8

3.180.000

1

384.144.000

75.000.000

11

944

6

Đường bê tông 5 m

118,1

3.180.000

1

375.558.000

75.000.000

12

945

6

Đường bê tông 5 m

131,7

3.180.000

1

418.806.000

75.000.000

13

946

6

Đường bê tông 5 m

129,8

3.180.000

1

412.764.000

75.000.000

Tổng cộng

1.660,9

5.324.464.800

975.000.000

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác để làm thủ tục cấp giấy CNQSD đất theo quy định, người mua phải chịu nộp theo giá trúng đấu giá.

Bước giá 30.000.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01 lô đất là mức chênh lệch so với giá khởi điểm khi khách hàng tiến hành trả giá.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 200.000.000 đồng trở xuống 100.000 đồng/01 hồ sơ/01 lô đất, từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng 200.000 đồng/01 hồ sơ/01 lô đất. Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm thu tiền mua hồ sơ quy định.

5. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (32 Trịnh Hoài Đức, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).  

6. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn (Địa chỉ: 451 Trần Hưng Đạo, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong thời gian niêm yết, thông báo. Khách hàng có nhu cầu thì liên hệ với công ty để sắp xếp thời gian.

  8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá và tiền đặt trước:

  - Thời gian, địa điểm mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính) từ ngày có thông báo đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 21/12/2021 tại 02 nơi:

+ Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn (Địa chỉ: 451 Trần Hưng Đạo, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

+ Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Địa chỉ: 32 Trịnh Hoài Đức, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

+ Bộ phận 1 cửa UBND xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn (xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 21/12/2021 đến 17h00 ngày 22/12/2021.

- Thời gian và địa điểm nộp phiếu trả giá: Từ 08h00 ngày 22/12/2021 đến 17h00 ngày 22/12/2021 tại trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn (Địa chỉ: 451 Trần Hưng Đạo, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam, số tài khoản: 56210004312040 tại Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư Phát triển Việt Nam - CN Quảng Nam.

09. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín gián tiếp.

10. Phương thức trả giá: Trả giá lên.

11. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc 08h30 ngày 24/12/2021 tại Hội trường Trung tâm Văn hóa thể thao xã Điện Hồng (kề bên UBND xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam; ĐC: 32 Trịnh Hoài Đức, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; Điện thoại: 0235.6338777.